Pakalpojumi - 304482-2018

14/07/2018    S134    Eiropas Komisija - Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Beļģija-Brisele: Atbalsta sniegšana ar augsni un zemi saistītas ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanai ES līmenī

2018/S 134-304482

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Legal Basis:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Eiropas Komisija, Directorate-General for Environment
ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Brussels
1049
Beļģija
Kontaktpersona: Markets Team
E-pasts: env-tenders@ec.europa.eu
NUTS kods: BE

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3851
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Atbalsta sniegšana ar augsni un zemi saistītas ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanai ES līmenī

Atsauces numurs: ENV.D.1/SER/2018/0016
II.1.2)Galvenās CPV kods
90700000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Līguma vispārējais mērķis ir palīdzēt Eiropas Komisijai analizēt ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) īstenošanas progresu, kas attiecas uz augsni un zemi ES līmenī, atbalstot konferences organizēšanu par šo tematu ES, apkopojot labas prakses piemērus un piedāvājot ieteikumus to īstenošanai.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 150 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: 00
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

ārpus iestādes

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Atklāts uzaicinājums uz konkursu: pakalpojumu līgums. 1 līgums uz 18 mēnešiem (kopējais budžets ir 150 000 EUR).

Līgums ietvers ar augsni un zemi saistīto IAM īstenošanas informācijas teorētiskās izpētes apkopošanu un analīzi, saziņu ar dalībvalstu iestādēm, uz vietas nodrošinātu palīdzību ES līmeņa konferences organizēšanai Briselē, galveno atzinumu publicēšanu politikas veidotājiem un informēšanu par tiem vismaz 3 pasākumos. Darba pamatā būs jau pieejamā informācija par IAM īstenošanu dalībvalstīs un ES līmenī un darbuzņēmēja neatkarīgi ievāktā un Komisijas dienestu sniegtā informācija. Konkrētāk, darbuzņēmējam būs:

1) jāapkopo esošā informācija par zemes un augsnes IAM īstenošanas situāciju valsts un Eiropas līmenī (zinātniskā literatūra, valsts plāni par ilgtspējīgu attīstību, ziņojumi par IAM īstenošanu utt.). Tāpat arī būs jāsagatavo un jāanalizē informācija par koordinēšanu, rādītāju noteikšanu, prioritātēm, īstenošanu un paraugpraksi valsts līmenī, sazinoties ar attiecīgajām valsts iestādēm, jo īpaši ar augsni saistīto ekspertu grupu Komisijas uzraudzības ietvaros;

2) jāatbalsta Komisija konferences, kuru plānots rīkot 2019. gada otrajā pusē Briselē, organizēšanā par zemes un augsnes IAM īstenošanu ES. Tas ietvers sagatavošanos konferencei, nepieciešamo materiāltehnisko līdzekļu nodrošināšanu un pārvaldību, rezultātu izstrādi un informēšanu par tiem – ciešā sadarbībā ar Eiropas Komisijas dienestiem;

3) labas prakses piemēru un politikas veidotājiem paredzētu galveno atzinumu par zemes un augsnes IAM īstenošanu apkopošanu, publicēšanu un izplatīšanu.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 150 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 18
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Informācija par šo iepirkumu iepriekš tika publicēta 21.3.2018 iepriekšējā informatīvā paziņojumā OV S 056-123139 ar nosaukumu “Pētījums par to, kā īstenot ar augsni saistītus ilgtspējīgas attīstības mērķus ES līmenī” un budžetu 150 000 EUR apmērā. Līguma veids bija ETU (pētījumu līgums).

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

lūdzam skatīt iepirkuma dokumentus (sk. konkursa specifikāciju 1.1. un 1.7. punktu).

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi
Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2018/S 056-123139
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 24/08/2018
Vietējais laiks: 16:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Angļu valoda, Bulgāru valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Latviešu valoda, Lietuviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Spāņu valoda, Zviedru valoda, Čehu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 9 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 07/09/2018
Vietējais laiks: 10:30
Vieta:

Avenue de Beaulieu 5, 1160 Brussels, Beļģija, Salle D.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

atvēršanu var apmeklēt ne vairāk kā 2 katra piedāvājuma pārstāvji (izdevumi netiks atlīdzināti).

Organizatorisku un drošības apsvērumu dēļ pretendentam vismaz 3 darbdienas iepriekš jānosūta pārstāvju pilni vārdi un personas apliecību vai pasu numuri uz e-pasta adresi env-tenders@ec.europa.eu.

Neizpildot šo prasību, līgumslēdzēja iestāde saglabā tiesības liegt piekļuvi savām telpām.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:

Saskaņā ar Finanšu regulas Nr. 2015/1929 (2015. gada 28. oktobris) piemērošanas noteikumu 134. panta 1. punkta e) apakšpunktu līgumslēdzēja iestāde 3 gadu laikā pēc sākotnējā līguma noslēgšanas varēs izmantot sarunu procedūru par papildu pakalpojumiem (bez iepriekšējas paziņojuma par līgumu publicēšanas) attiecībā uz jauniem pakalpojumiem vai būvdarbiem, kas ir tādu līdzīgu pakalpojumu vai būvdarbu atkārtošanās, kuri uzticēti uzņēmējam, kam tā pati līgumslēdzēja iestāde piešķīrusi sākotnējo līgumu, ja šie pakalpojumi vai būvdarbi atbilst pamatprojektam, par kuru piešķirts sākotnējais līgums pēc paziņojuma par līgumu publicēšanas saskaņā ar 134. panta 4. punkta nosacījumiem.

Iepirkuma dokumenti būs pieejami lejupielādei I.3. iedaļā norādītajā adresē. Šī tīmekļa vietne tiks regulāri atjaunināta, un pretendentu pienākums konkursa norises laikā ir sekot līdzi precizējumiem un izmaiņām.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Vispārējā tiesa
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxemburg
L/2925
Luksemburga
Tālrunis: +352 4303-1
E-pasts: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Fakss: +352 43032100

Interneta adrese: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

piezīmes par piešķiršanas procedūru var iesniegt I.1. iedaļā minētajai līgumslēdzējai iestādei.

Ja uzskatāt, ka pieļauta administratīva kļūme, varat iesniegt sūdzību Eiropas Ombudam 2 gadu laikā no dienas, kad esat uzzinājis par faktiem, uz kuriem balstīta sūdzība (skatīt http://www.ombudsman.europa.eu). Ar šādu sūdzību nav iespējams ne atlikt pārsūdzību iesniegšanas termiņu, ne arī atklāt jaunu periodu pārsūdzību iesniegšanai.

Pārsūdzību var iesniegt VI.4.1. iedaļā minētajai struktūrai 2 mēnešu laikā no paziņojuma par līguma piešķiršanu paziņošanas.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
03/07/2018