Palvelut - 310797-2019

04/07/2019    S127    - - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Hämeenlinna: Jätteisiin liittyvät palvelut

2019/S 127-310797

Hankintailmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Kiertokapula Oy
0919068-0
Vankanlähde 7
Hämeenlinna
13100
Suomi
Yhteyshenkilö: Eveliina Jokijärvi
Puhelin: +358 757530000
Sähköpostiosoite: eveliina.jokijarvi@kiertokapula.fi
NUTS-koodi: FI1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.kiertokapula.fi/

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/kiertokapula
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/kiertokapula?id=239042&tpk=110ca365-9c31-4876-b075-09abbcc24dfb
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Ympäristö

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Betonin, tiilen ja asfaltin käsittely

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
90500000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Urakka koskee Kapulan ja Karanojan jätteidenkäsittelyalueille vastaanotettavan betonin, tiilen ja asfaltin käsittelyä ja murskausta tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöasiakirjoissa ja sen liitteissä esitetyt asiat ovat toimeksiantoon sisältyviä minimivaatimuksia, joiden mukaisesti urakoitsija tarjouksen tekemällä sitoutuu toimeksiannon toteuttamaan. Tarjouskilpailun voittava urakoitsija velvoitetaan hyväksymään palveluhankinnan sisältö sopimukseen sellaisenaan. Urakan katsotaan olevan laajudeltaan tarkoituksenmukaisen kokoinen, joten sitä ei ole jaettu osiin. Tarjous on sitova ja se tulee tehdä suomen kielellä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C2
NUTS-koodi: FI1B1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Urakka koskee Kapulan ja Karanojan jätteidenkäsittelyalueille vastaanotettavan betonin, tiilen ja asfaltin käsittelyä ja murskausta tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Urakkaan sisältyy kalustokuljetukset käsittelypaikoille, betoniin, tiileen tai asfalttiin kuulumattomien jätteiden poisto käsiteltävästä materiaalista, betonikappaleiden pulverointi murskattavaan palakokoon, murskattavan materiaalin syöttö murskalle, betonin, tiilen ja asfaltin murskaus, metallin erottaminen murskeesta, seulonta sekä murskeiden kuljetus tilaajan osoittamaan varastopaikkaan jätteidenkäsittelyalueella.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/01/2020
päättymispäivä: 31/12/2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Urakkaan kuuluu enintään kahden (2) vuoden optio. Option käytöstä päättää tilaaja. Tilaajalla on yksinomainen oikeus omalla päätöksellään jatkaa palveluhankintaa tämän tarjouskilpailun perusteella ajalle 1.1.2023–31.12.2024 siten, että option pituus voi vaihdella välillä 0 kuukautta–2 vuotta.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ks. ESPD-kohta.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 17/09/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 4 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 17/09/2019
Paikallinen aika: 13:00
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaamista koskeva päivämäärä ei sido Kiertokapula Oy:tä, eikä tarjousten avaamistilaisuus ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
03/07/2019