Teenused - 307154-2018

17/07/2018    S135

Belgia-Brüssel: Toe osutamine seoses vastavalt direktiivile 91/676/EMÜ koostatud tegevusprogrammides rakendatud lähenemisteede ja meetmete tuvastamisega

2018/S 135-307154

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, Directorate-General for Environment
Postiaadress: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Linn: Brussels
NUTS kood: BE BELGIQUE-BELGIË
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
Kontaktisik: Markets Team
E-post: env-tenders@ec.europa.eu
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3863
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Toe osutamine seoses vastavalt direktiivile 91/676/EMÜ koostatud tegevusprogrammides rakendatud lähenemisteede ja meetmete tuvastamisega

Viitenumber: ENV.D.1/SER/2018/0017
II.1.2)CPV põhikood
90700000 Keskkonnateenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Lepingu üldine eesmärk on abistada Euroopa Komisjoni seoses vastavalt direktiivile 91/676/EMÜ (nitraadidirektiiv) 28 liikmesriigis ja – kui see on kohaldatav – piirkondlikul tasandil, direktiivis sätestatud nõuete täitmiseks rakendatud meetmetega seotud andmete koostamisel, võrdlemisel ja üldistamisel.

Leping keskendub nitraadidirektiivi artiklist 5 tulenevatele meetmetele ja õiguslikele vahenditele, mis nõuavad liikmesriikidelt tegevusprogrammide koostamist, mis peaksid sisaldama nitraadileostuse ja nitraatide põllumajandustegevusest vallapääsu ohtude ennetamisele ja vähendamisele suunatud meetmeid.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 200 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: 00 Not specified
Põhiline teostamise koht:

extra muros

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Töövõtja on suuremalt osalt hõivatud dokumentidel põhinevate teadusuuringute ja analüüsiga ning ka elektroonilise inventuuriandmiku loomisega.

Töö tugineb nitraadidirektiivi rakendamine kontekstis kogunenud juba kättesaadavatele andmetele (olemasolevad uuringud, aruanded nitraadidirektiivi rakendamise kohta, liikmesriikide poolt ad hoc alusel edastatud andmed jne), mis tuleb töövõtjal iseseisvalt koguda dokumentidel põhinevate uuringute või komisjoni teenistuste poolt edastatud teabe najal.

Töövõtjal tuleb teha eelkõige järgmist:

1) luua elektrooniline inventuuriandmik (s.o. kasutajasõbralik täiendamiseks avatud veebikeskkond ja andmebaas) nitraadidirektiivi artiklist 5 tulenevate õiguslike vahendite ja meetmete kohta 28 liikmesriigis ja liikmesriikide piirkondades;

2) peamiste erinevuste esiletõstmine nitraadidirektiivi rakendamisel võetud lähenemisviisides ja meetmetes;

3) olemasolevate heade tavade kindlaks määramine nitraadidirektiivi rakendamisel;

4) nitraadidirektiivi rakendamisel võetud lähenemisviiside ja meetmete erinevustest tulenevate võimalike piiriüleste mõjude kindlaks määramine;

5) nitraadidirektiivi rakendamisel võetud lähenemisviiside ja meetmete ning direktiivi õhusaasteainete siseriiklike ülemmäärade kohta vastastikuse toime kindlaks määramine.

Lepingu täitmiseks nõutav kompetentsus hõlmab kõrgharidust või ametialast kogemust järgmistes valdkondades: agronoomia, reostus hajusate toitainetega, ELi keskkonnapoliitikad, kirjalike ja arvandmete kogumine, digitaalsel kujul andmete haldus ja andmebaasi arendus.

Ühekordne teenusleping 12 kuuks (kogueelarve 200 000 EUR).

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 200 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 12
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

See teave avaldati varem 21.3.2018 eelteates viitega ELT S 056-123139 nimetusega „ELi tasandil pinnasega seotud kestliku arengu eesmärkide rakendamise võimaluste uuring“, mille eelarve oli 200 000 EUR. Lepingu tüüp oli uuring (ETU).

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

vt hankedokumente (vt tehnilise kirjelduse punkte 1.1 ja 1.7).

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.2)Lepingu tingimused
III.2.3)Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta
Kohustus märkida lepingut täitma määratud töötajate nimed ja kutsekvalifikatsioonid

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
Teate number ELTs: 2018/S 056-123139
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 27/08/2018
Kohalik aeg: 16:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Inglise keel, Bulgaaria keel, Taani keel, Saksa keel, Kreeka keel, Eesti keel, Soome keel, Prantsuse keel, Iiri keel, Horvaadi keel, Ungari keel, Itaalia keel, Läti keel, Leedu keel, Malta keel, Hollandi keel, Poola keel, Portugali keel, Rumeenia keel, Slovaki keel, Sloveenia keel, Hispaania keel, Rootsi keel, Tšehhi keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 9 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 10/09/2018
Kohalik aeg: 10:30
Pakkumuste avamise koht:

Avenue de Beaulieu 5, 1160 Brussels, Belgia, Salle D

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:

Pakkumiste avamisel võib osaleda maksimaalselt 2 esindajat pakkumise kohta (kulusid ei hüvitata).

Pakkuja peab esitama korralduse ja turvalisusega seotud kaalutlustel iga esindaja täisnime ja ID-kaardi numbri või passi numbri vähemalt 3 tööpäeva ette aadressil env-tenders@ec.europa.eu.

Avaliku sektori hankija jätab endale õiguse andmed esitamata jätnuid enda ruumidesse mitte lubada.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.3)Lisateave:

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28.10.2015 määruse nr 2015/1929 kohaldamise eeskirjade artikli 134 lõike 1 punkti e kohaselt võib avaliku sektori hankija 3 aasta jooksul pärast algse lepingu sõlmimist kasutada hanketeate eelneva avaldamiseta läbirääkimistega menetlust uute teenuste või ehitustööde puhul, mis seisnevad sellisele ettevõtjale usaldatud samalaadsete teenuste või ehitustööde kordamises, kellega sama avaliku sektori hankija on algse lepingu sõlminud, eeldusel et kõnealused teenused või ehitustööd vastavad esialgse lepingu kohasele põhiprojektile ja esialgne leping on sõlmitud hanketeate avaldamise järel, kui artikli 134 lõikes 4 sätestatud tingimustest ei tulene teisiti.

Hankedokumente saab punktis I.3 nimetatud aadressil alla laadida. Veebisaiti uuendatakse regulaarselt ning pakkujate kohus on pakkumusperioodi kestel uuendusi ja muudatusi kontrollida.

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxemburg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 43032100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

Täpne teave läbivaatamise menetluste tähtaja (tähtaegade) kohta:

Lepingu sõlmimise menetluse kohta võib esitada tähelepanekuid punktis I.1 nimetatud avaliku sektori hankijale.

Juhul kui kogetakse haldusomavoli, võib Euroopa Ombudsmanile esitada kaebuse kahe aasta jooksul päevast, mil saadakse teada faktid, millel kaebus põhineb (vt http://www.ombudsman.europa.eu). Nimetatud kaebuse esitamine ei too kaasa vaidlustuste esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.

Punktis VI.4.1 nimetatud asutusele võib apellatsioone esitada 2 kuu jooksul lepingu sõlmimise otsusest teavitamisest.

VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
05/07/2018