Euroopan unionin julkaisutoimisto päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palvelut - 299036-2019

27/06/2019    S122    Palvelut - Vapaaehtoista ex ante avoimuutta koskeva ilmoitus - Neuvottelumenettely ilman edeltävää tarjouskilpailukutsua 

Suomi-Hyvinkää: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

2019/S 122-299036

Vapaaehtoista ennakkoavoimuutta (ex ante) koskeva ilmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2844969-4
Postiosoite: PL 46
Postitoimipaikka: Hyvinkää
NUTS-koodi: FI1B
Postinumero: 05801
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Riku Kosunen
Sähköpostiosoite: riku.kosunen@keusote.fi
Puhelin: +358 407512145

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.keski-uudenmaansote.fi/

I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

RAI-järjestelmän laajennus

Viitenumero: KEUDno-2019-886
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on RAI-järjestelmä, joka toimii palvelujen ja hoidon suunnittelun sekä asiakkaiden tilanteen ja palvelutarpeen arvioinnin, laadun ja vaikuttavuuden seurannan välineenä.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 320 000.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
48000000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

RAI-järjestelmä toimii palvelujen ja hoidon suunnittelun sekä asiakkaiden tilanteen ja palvelutarpeen arvioinnin, laadun ja vaikuttavuuden seurannan välineenä. Rai-järjestelmä on nyt käytössä Tuusulassa, Järvenpäässä ja Hyvinkäällä. Järjestelmä laajennetaan käyttöön koko Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän alueella koska:

– Yhteinen arviointiväline mahdollistaa yhtenäiset ja tasalaatuiset prosessit

– RAI antaa laajasti tietoa tiedolla johtamisen ja kehittämisen tueksi. Tämä hyöty jää hyvin vaillinaiseksi niin kauan, kun RAI on käytössä vain osalla alueesta

– RAI kuuluu vahvasti palveluohjauksen prosessin kehitykseen

– Ikääntyvien palvelujen myöntämisperusteet yhdenmukaistuvat.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Optiot:

– Palvelutarpeen arvioinnin työväline

– Verkkokurssit.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Neuvottelumenettely, josta ei julkaista ilmoitusta
  • Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä:
    • teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen
  • Alkuperäiseltä tavarantoimittajalta saataviin lisätoimituksiin sovelletaan direktiivissä asetettuja tiukkoja ehtoja
Selitys:

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymällä on oikeus tehdä tässä hankinnassa suorahankinta hankintalain 41 §:n perusteella. "Hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan, kun alkuperäisen toimittajan kanssa tehtävä tavarahankinta on lisätilaus, jonka tarkoituksena on aikaisemman toimituksen tai laitteiston osittainen korvaaminen tai laajentaminen. Edellytyksenä on, että toimittajan vaihtaminen johtaisi teknisiltä ominaisuuksiltaan erilaisen tavaran hankkimiseen, mikä aiheuttaisi yhteensopimattomuutta tai suhteettoman suuria teknisiä vaikeuksia käytössä ja kunnossapidossa. " Tämän lisäksi ei ole toista palveluntuottajaa, joka pystyisi tarjoamaan kyseessä olevan palvelun. Oy Raisoft Ltd on ainoa taho, joka pystyy toimittamaan RaiSoft-järjestelmän ja toteuttamaan RaiSoft-järjestelmän laajennuksen. Suorahankinnan tekeminen on perusteltu myös 40 §:n nojalla: "2) teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta."

IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:

RAI-järjestelmän laajennus

V.2)Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen
V.2.1)Hankintasopimusta koskevan päätöksen päivämäärä:
25/06/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin/käyttöoikeussopimuksen saajan nimi ja osoite
Virallinen nimi: Oy Raisoft Ltd
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1615982-5
Postiosoite: Vaasantie 6
Postitoimipaikka: Kokkola
NUTS-koodi: FI
Postinumero: 67101
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: info@raisoft.com
Puhelin: +358 207789567
Tuleva sopimuskumppani/käyttöoikeussopimuksen saaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan/käyttöoikeussopimuksen arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan/käyttöoikeussopimuksen alustava arvioitu kokonaisarvo: 320 000.00 EUR
Sopimuksen/osan/käyttöoikeussopimuksen kokonaisarvo: 320 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
26/06/2019