Covid-19-pandemia: Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden tarjouskilpailut

Euroopan tulevaisuuskonferenssi tarjoaa kaikille kansalaisille mahdollisuuden esittää ideoitaan ja antaa suuntaa yhteiselle tulevaisuudellemme. Kerro kantasi!

Urakat - 309060-2021

21/06/2021    S118

Suomi-Kouvola: Rakennustyöt

2021/S 118-309060

Hankintailmoitus

Rakennusurakat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2425368-6
Postiosoite: Paraatikenttä 7
Postitoimipaikka: Kouvola
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
Postinumero: FI-45100
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Satu Sirkiä
Sähköpostiosoite: satu.sirkia@xamk.fi
Puhelin: +358 408686439
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.xamk.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/xamk?id=355403&tpk=051e9d1e-2831-4f36-9c59-2ff97ef55806
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/xamk?id=355403&tpk=051e9d1e-2831-4f36-9c59-2ff97ef55806
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: Muiden kiinteistöjen vuokraus ja hallinta

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Paalutusurakka, Kotkan kampushanke

Viitenumero: 539/02.06.02/2021
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
45000000 Rakennustyöt
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämä hankintailmoitus koskee Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy:n Kotkan kampuksen uudisrakennuksen paalutusurakkaa.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kotka

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy pyytää Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy:n (jäljempänä tilaaja) puolesta tarjousta tämän hankintailmoituksen ja sen liitteiden mukaisesti.

Tämä hankintailmoitus koskee Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy:n Kotkan kampuksen paalutusurakkaa.

Hankintapäätöksen ja tilauksen toimeksiannosta tekee Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy.

Hankintailmoituksen liitteet ladataan ilmoituksen linkkinä olevasta Niini Plus -projektipankin osoitteesta.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 27/09/2021
päättymispäivä: 31/10/2023
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 31/08/2021
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 4 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 01/09/2021
Paikallinen aika: 09:00
Paikka:

Mikkeli

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/55251/notice/76040

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16/06/2021