Palvelut - 305438-2016

03/09/2016    S170

Luxemburg-Luxemburg: AO 10656 ”Interaktiivisten havainnollistamispalvelujen toimittaminen”

2016/S 170-305438

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan unionin julkaisutoimisto
Postiosoite: 2, rue Mercier
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Postinumero: 2985
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: op-appels-offres@publications.europa.eu
Puhelin: +352 292944331
Faksi: +352 292942672
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://publications.europa.eu
Hankkijaprofiilin osoite: http://publications.europa.eu/en/web/about-us/procurement
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1732
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

AO 10656 ”Interaktiivisten havainnollistamispalvelujen toimittaminen”

Viitenumero: AO 10656.
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72200000 Ohjelmointi ja siihen liittyvät neuvontapalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tarjouspyynnön myötä on tarkoitus valita enintään 2 talouden toimijaa sellaisten palvelujen toimittamista varten, jotka liittyvät dynaamisia ja/tai interaktiivisia ominaisuuksia sisältävien tietojen ja aineistojen visuaaliseen esittämiseen.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: 00 Not specified
Pääasiallinen suorituspaikka:

Sopimusosapuolen toimitilat tai muu tarjouksessa ilmoitettu paikka. Euroopan unionin julkaisutoimiston ja sopimusosapuolen välisiä kokouksia voidaan järjestää Euroopan unionin julkaisutoimiston sekä palvelujen toimittajan toimitiloissa.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tämän hankkeen kohteena on sellaisten palvelujen toimittaminen, jotka liittyvät dynaamisia ja/tai interaktiivisia ominaisuuksia sisältävien tietojen ja aineistojen visuaaliseen esittämiseen.

Eritelmissä käytetään termiä ”tiedot” sanan laajimmassa merkityksessä (mukaan luettuna esimerkiksi tekstit tai kuvat). Näin ollen aineistojen havainnollistaminen katsotaan osaksi tietojen havainnollistamista.

Tämän hankkeen on tarkoitus kattaa kaikentyyppiset tiedot, mukaan luettuna monimutkaiset tietotyypit kuten paikkatietoja koskevat osat.

Interaktiivisuus katsotaan ominaisuudeksi, jolla havainnollistetuilla tiedoilla voidaan reagoida tiettyihin käyttäjän syöttämiin tietoihin. Interaktiivisuutta voidaan soveltaa tietoihin (mitä tietoja esitetään) sekä esitystapaan (miten kyseiset tiedot esitetään).

Havainnollistamisen dynamiikalla tarkoitetaan valmiutta muuttaa tietoja ajan kuluessa. On mahdollista erotella toisistaan dynaaminen ja interaktiivinen havainnollistaminen (esimerkiksi animaation avulla tehty, automaattisesti käynnistyvä havainnollistaminen on dynaamista mutta ei interaktiivista), mutta yksinkertaisuuden vuoksi dynaaminen havainnollistaminen katsotaan interaktiivisen havainnollistamisen osaksi.

Esitettävät tiedot voivat itsessään olla liikkumattomia tai dynaamisia. Sanastoon liittyvien sekaannusten välttämiseksi viimeksi mainitusta käytetään nimitystä ”virtaavat tiedot”, ja sanalla ”dynaaminen” viitataan ainoastaan tietojen havainnollistamiseen.

Liikkumattomilla tiedoilla tarkoitetaan sellaista määritettyä ja suljettua tietokokonaisuutta, joka on tarkoitettu syötteeksi kehityshankkeeseen. Virtaavilla tiedoilla tarkoitetaan tietoja, jotka muuttuvat ajan kuluessa. Virtaavat tiedot voivat sisältyä tietokantoihin tai muihin tietolähteisiin.

Virtaaviin tietoihin liittyvät havainnollistamiset, vaadittu yhteys tai integrointi tietolähteisiin voivat kuulua kyseessä olevaan palveluun.

Liikkumattomat havainnollistamiset tai infografiikka (muut kuin animaation avulla toteutetut kuvat) eivät kuulu tämän hankkeen kohteeseen.

Vaadittuihin palveluihin voi sisältyä (luettelo ei ole tyhjentävä)

— havainnollistamisen tarkoituksen määrittäminen,

— tiedonkeruu,

— tietojen validointi,

— tietojen muuntaminen,

— tietojen analysointi,

— havainnollistamisen toimituksellisen linjan määrittäminen,

— havainnollistamisratkaisun suunnittelu,

— havainnollistamisen toteuttaminen,

— lisäominaisuuksien toteuttaminen,

— kääntäminen,

— havainnollistamisen integrointi,

— hankkeen hallinnointi,

— tuotteen laadun varmistaminen,

— tuotetta koskeva dokumentointi,

— tuotteen ylläpito.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Katso tarjouseritelmät, jotka ovat saatavilla sähköistä tarjoamista koskevalta e-tendering-verkkosivustolta osoitteesta https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1732

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 2
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 26/10/2016
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 09/11/2016
Paikallinen aika: 10:00
Paikka:

Euroopan unionin julkaisutoimiston toimitilat Luxemburgissa.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

katso tarjouseritelmät (eritelmät, kohta 1.9), jotka ovat saatavilla sähköistä tarjoamista koskevalta e-tendering-verkkosivustolta osoitteesta https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1732

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:

Lisätietopyynnöt on toimitettava ainoastaan seuraavan sähköistä tarjoamista koskevan e-tendering-sivuston kautta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1732

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Euroopan unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
24/08/2016