Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjänster - 307089-2020

01/07/2020    S125

Sverige-JÖNKÖPING: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster

2020/S 125-307089

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Jönköping Energi Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556015-3354
Postadress: Box 5150
Ort: JÖNKÖPING
Nuts-kod: SE211 Jönköpings län
Postnummer: 550 05
Land: Sverige
Kontaktperson: Anna David
E-post: anna.david@jonkopingenergi.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.jonkopingenergi.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afjkmeqqip&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afjkmeqqip&GoTo=Tender
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Produktion, transport och distribution av gas och värme

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

DIS - Konsulttjänster inom Miljö & Hållbarhet

Referensnummer: 20/42
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71310000 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Jönköping Energi AB (JEAB) med dotterbolag avser skapa förutsättningar för att möta merparten av företagets behov av konsulttjänster inom Miljö & Hållbarhet. För att klara framtidsutmaningar är konsultstöd avgörande för JEAB:s framgång. De konsulter som anlitas bjuds in att vara medspelare och drivande i utformningen av regionens framtida infrastruktur för ett gott samhälle.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71311300 Konsulttjänster för infrastruktur
71313000 Miljötekniska konsulttjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE211 Jönköpings län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Jönköping Energi AB (JEAB) med dotterbolag avser skapa förutsättningar för att möta merparten av företagets behov av konsulttjänster inom Miljö & Hållbarhet. För att klara framtidsutmaningar är konsultstöd avgörande för JEAB:s framgång. De konsulter som anlitas bjuds in att vara medspelare och drivande i utformningen av regionens framtida infrastruktur för ett gott samhälle.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 29/06/2020
Slut: 28/06/2028
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 28/06/2028
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 28/06/2028

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Jönköping
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
29/06/2020