Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Pakalpojumi - 301091-2014

Rādīt kompakto skatījumu

05/09/2014    S170

Nīderlande-Hāga: Interneta un fiksētā tīkla telefonijas pakalpojumi

2014/S 170-301091

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Pilns nosaukums: Eurojust
Pasta adrese: Maanweg 174
Pilsēta: Hāga
Pasta indekss: 2516 AB
Valsts: Nīderlande
Kontaktpersona(-as): Iepirkumu daļa
E-pasts: procurement@eurojust.europa.eu
Tālrunis: +31 704125641
Fakss: +31 704125585

Interneta adrese(-s):

Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: http://www.eurojust.europa.eu/procurement/Pages/Ongoing-calls-for-tender.aspx

Elektroniska piekļuve informācijai: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=586

Papildu informāciju var saņemt:
iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Specifikācijas un papildu dokumentus (arī dokumentus attiecībā uz konkursa dialogu un dinamisko iepirkumu sistēmu) var saņemt:
iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta:
iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

I.2)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.3)Galvenā darbības joma
Sabiedriskā kārtība un drošība
I.4)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā
Līgumslēdzēja iestāde veic iepirkumu citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: nē

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.1)Līgumslēdzējas iestādes piešķirtais līguma nosaukums:
Interneta un fiksētā tīkla telefonijas pakalpojumi.
II.1.2)Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorija Nr. 5: Telesakaru pakalpojumi

NUTS kods NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage

II.1.3)Informācija par publisko iepirkumu līgumu, vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (DIS)
Paziņojums paredz vispārīgās vienošanās izveidi
II.1.4)Informācija par vispārīgo vienošanos
Vispārīgā vienošanās ar vienu uzņēmēju

Vispārīgās vienošanās darbības laiks

Ilgums gados: 5
Vispārīgās vienošanās, kuras darbības laiks pārsniedz četrus gadus, pamatojums: interneta un fiksētā tīkla telefonijas pakalpojumu pamatā ir sarežģīta tehniskā infrastruktūra. Katru reizi, kad tiek mainīts pakalpojumu sniedzējs, ir nepieciešama interneta un fiksētā tīkla telefonijas pakalpojumu migrācija. Funkciju un darbības nodrošināšanai būtisko pakalpojumu migrācijai uz jauna pakalpojumu sniedzēja infrastruktūru jānotiek bez traucējumiem un caurredzami, tāpēc tas ir sarežģīts un laikietilpīgs process. Paredzams, ka migrācija tiks īstenota 6 līdz 12 mēnešu laikā; šajā laikposmā pašreizējais pakalpojumu sniedzējs turpinās nodrošināt pakalpojumus, dodot jaunajam pakalpojumu sniedzējam laiku izstrādāt, sagatavot un konfigurēt pakalpojumus, kā arī nodrošināt to migrāciju uz jauno infrastruktūru.
Tāpēc šajā procedūrā nepieciešams ilgāks pamatnolīguma darbības laiks.

Paredzamā iepirkumu kopējā vērtība visā vispārīgās vienošanās darbības laikā

Paredzamā vērtība bez PVN:
Diapazons robežās no 0,01 līdz 1 250 000 EUR
II.1.5)Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts
Šīs iepirkuma procedūras mērķis ir nodrošināt Eurojust kvalitatīvus un nepārtrauktus interneta un fiksētā tīkla telefonijas pakalpojumus. Šie pakalpojumi klasificēti kā būtiski darbības nodrošināšanai, tāpēc tiem jābūt uzticamiem, vienmēr pieejamiem un pasargātiem no kļūmēm (1. daļa). Papildus interneta un fiksētā tīkla telefonijas pakalpojumiem Eurojust vēlas iegādāties saistītos pakalpojumus, t. i., universālos starptautiskos bezmaksas numurus (UIFN) un bezmaksas zvanu pakalpojumus (2. daļa). Ņemot vērā šīs prasības, Eurojust meklē darbuzņēmēju(-us), kas spēj nodrošināt tehniskajās specifikācijās (A pielikums) aprakstītos pakalpojumus saskaņā ar līguma nosacījumiem (D pielikums), garantējot atbilstību minimālajām pakalpojumu līmeņa prasībām (A.1 pielikums). Pretendentiem jāņem vērā iespēja iesniegt arī attiecīgus piedāvājumus par to papildu pakalpojumu nodrošināšanu, kas norādīti tehniskajās specifikācijās (A pielikums) un veido daļu no piešķiršanas kritērijiem. Šie pakalpojumi nav obligāti, bet, ja tādi tiks piedāvāti, tie tiks ietverti līgumā. Turklāt pretendentiem jāpiedāvā risinājumi, kas ļautu Eurojust samazināt obligāto pakalpojumu (interneta un fiksētā tīkla telefonijas pakalpojumu) izmaksas, vienlaikus saglabājot vai uzlabojot šo pakalpojumu izpildi. Piedāvātais risinājums ir daļa no piešķiršanas kritērijiem, un tas jāietver B pielikumā.
II.1.6)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

64200000 Telekomunikāciju pakalpojumi

II.1.7)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA): nē
II.1.8)Daļas
Līgums ir sadalīts daļās: jā
Piedāvājumus var iesniegt par vienu vai vairākām daļām
II.1.9)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2)Līguma daudzums vai apjoms
II.2.1)Kopējais daudzums vai apjoms:
Paredzamā vērtība bez PVN:
Diapazons robežās no 0,01 līdz 1 250 000 EUR
II.2.2)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.3)Informācija par atjaunošanu
Līgumu var atjaunot: jā
Iespējamo atjaunošanas reižu skaits: 2
Atjaunojamu piegāžu vai pakalpojumu līgumu gadījumā – plānotais laika grafiks turpmākajiem līgumiem:
mēnešos: 24 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas)
II.3)Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš
Ilgums mēnešos: 60 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas)

Informācija par daļām

Daļa Nr.: 1 Nosaukums: Interneta un fiksētā tīkla telefonijas pakalpojumi
1)Īss apraksts
Interneta un fiksētā tīkla telefonijas pakalpojumi, ietverot papildu pakalpojumus.
2)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

64200000 Telekomunikāciju pakalpojumi

3)Daudzums vai apjoms
kā norādīts konkursa dokumentācijā.
Paredzamā vērtība bez PVN:
Diapazons robežās no 0,01 līdz 1 230 000 EUR
4)Norāde par atšķirīgu līguma darbības laiku vai atšķirīgu uzsākšanas/pabeigšanas datumu
5)Papildu informācija par daļām
Pretendenti var iesniegt piedāvājumu par 1 vai abām daļām.
Pretendentiem savā piedāvājumā skaidri jānorāda, par kurām daļām tie iesniedz pieteikumu.
Plašāka informācija par prasībām ir sniegta tehniskajās specifikācijās (A pielikums) un pakalpojumu līmeņa prasībās (A.1 pielikums 1. daļai).
Daļa Nr.: 2 Nosaukums: Universālie starptautiskie bezmaksas numuri
1)Īss apraksts
Universālie starptautiskie bezmaksas numuri (UIFN) un bezmaksas zvanu pakalpojumi.
2)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

64200000 Telekomunikāciju pakalpojumi

3)Daudzums vai apjoms
kā norādīts konkursa dokumentācijā.
Paredzamā vērtība bez PVN:
Diapazons robežās no 0,01 līdz 20 000 EUR
4)Norāde par atšķirīgu līguma darbības laiku vai atšķirīgu uzsākšanas/pabeigšanas datumu
5)Papildu informācija par daļām
Pretendenti var iesniegt piedāvājumu par 1 vai abām daļām.
Pretendentiem savā piedāvājumā skaidri jānorāda, par kurām daļām tie iesniedz pieteikumu.
Plašāka informācija par prasībām ir sniegta tehniskajās specifikācijās (A pielikums).

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.1.1)Prasītās iemaksas un garantijas:
III.1.2)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:
Kā norādīts konkursa dokumentācijā.
III.1.3)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:
Kā norādīts konkursa dokumentācijā.
III.1.4)Citi konkrēti nosacījumi
Uz līguma izpildi attiecas īpaši nosacījumi: nē
III.2)Dalības nosacījumi
III.2.1)Uzņēmēju personiskais stāvoklis, ieskaitot prasības attiecībā uz iekļaušanu profesionālajos vai amatniecības reģistros
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: kā norādīts konkursa dokumentācijā.
III.2.2)Saimnieciskās un finansiālās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: kā norādīts konkursa dokumentācijā.
Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda: kā norādīts konkursa dokumentācijā.
III.2.3)Tehniskās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas:
kā norādīts konkursa dokumentācijā.
Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:
kā norādīts konkursa dokumentācijā.
III.2.4)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.3)Īpaši nosacījumi pakalpojumu līgumiem
III.3.1)Informācija par konkrēto profesiju
Pakalpojuma izpilde tiks nodota tikai konkrētās profesijas pārstāvjiem: nē
III.3.2)Personāls, kas atbildīgs par pakalpojuma izpildi
Juridiskām vienībām jānorāda par pakalpojuma izpildi atbildīgo darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija: nē

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Procedūras veids
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta
IV.1.2)Ierobežojumi attiecībā uz uzņēmēju skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
IV.1.3)Uzņēmēju skaita samazināšana sarunu vai dialoga laikā
IV.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
IV.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti specifikācijās, uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus vai uzsākt sarunas vai aprakstošā dokumentā
IV.2.2)Informācija par elektronisko izsoli
Tiks piemērota elektroniskā izsole: nē
IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.1)Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde:
2014/PO/EJ/9.
IV.3.2)Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu

IV.3.3)Nosacījumi specifikāciju un papildu dokumentu vai aprakstošā dokumenta saņemšanai
Termiņš dokumentu pieprasījumu saņemšanai vai piekļuvei dokumentiem: 21.10.2014 - 14:00
Dokumenti ir par samaksu: nē
IV.3.4)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
21.10.2014 - 14:00
IV.3.5)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.3.6)Valoda(-as), kurā(-ās) var sagatavot projektu vai dalības pieteikumu
Jebkura ES oficiālā valoda
Cita: piedāvājumi jāiesniedz 1 no Eiropas Savienības oficiālajām valodām. Tā kā Eurojust darba valoda ir angļu valoda, tas labprātāk saņemtu piedāvājumus angļu valodā.
IV.3.7)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 5 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.3.8)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 28.10.2014 - 14:00

Vieta:

Eurojust telpas: Saturnusstraat 9, 2516 AD Hāga, NĪDERLANDE.

Personas, kurām ir atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā: jā
Papildu informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanu: kā novērotājs atvēršanas sanāksmē var piedalīties 1 katra pretendenta pārstāvis.
Drošības apsvērumu dēļ pretendentiem, kas līdz noteiktajam termiņam nebūs reģistrējušies, dalība atvēršanas sanāksmē būs liegta.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
VI.2)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
VI.3)Papildu informācija
Pretendenti var lejupielādēt konkursa dokumentāciju un papildu informāciju no tīmekļa vietnes "eTendering". Šī tīmekļa vietne regulāri tiks aktualizēta, un pretendenta pienākums ir konkursa norises laikā sekot līdzi precizējumiem un izmaiņām.
VI.4)Pārsūdzības procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām

Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Tiesas Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luksemburga
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
Interneta adrese: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Pārsūdzību iesniegšana
Precīza informācija par pārsūdzību iesniegšanas termiņu(-iem): 2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš to uzzinājis. Sūdzības iesniegšana Eiropas ombudam nevar ne atlikt šo periodu, ne arī atklāt jaunu periodu pārsūdzību iesniegšanai.
VI.4.3)Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu

Pilns nosaukums: Eurojust
Pasta adrese: p/k 16183
Pilsēta: Hāga
Pasta indekss: 2500 BD
Valsts: Nīderlande
E-pasts: procurement@eurojust.europa.eu
Interneta adrese: http://www.eurojust.europa.eu

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
26.8.2014