Palvelut - 306725-2019

02/07/2019    S125    Palvelut - Vapaaehtoista ex ante avoimuutta koskeva ilmoitus - Hankintasopimuksen teko julkaisematta ilmoitusta ennakolta 

Suomi-Helsinki: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

2019/S 125-306725

Vapaaehtoista ennakkoavoimuutta (ex ante) koskeva ilmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1567535-0
Postiosoite: PL 750, HUS
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B
Postinumero: 00029
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: tomi.kauppinen@hus.fi

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: www.hus.fi

I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

HUS-RADU-projekti, PACS-järjestelmän käyttö palvelumuotoisena

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

HUS-RADU-projekti sekä PACS-järjestelmän käyttö palvelumuotoisena HUSin RADU-integraatiota hyödyntäen.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 1 450 000.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
72000000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

HUS Kuvantaminen on kilpailuttanut PACS-järjestelmän hankinnan keväällä 2019 (HUS 080-2018, PACS HUS-Kuvantamisen ja HUSin erikoisalojen käyttöön). Palvelun toimittajaksi on hankintamenettelyssä valikoitunut Siemens Healthcare Oy, jonka kanssa hankintaa koskeva hankintasopimus on allekirjoitettu 7.6.2019. Hankintasopimuksella oli tarkoitus integroida uusi järjestelmä Apottiin 1.5.2020 mennessä. Nykyinen järjestelmätoimittaja on irtisanonut nykyiset PACS-sopimukset päättymään 1.5.2020. Koska Apotti-potilastietojärjestelmä on käyttöönotettavissa marraskuuhun 2020 mennessä, on HUS Kuvantamisen varmistettava, ettei potilashoidon kannalta keskeisimmässä järjestelmässä ole toimintakatkoa, joten toteutetaan uuden PACSin integrointi nykyiseen RADU järjestelmään täksi siirtymäajaksi kilpailutuksessa valitulta toimittajalta suorahankintana.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Sopimuksen tekeminen ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua jäljempänä luetelluissa tapauksissa
  • Hankinta ei kuulu direktiivin soveltamisalaan
Selitys:

Hankintalain 40 §:n 2 momentin 2 -kohdan mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta.

Käsillä olevassa tilanteessa HUS Kuvantaminen hankkii PACS-järjestelmän ohjelmiston integrointipalvelun, siihen kuuluvan projektitoimituksen sekä myöskin PACS-järjestelmän palveluna siltä osin, kuin PACS-järjestelmää ei voida Apotti-potilastietojärjestelmän käyttöönottamisen viivästymisestä johtuvasta syystä integroida vielä itse Apotti-potilastietojärjestelmään. HUS Kuvantaminen on edellä esitetyllä tavalla jo aiemmin kilpailuttanut PACS-järjestelmän, eikä tästä syystä ole mahdollista, että HUS (HUS Kuvantaminen) kilpailuttaisi uuden järjestelmän ja uuden toimittajan Apotti-potilastietojärjestelmän käyttöönottoa edeltävälle ajalle. Näin ollen PACS-järjestelmän ja sen integrointiin liittyvät palvelut on hankittava aiemmin kilpailutetulta toimittajalta, Siemens Healthcare Oy:ltä.

Kuvatussa tilanteessa ei ole mahdollista hankkia PACS-järjestelmän integroimista RADU-ohjelmistoon muulta kuin aiemmassa hankintamenettelyssä valitulta toimittajalta eikä myöskään kuvatussa tilanteessa ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista kilpailuttaa uutta toimittajaa integroimaan tarvittava järjestelmä ja tilata siihen tarvittava suuri kuva- ja tutkimusdata muulta kuin aiemmassa hankintamenettelyssä valitulta toimittajalta. Hankinnan kilpailuttaminen ei myöskään ole mahdollista siitä syystä, että uusi toimittaja valittaisiin vain noin vuoden ajaksi integroimaan uusi PACS-järjestelmä RADU-ohjelmiston yhteyteen ja sitten kuva- ja tutkimusdata integroitaisiin uudelleen aiemman kilpailutuksen voittaneen toimittajan tarjoamaan järjestelmään Apotti-potilastietojärjestelmän yhteyteen. Hankinta on näin ollen toteutettava suorahankintana aiemmin valitulta toimittajalta, Siemens Healthcare Oy:ltä, ottaen lisäksi huomioon se, että Apotti-järjestelmän käyttöönottaminen HUS Kuvantamisen osata on viivästynyt siitä itsestään (HUS Kuvantamisesta) riippumattomasta syystä.

IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:

HUS-RADU-projekti, PACS-järjestelmän käyttö palvelumuotoisena

V.2)Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen
V.2.1)Hankintasopimusta koskevan päätöksen päivämäärä:
28/06/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin/käyttöoikeussopimuksen saajan nimi ja osoite
Virallinen nimi: Siemens Healthcare OY
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1071935-0
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B
Maa: Suomi
Tuleva sopimuskumppani/käyttöoikeussopimuksen saaja on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan/käyttöoikeussopimuksen arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan/käyttöoikeussopimuksen alustava arvioitu kokonaisarvo: 1 450 000.00 EUR
Sopimuksen/osan/käyttöoikeussopimuksen kokonaisarvo: 1 450 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Näin ollen HUS Kuvantaminen on sopinut kilpailutuksessa valitun Siemens Healthcare Oy:n kanssa toimenpiteistä, joilla PACS-järjestelmän käytettävyys turvataan myös 1.5.2020 alkaen. Tällöin PACS-järjestelmä täytyy ensin integroida HUSilla nyt käytössä olevaan radiologista työnkulkua ohjaavaan RADU-ohjelmistoon. Tästä integraatiotyöstä HUSilla ei ole sopimusta Siemens Healthcare Oy:n kanssa. Myöhemmässä vaiheessa PACS-järjestelmä tullaan integroimaan Apotti-potilastietojärjestelmässä olevaan Radiant-radiologisen työnkulun ohjelmistoon, jonka osalta integroimistyöstä HUSilla on sopimus Siemens Healthcare Oy:n kanssa.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
01/07/2019