Pakalpojumi - 297642-2019

27/06/2019    S122

Luksemburga-Luksemburga: EIF - Ārpakalpojuma sniegšana OIM un RM-ORM darbību jomā (Luksemburga)

2019/S 122-297642

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Investīciju fonds
Pasta adrese: 37B, avenue J.F. Kennedy
Pilsēta: Luxembourg
NUTS kods: LU00 Luxembourg
Pasta indekss: L-2968
Valsts: Luksemburga
Kontaktpersona: Diana Jautruma
E-pasts: eif-procurement@eif.org
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: www.eif.org
Pircēja profila adrese: http://www.eif.org/who_we_are/governance/procurement/index.htm?lang=-en
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5058
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Ārpakalpojuma sniegšana OIM un RM-ORM darbību jomā

Atsauces numurs: 2019-OIM-RM-ORM-001
II.1.2)Galvenās CPV kods
72300000 Datu pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

EIF meklē finanšu nozarē strādājošu pakalpojuma sniedzēju, kas specializējas finanšu datu vākšanā, pārvaldībā, apstrādē, ziņošanā un uzraudzībā.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 8 700 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LU LUXEMBOURG
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

pakalpojumu sniedzējam ir jābūt reģistrētam ES dalībvalstī. Pakalpojumu izpildes vietai jāatrodas kādā no ES 28 dalībvalstīm vai EEZ valstī.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

EIF parakstīs vienu (1) līgumu ar vienu (1) pakalpojuma sniedzēju, kas sniegs ārpakalpojumu operatīvās informācijas pārvaldības (Operational Infornation Management – OIM) un relāciju modeļa / objektrelāciju kartēšanas (Relational Model Object-relational mapping – RM-ORM) darbību jomā. Ārpakalpojuma apjoms paredz pārsvarā labi apgūtu un identificētu uzdevumu atkārtotu veikšanu (sk. Darba uzdevuma 5. iedaļu); kontroli pār procesu un attiecīgajiem informācijas risinājumiem saglabās EIF.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 8 700 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 24
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

līgumu var pagarināt uz 2 papildu gadiem. Tādējādi līguma maksimālais darbības laiks ir 4 gadi.

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:

kā norādīts iepirkuma dokumentos.

III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi
Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 01/08/2019
Vietējais laiks: 23:59
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Angļu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 08/08/2019
Vietējais laiks: 14:00
Vieta:

EIF telpas

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

atvēršanas sanāksme nav publiska.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: jā
Plānotais laiks turpmāko paziņojumu publicēšanai:

pēc 4 gadiem.

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Tiesa
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
Tālrunis: +352 43031
Fakss: +352 4303-2100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
20/06/2019