Piegādes - 301097-2014

05/09/2014    S170    Eiropas Savienības Tiesa - Piegādes - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Atklāta procedūra 

Luksemburga-Luksemburga: Krēslu piegāde Eiropas Savienības Tiesai

2014/S 170-301097

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Piegādes

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Eiropas Savienības Tiesa
Oficiālais pasta dienests
Kontaktpersona(-as): Eva Anglessy
2925 Luksemburga
Luksemburga
E-pasts: batim.logist@curia.europa.eu
Fakss: +352 4303-2650

I.2)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.3)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
I.4)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā
Līgumslēdzēja iestāde veic iepirkumu citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: nē

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.1)Līgumam piešķirtais nosaukums
Krēslu piegāde Eiropas Savienības Tiesai.
II.1.2)Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Piegādes
Pirkums
Galvenā būvdarbu veikšanas vieta, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta: Eiropas Savienības Tiesa, 2925 Luksemburga, LUKSEMBURGA.

NUTS kods LU

II.1.3)Informācija par vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (DIS)
Paziņojums paredz vispārīgās vienošanās izveidi
II.1.4)Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts
Šā pamatnolīguma mērķis ir piegādāt Eiropas Savienības Tiesai:
— biroja krēslus,
— apmeklētāju krēslus,
— augstas kvalitātes ādas krēslus.
Eiropas Savienības Tiesa vēlas pievienot savam krēslu krājumam krēslus, kuru tehniskās un estētiskās īpašības būtu līdzvērtīgas Tiesas ēkās jau esošo krēslu modeļu īpašībām, lai nodrošinātu estētisku un arhitektonisku saskaņu. Tāpēc šā līguma ietvaros piegādājamo krēslu tehniskās un estētiskās specifikācijas ir noteiktas šajās ēkās jau esošo krēslu modeļu specifikācijās, tomēr pretendenti var nodrošināt arī citu modeļu krēslus ar līdzvērtīgām specifikācijām.
II.1.5)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

39111000

II.1.6)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA): nē
II.2)Līguma(-u) kopējā galīgā vērtība
II.2.1)Līguma(-u) kopējā galīgā vērtība
Vērtība: 270 254,60 EUR
Bez PVN

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Procedūras veids
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta
IV.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
IV.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Viszemākā cena
IV.2.2)Informācija par elektronisko izsoli
Ir piemērota elektroniskā izsole: nē
IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.1)Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde
CJ15/2013.
IV.3.2)Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu

Paziņojums par līgumu

Paziņojuma numurs ES OV: 2014/S 58-096370, 22.3.2014

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līgums Nr.: CJ15/2013 Nosaukums: Krēslu piegāde Eiropas Savienības Tiesai
V.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas lēmuma datums:
15.7.2014
V.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 8
V.3)Tā uzņēmēja nosaukums un adrese, kuram nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības

Interstuhl Büromöbel GmbH & Co KG
Brühlstraße 21
72469 Meβstetten-Tieringen
Vācija

V.4)Informācija par līguma vērtību
Līguma kopējā galīgā vērtība:
Vērtība: 270 254,60 EUR
Bez PVN
V.5)Informācija par apakšlīgumiem
Ir paredzēti apakšlīgumi: nē

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
VI.2)Papildu informācija:
VI.3)Pārsūdzības procedūras
VI.3.1)Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām

Eiropas Savienības Vispārējā tiesa
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Luksemburga
Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1

VI.3.2)Pārsūdzību iesniegšana
Precīza informācija par pārsūdzību iesniegšanas termiņu(-iem): 2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš to uzzinājis.
VI.3.3)Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu
VI.4)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
26.8.2014