Pakalpojumi - 304484-2018

14/07/2018    S134

Beļģija-Boussu: Atbalsts Eiropas Komisijai ERTMS izvietošanā pamata tīklos un visaptverošajos tīklos: vilcienā iebūvētas sistēmas un infrastruktūras izvietošanas stratēģijas

2018/S 134-304484

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Komisija
Pilsēta: Boussu
NUTS kods: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Pasta indekss: 1000 BE1
Valsts: Beļģija
Kontaktpersona: Ian Conlon
E-pasts: ian.conlon@ec.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: https://ec.europa.eu/transport/
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3701
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz šādu adresi:
Pilns nosaukums: Ian Conlon
Pasta adrese: Rue De Mot 28
Pilsēta: Boussu
Pasta indekss: 1000
Valsts: Beļģija
Kontaktpersona: Ian Conlon
E-pasts: ian.conlon@ec.europa.eu
NUTS kods: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: https://ec.europa.eu/transport/
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Cita darbība: transports

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Atbalsts Eiropas Komisijai ERTMS izvietošanā pamata tīklos un visaptverošajos tīklos: vilcienā iebūvētas sistēmas un infrastruktūras izvietošanas stratēģijas

II.1.2)Galvenās CPV kods
60210000 Sabiedriskā transporta pakalpojumi, izmantojot dzelzceļu
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Šī pētījuma vispārējais mērķis ir atbalstīt Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmas (ERTMS) sadarbspēju un izvietošanu, analizējot nepieciešamās darbības, kas jāveic, lai panāktu vienkāršāku vilcienā iebūvēto vadības un signalizācijas (control command and signalling – CCS) konfigurāciju no operatora skatu punkta, samazinot atjaunināšanas izmaksas un sarežģītību, kā arī atbalstīt modernizāciju un uzturēšanu.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 600 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Pētījuma konkrētie mērķi ietver noteikt:

— precīzu nepieciešamo infrastruktūras izvietojumu, lai ieviestu ERTMS vai ERTMS+1 B klases sistēmas 3 konkrētos tīklos, kas attiecas uz pamata tīklu / dzelzceļa kravas pārvadājumu koridoriem,

— minimālo nepieciešamo iebūvēto iekārtu (On-board Unit – OBU) stratēģiju, kas piemērojama un paredzēta operatoriem, uzraugiem un īpašniekiem periodā pirms ERTMS vai ERTMS+1 B klases sistēmu ieviešanas,

— vai ERTMS infrastruktūras paātrināta izvietošana ir ekonomiski izdevīga salīdzinājumā ar pašreizējiem plāniem,

— izvēlēto Eiropas vilcienu kustības vadības sistēmas (ETCS) / B klases kombināciju tehniskos risinājumus vadības darbības optimizēšanai,

— valsts līmeņa ar tīklu saistītos tehniskos noteikumus, kas kavē standarta ETCS aprīkojuma uzstādīšanu,

— OBU izvietošanai nepieciešamo testēšanas un atļaujas izsniegšanas stratēģiju.

2.3. Uzdevumi

Pētījuma uzdevumi ir šādi:

1) izraudzīties 3 atbilstošus tīklus, kas attiecas uz pamata tīklu / dzelzceļa kravas pārvadājumu koridoriem, ietverot būtiskas pārvadājumu plūsmas. Šādos tīklos jābūt ņemtiem vērā attiecīgiem datiem, piemēram, pašreizējo un prognozēto lokomotīvju konfigurācijas pārdošanas apjoma datiem, datiem par kravu pārvadājumu plūsmu utt. 1 no šiem koridoriem ir jāatrodas Reinas–Alpu pamata tīkla koridorā un dzelzceļa kravas pārvadājumu koridorā;

2) saistībā ar izraudzītajiem tīkliem:

— jāanalizē pašreizējie ERTMS izvietošanas plāni,

— jānovērtē minimālais OBU stratēģiju daudzums, kāds nepieciešams, lai attīstītu esošās lokomotīves, vai kāds jāizstrādā, lai būvētu jaunas lokomotīves,

— detalizēti jānosaka operatoriem, uzraugiem un īpašniekiem pieejamās alternatīvās vadības iespējas, ja netiek pasūtīts atjauninājums/modernizācija vai būvētas jaunas lokomotīves,

— jānosaka nepieciešamie papildu ieguldījumi ERTMS infrastruktūrā, lai nodrošinātu ERTMS vai ERTMS+1 B klases / īpašā pārraides moduļa (Specific Transmission Module – STM) signalizācijas sistēmas darbību tādā veidā, lai operatori komerciālā kontekstā izvēlētos šādu iebūvēto konfigurāciju. Šajā analīzē jāietver arī apvedceļi, stacijas un “pēdējās jūdzes” infrastruktūra.

Papildu B klases sistēma jāizraugās, pamatojoties uz maksimālo kravu pārvadājumu plūsmu noteiktajā tīklā.

Jāsniedz izmaksu aplēse un datums, kurā šāds ieguldījums tiktu veikts (konsultējoties ar attiecīgajiem infrastruktūras pārvaldniekiem);

3) attiecībā uz izraudzītajiem tīkliem sniegt darbības pamatojuma analīzi par paātrinātu izvietošanu ar noteikto izvietošanas mērķa datumu 3 gadus pirms 1. uzdevumā noteiktā datuma;

4) attiecībā uz izraudzītajām ETCS / B klases kombinācijām analizēt ETCS un B klases sadarbspēju un saskarni un piedāvāt šo konfigurāciju tehnisko problēmjautājumu risinājumus, lai optimizētu darbību, ietverot arī STM savienošanu;

5) šajā pētījumā jāizsver ERA noteiktie ar CCS saistītie valsts noteikumi. Attiecībā uz izraudzītajiem tīkliem jānosaka esošie zināmie noteikumi, kas ietekmē ERTMS vilcienā iebūvēto dizainu, īstenošanu un izmantošanu, kavējot ETCS standarta aprīkojuma uzstādīšanu, un prioritāri jānosaka, kuri ir galvenie izvietošanas šķēršļi;

6) pētījuma ietvaros jāizveido testēšanas un apstiprināšanas stratēģija, kas ir atbilstoša IV dzelzceļa tiesību aktu paketei, kuras mērķis ir šī procesa komponenta izmaksu un laika samazināšana.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Metodikas kvalitāte / Svērums: 0,7
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Darba un resursu organizācija / Svērums: 0,25
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Kvalitātes kontrole / Svērums: 0,05
Cena - Svērums: 0,3
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 600 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 13
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

ERTMS

II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

pretendentam jābūt šā līguma pilnīgai izpildei nepieciešamajām tehniskajām spējām.

Pretendentiem arī jāatbilst iepirkuma dokumentos norādītajiem tehnisko un profesionālo spēju kritērijiem.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi
Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 27/08/2018
Vietējais laiks: 16:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Angļu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 28/08/2018
Vietējais laiks: 11:00
Vieta:

MOVE ĢD, DM28

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad prasītājs to uzzinājis. Sūdzības iesniegšana Eiropas Ombudam nevar ne atlikt šo periodu, ne arī atklāt jaunu periodu pārsūdzību iesniegšanai.

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
02/07/2018