Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 302401-2014

Компактен изглед

06/09/2014    S171

Бeлгия-Брюксел: Мониторинг на прилагането на принципите на добри практики във вертикални отношения в предлагането на храни

2014/S 171-302401

Поправка

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 2.9.2014 г., 2014/S 167-297178)

Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME), на вниманието на: L. Vari, Covent Garden 2, place Rogier 16, офис 12/27, 1210Брюксел, БЕЛГИЯ. Тел. +32 22999440. Факс +32 22973512. Електронна поща: easme-procurement@ec.europa.eu

Вместо 

II.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнение:

Продължителност в месеци: 12.

Да се чете 

II.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнение:

Продължителност в месеци: 14.