Строителство - 302024-2019

TIЗаглавиеБългария-Костинброд: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация
NDНомер на публикацията на обявлението302024-2019
PDДата на публикуване01/07/2019
OJНомер на броя на ОВ S124
TWГрад/населено място на купувачаКОСТИНБРОД
AUОфициално наименование на купувачаОбщена Костинброд (000776363)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач3 - Регионален или местен орган
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен26/06/2019
NCВид поръчка1 - Строителство
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)45231300 - Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG412
IAИнтернет адрес (URL)http://www.kostinbrod.bg
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС