Palvelut - 307457-2016

06/09/2016    S171    - - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Helsinki: Muut yhteisöön liittyvät, yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut

2016/S 171-307457

Hankintailmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Helsingin kaupungin hankintakeskus
0201256-6
PL 700
Helsinki
00099
Suomi
Puhelin: +358 931031501
Sähköpostiosoite: kari.salovaara@hel.fi
Faksi: +358 931031791
NUTS-koodi: FI181

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.hel.fi/www/hank/fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kotoutumisen edellytyksiä parantavat palvelut.

Viitenumero: H124-16
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
98000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on maahanmuuttajien kotoutumista ja turvapaikanhakijoiden kotoutumisen edellytyksiä parantavat palvelut 1.12.2016–31.12.2017 välisenä aikana.

Hankinnan kohde on määritelty tarkemmin palvelukuvauksessa (liite 1).

Hankinta on jaettu osiin seuraavasti:

1. asumisen aakkoset -kurssi;

2. naapuriohjelma;

3. sovittelutoiminta;

4. sähköisen asioinnin mahdollisuudet -klinikka;

5. seksuaaliterveyden mentorointitoiminta;

6. vertaiskoulutus;

7. miehen roolit eri kulttuureissa -toiminta;

8. naisen roolit eri kulttuureissa -toiminta;

9. kulttuurikummitoiminta;

10. liikuntakummitoiminta;

11. bänditoiminta;

12. tarinan kerronta.

Tarjouspyyntö on laadittu siten, että palveluntuottajille jäisi tarjouspyynnössä asetettujen reunaehtojen, vaatimusten ja palveluun varatun määrärahan puitteissa mahdollisuus tarjota erilaisia ja monimuotoisia palveluratkaisuja. Näin pyritään samalla kehittämään uudenlaisia palvelumalleja sekä luomaan hyviä käytäntöjä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 500 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Asumisen aakkoset -kurssi

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
98000000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI181
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on maahanmuuttajille ja yksityismajoituksessa asuville turvapaikanhakijoille järjestettävä toiminta, jonka tavoitteena on tutustuttaa osallistujat oman asuintalonsa toimintaan, asukastoimintaan ja huoneiston kunnossapitoon, turvalliseen asumiseen, kierrätykseen, jätteiden lajitteluun ja erilaisiin asumisen vaihtoehtoihin.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 100
Hinta - Painotus: 0
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 35 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/12/2016
päättymispäivä: 31/12/2017
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Naapuriohjelma

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
98000000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI181
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on naapuriohjelma, jonka tarkoituksena on antaa osallistujille perustiedot kerrostaloasumisesta, asumisen oikeuksista ja velvollisuuksista sekä tietoa asuinalueen kunnallisten ja kolmannen sektorin palveluista.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 100
Hinta - Painotus: 0
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 65 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/12/2016
päättymispäivä: 31/12/2017
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Sovittelutoiminta

Osa nro: 3
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
98000000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI181
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on restoratiivisen sovittelun menetelmiä hyödyntävä toiminta, jossa kehitetään kohtaamisen mahdollisuuksia uusien ja vanhojen naapuruston asukkaiden välillä sekä yhteyksiä alueen olemassa oleviin sosiaalisiin ryhmiin.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 100
Hinta - Painotus: 0
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 65 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/12/2016
päättymispäivä: 31/12/2017
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Sähköisen asioinnin mahdollisuudet -klinikka

Osa nro: 4
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
98000000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI181
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on digitaalista asiointiosaamista edistävä asiointiklinikka, jossa osallistujat saavat valmiudet käyttää Helsingin kaupungin ja valtiohallinnon, esim. Vero- ja Kela-verkkosivuja, asioida ja viestiä niiden kautta sähköisesti.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 100
Hinta - Painotus: 0
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 30 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/12/2016
päättymispäivä: 31/12/2017
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Seksuaaliterveys -mentorointitoiminta

Osa nro: 5
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
98000000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI181
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on perheiden seksuaaliterveyttä edistävä mentorointitoiminta monitoimijaisena yhteistyönä, jossa on mukana myös maahanmuuttajien omia järjestöjä.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 100
Hinta - Painotus: 0
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 65 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/12/2016
päättymispäivä: 31/12/2017
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Vertaiskoulutus

Osa nro: 6
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
98000000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI181
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on vertaiskoulutus, joka suunnataan sellaisille suomea puhuville maahanmuuttajille, joilla on halu toimia koulutuksen päätyttyä vertaistukiohjaajina tai vapaaehtoisina avustajina samaa kieltä puhuville turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 100
Hinta - Painotus: 0
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 30 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/12/2016
päättymispäivä: 31/12/2017
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Miehen roolit eri kulttuureissa

Osa nro: 7
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
98000000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI181
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on maahanmuuttaja-, turvapaikanhakijamiehille sekä suomea ja ruotsia äidinkielenään puhuville miehille suunnattu palvelu, jossa käsitellään miehen roolia eri kulttuureissa. Palvelussa on tarkoituksena keskustella monikulttuurisessa ympäristössä lasten kasvatuksesta, puolison roolista ja miesten työ- ja harrastusmahdollisuuksista sekä perheiden elämysmahdollisuuksista Helsingissä. Osa toiminnasta voidaan kohdistaa myös isille ja heidän pojilleen yhteisesti. Palvelun tavoitteena on tarjota palveluun osallistuville miehille tietoa miehen roolista eri kulttuureissa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 100
Hinta - Painotus: 0
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 65 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/12/2016
päättymispäivä: 31/12/2017
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Naisen roolit eri kulttuureissa

Osa nro: 8
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
98000000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI181
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on maahanmuuttaja-, turvapaikanhakijanaisille sekä suomea ja ruotsia äidinkielenään puhuville naisille suunnattu palvelu, jossa käsitellään naisen roolia eri kulttuureissa. Palvelussa on tarkoituksena keskustella monikulttuurisessa ympäristössä lasten kasvatuksesta, puolison roolista ja naisten ja heidän perheidensä työ-, elämys- ja harrastusmahdollisuuksista Helsingissä. Naiset voivat osallistua toimintaan lastensa kanssa. Palvelun tavoitteena on tarjota palveluun osallistuville naisille tietoa naisen roolista eri kulttuureissa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 100
Hinta - Painotus: 0
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 65 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/12/2016
päättymispäivä: 31/12/2017
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Kulttuurikummitoiminta

Osa nro: 9
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
98000000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI181
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille kohdennettu kulttuurin pariin saatteleva toiminta, jossa vapaaehtoinen suomalaisperhe tai kauemmin maassa asunut vapaaehtoinen maahanmuuttajaperhe osallistuu yhdessä kotoutuvan perheen kanssa Helsingin kulttuuritapahtumiin.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 100
Hinta - Painotus: 0
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 20 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/12/2016
päättymispäivä: 31/12/2017
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Liikuntakummitoiminta

Osa nro: 10
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
98000000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI181
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille suunnattu liikuntakummitoiminta, jossa suomalainen tai kauemmin maassa asunut maahanmuuttaja toimii vapaaehtoisena pakolaisen tai turvapaikanhakijan liikuntaan saattelijana. Toiminnan tavoitteena on kummitoiminnan kautta kannustaa maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita liikunnallisten harrastusten pariin.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 100
Hinta - Painotus: 0
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 20 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/12/2016
päättymispäivä: 31/12/2017
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Bänditoiminta

Osa nro: 11
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
98000000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI181
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille suunnattu bänditoiminta.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 100
Hinta - Painotus: 0
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 10 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/12/2016
päättymispäivä: 31/12/2017
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Tarinan kerronta

Osa nro: 12
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
98000000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI181
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille sekä kantaväestölle suunnattu tarinoiden kertomiseen, tuottamiseen ja kuunteluun perustuva toiminta, jossa sekä valmistelluilla esityksillä ja toiminnassa syntyvillä tarinoilla ja kerronnalla tutustutaan osallistujien maailmaan ja tarinan mahdollisuuksiin hyvinvoinnin edistäjänä. Tarinan kerronnan tavoitteena on edistää maahanmuuttajien kotoutumista ja elämänhallintaa sekä kasvattaa maahan muuttaneiden ja kantaväestön ymmärrystä toinen toisistaan.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 100
Hinta - Painotus: 0
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 30 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/12/2016
päättymispäivä: 31/12/2017
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 12
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 17/10/2016
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31/01/2017
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 17/10/2016
Paikallinen aika: 12:15
Paikka:

Helsinki.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
05/09/2016