Tjänster - 310499-2016

08/09/2016    S173

Belgien-Bryssel: Tillhandahållande av verktyg för onlinetestning avseende tjänster för e-hälsa samt stöd vid anordnande av testningstillfällen vid Europeiska kommissionens anläggningar

2016/S 173-310499

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen
Postadress: B232 5/68
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-post: sante-procurement@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_en.htm
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1706
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av verktyg för onlinetestning avseende tjänster för e-hälsa samt stöd vid anordnande av testningstillfällen vid Europeiska kommissionens anläggningar

Referensnummer: SANTE/2016/A4/022.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
48986000 Programvara för programprovning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

De övergripande målen med denna anbudsinfordran är att upphandla underhåll avseende tester för driftskompatibilitet i ett testningsverktyg (testningsverktyget Gazelle) och dokument för patientsammanfattningar och e-recept i ett verktyg för dokumenthantering (verktyget Art-Decor) inom ramen för infrastrukturen för digitala tjänster (digital service infrastructure – DSI) avseende e-hälsa. Gazelle och Art-Decor är verktyg med öppen källkod och används som referenser i detta förfrågningsunderlag för anbudsinfordran. Anbudsgivaren kan föreslå andra verktyg om dessa uppfyller kraven. Båda verktygen kommer att upphandlas enligt modellen program som tjänst, inbegripet alla kostnader för maskin- och programvara samt uppdateringar av nödvändig programvara till nya versioner under kontraktsperioden.

Uppdragstagaren ska även tillhandahålla stöd vid anordnande av testningstillfällen vid Europeiska kommissionens anläggningar för de medlemsstater som deltar i infrastrukturen för digitala tjänster avseende e-hälsa samt erbjuda rådgivning/utbildning på ad hoc-basis avseende testning av driftskompatibilitet.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 250 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72000000 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
72100000 Rådgivning för maskinvara
72200000 Programmering av mjukvara samt rådgivning
72500000 Datortjänster
72600000 Datorstöd och rådgivningstjänster
72800000 Tjänster för datorloggning och -provning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Se internetadressen som anges i punkt I.3.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 250 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se internetadressen som anges i punkt I.3.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Se internetadressen som anges i punkt I.3.

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Se internetadressen som anges i punkt I.3.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 05/10/2016
Lokal tid: 17:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 12/10/2016
Lokal tid: 15:00
Plats:

DG Health and Food Safety, rue Breydel 4 — B232 6/17A, 1040 Brussels, BELGIEN.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i punkt I.3.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
29/08/2016