Palvelut - 301873-2019

01/07/2019    S124

Belgia-Bryssel: Kestävän kehityksen mukaisia ateriapalveluja koskeva käyttöoikeussopimus ja oheispalvelut Euroopan alueiden komitean ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean rakennuksissa Brysselissä

2019/S 124-301873

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan alueiden komitea (AK)
Postiosoite: Rue Belliard 101
Postitoimipaikka: Bruxelles
NUTS-koodi: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postinumero: 1040
Maa: Belgia
Sähköpostiosoite: procurement-pgfc@cor.europa.eu

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.cor.europa.eu

Hankkijaprofiilin osoite: http://www.cor.europa.eu

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK)
Postiosoite: Rue Belliard 99
Postitoimipaikka: Bruxelles
NUTS-koodi: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postinumero: 1040
Maa: Belgia
Sähköpostiosoite: procurement-pgfc@cor.europa.eu

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.eesc.europa.eu

Hankkijaprofiilin osoite: http://www.eesc.europa.eu

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5045
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Kestävän kehityksen mukaisia ateriapalveluja koskeva käyttöoikeussopimus ja oheispalvelut Euroopan alueiden komitean ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean rakennuksissa Brysselissä

Viitenumero: CDR/DL/35/2019
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
55500000 Ruokala- ja ateriapalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämän hankintamenettelyn kohteena on kestävän kehityksen mukaisia ateriapalveluja koskevan käyttöoikeussopimuksen ja oheispalveluiden toimittaminen Euroopan alueiden komitean ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean rakennuksissa Brysselissä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 12 300 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
55510000 Ruokalapalvelut
55511000 Henkilöstöruokaloiden ja muiden rajoitetulle asiakaskunnalle tarkoitettujen kahviloiden palvelut
55512000 Ruokalanhoito
55520000 Ateriapalvelut
55330000 Kahvilapalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Pääasiallinen suorituspaikka:

Bryssel, Belgia.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Euroopan alueiden komitea ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (jäljempänä ”komiteat”) aikovat allekirjoittaa kahteen osaan jaetun palveluja koskevan puitesopimuksen. Osien kohteena on erilaisten käyttöoikeussopimuksena (osa ”käyttöoikeussopimus”) toteutettavien ateriapalveluiden hallinnointi ja komissioiden tilaamien ateriapalveluita koskevien oheispalveluiden toteuttaminen (osa ”palveluita koskeva puitesopimus).

Käyttöoikeussopimusta koskevan osan yhteydessä komiteat antavat sopimusosapuolen vastuulle kestävän kehityksen mukaisten ateriapalveluiden toimittamisen ja hallinnoinnin rakennuksissaan hankinta-asiakirjoissa määritellyin edellytyksin. Tässä yhteydessä komiteat antavat sopimuspuolelle ilman taloudellista korvausta kaikki käyttöoikeuden toteuttamiseen tarvittavat ateriapalveluja koskevat infrastruktuurit, materiaalit ja laitteet puitesopimuksen voimassaoloaikana ja ainoastaan vaadittujen palvelujen toteuttamista varten.

Palvelusopimusta koskeva osa sisältää ateria- ja juhla-ateriapalveluiden toimittamisen (ateriapalvelu tapahtumia varten) komiteoiden rakennuksissa pidettäviä kokouksia ja tapahtumia varten. Nämä palvelut laskutetaan komiteoille (tai tarvittaessa ulkopuolisille asiakkaille) sopimusosapuolen hintatarjouksen mukaan.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 12 300 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 60
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Katso kohdassa I.3) ilmoitettu verkkosivusto.

II.2.9)Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso kohdassa I.3) ilmoitettu verkkosivusto.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Hakijoiden on oltava kirjoittautuneita Belgian liittovaltion elintarviketurvallisuusvirastoon (FASFC) tai heillä on oltava kyseisen viraston myöntämä valtuutus tai toimilupa ”ACT025-Traiteur”. Muista EU-maista kotoisin olevat hakijat toimittavat osallistumishakemuksessaan ilmoituksen aikomuksestaan rekisteröityä FASFC:hen ja hankkia ”ACT025-Traiteur”-valtuutuksen/toimiluvan FASFC:ltä sekä todisteet siitä, että hakija kuuluu sijoittumismaansa FASFC:tä vastaavan elintarvikealan kansallisen toimivaltaisen viranomaisen rekisteriin ja sijoittautumismaansa juhla-ateriapalveluista vastaavan kansallisen viranomaisen rekisteriin. Jos muusta EU-maasta kotoisin oleva hakija valitaan sopimusosapuoleksi, tämän on toimitettava komiteoiden pyynnöstä ja ennen sopimuksen allekirjoittamista jäljennökset FASFC:hen rekisteröinnistä sekä FASFC:n "ACT025-Traiteur"-valtuutuksesta/toimiluvasta. Tämän ehdon noudattamatta jättäminen estää sopimuksen solmimisen.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
Puitejärjestelyjen tapauksessa – perustelut, jos kesto on yli neljä vuotta:

Sopimuksen kestoajaksi on asetettu 5 vuotta ottaen huomioon direktiivin 2014/23/EY 18 artiklan 2 kohdan tämän sopimuksen osalta, jonka käyttöoikeussopimusta koskeva osa on sopimuksen pääosa, ja kestävän kehityksen mukaisille ateriapalveluille asetetut korkeat tavoitteet (mm. paikallisen toimitusketjun perustaminen), jotka vaativat pidemmän investointien poistoajan.

IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 29/07/2019
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti, Bulgaria, Tanska, Saksa, Kreikka, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Latvia, Liettua, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Espanja, Ruotsi, Tšekki
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 9 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:

Katso kohdassa I.3) ilmoitettu verkkosivusto.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303
Faksi: +352 43032100

Internetosoite: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutoksenhaun määräaikoja koskevat tarkat tiedot: katso kohdassa I.3) ilmoitettu verkkosivusto.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
19/06/2019