Urakat - 309821-2019

04/07/2019    S127    - - Urakat - hankintailmoitus - Rajoitettu menettely 

Suomi-Jämsä: Vapaa-ajan-, urheilu-, kulttuuri-, majoitus- ja ravintolarakennusten rakentamistyöt

2019/S 127-309821

Hankintailmoitus

Rakennusurakat

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Jämsän seurakunta
1636878-2
Koskentie 30
Jämsä
42100
Suomi
Yhteyshenkilö: Ilari Pallas
Puhelin: +358 408050011
Sähköpostiosoite: ilari.pallas@evl.fi
NUTS-koodi: FI193

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: www.jamsanseurakunta.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-014706/attachments
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Virkistys, kulttuuri ja uskonto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Särkisaaren leirikeskuksen peruskorjaus

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
45212000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Särkisaaren leirikeskuksen peruskorjaus

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI193
Pääasiallinen suorituspaikka:

Särkisaarentie 365

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Särkisaaren leirikeskuksen peruskorjaus toteutetaan kokonaisurakkana. Lämmitysjärjestelmä vaihdetaan maalämpöön ja keittiö uusitaan kokonaan.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 09/09/2019
päättymispäivä: 28/02/2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.9)Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: kyllä
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Muutos- ja erillishintatyöt:

Mikäli tilaaja ja urakoitsija eivät pääse yhteisymmärrykseen muutostyön työ- ja kustannusmääristä, käytetään määrien laskemiseksi RATU 2016 työaika- ja menekkimäärityksiä. Urakoitsijan urakkahintaan tulee sisältyä mahdollisten lisä- ja muutostöiden varalta seuraavat tuntimäärät: rakennusammattimies 100 h, rakennusmies 50 h, LV-ammattimies 30 h, IV-ammattimies 30 h, sähköammattimies 30 h. Urakoitsijan tulee antaa tarjouskaavakkeessa sidotut tuntihinnat sisältäen palkka-, matka-, työnjohto- ja yleiskulut sekä päivärahakorvaukset esitetyille ammattiryhmille. Nämä tunnit huomioidaan lisä- ja muutostöiden työtuntikustannuksissa niin pitkälti kuin esitettyä tuntireserviä on jäljellä. Poikkeamat suuntaan tai toiseen hyvitetään.

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tilaaja edellyttää, että kaikki hankkeen urakoitsijat ja toimijat ovat mukana Tilaajavastuu.fi:n Luotettava kumppani -ohjelmassa tarjousta antaessaan. Tilaajavastuu.fi:n Luotettava kumppani -ohjelmasta on saatavissa selvitykset keskitetysti ja niissä tapahtuvat muutokset automaattisesti valvottavissa. Muuna luotettavana selvityksenä pidetään mm. Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämää voimassaolevaa pätevyystodistusta. Selvitykset eivät saa olla kahta (2) kk:tta vanhempia. Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta samanlainen selvitys verojäämistä ja työnantajamaksujen suorittamisesta kuin itseltään vaaditaan.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Tilaajalla ja urakan tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista urakoitsijaa tai aliurakoitsijaa, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä. Urakoitsijan tai hänen edustajansa tulee tutustua kohteeseen urakkatarjouspyynnössä esitettynä ajankohtana hyväksyttävän urakkatarjouksen jättämiseksi.

Euron arvon mahdollista muuttumista ei oteta huomioon urakkasummaan vaikuttavana tekijänä. Urakkaa ei sidota indeksiin.

Urakoitsijat sitoutuvat noudattamaan veroviranomaisten ohjeita menettelystä rakennustyöhankkeissa.

Työmaan vastaavan mestarin on päästävä tarpeen mukaan päivittäin työmaalle. Vastaavan mestarin tulee olla kokonaisurakoitsijalla vakituisessa palkkasuhteessa.

Urakoitsijan viimeisen kolmen (3) vuoden yhteen lasketun verottoman liikevaihdon on oltava vähintään 5 000 000 EUR.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 124-301887
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 09/08/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:

Urakoitsijat saavat ottaa vesi- ja sähkö- ja lämpöenergiaa kiinteistön laitteista. Urakoitsijalta ei peritä korvauksia kiinteistön laitteista otetusta energiasta. Mikäli työn tekeminen edellyttää energiapisteiden tai liittymien rakentamista, vastaa niistä urakoitsija.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
03/07/2019