Palvelut - 310926-2019

04/07/2019    S127    - - Palvelut - Ilmoitus tehdystä sopimuksesta - Avoin menettely 

Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

2019/S 127-310926

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Helsingin kaupungin asuntotuotanto
0201256-6
PL 58226
Helsinki
00510
Suomi
Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Sirpa Pylväs
Sähköpostiosoite: sirpa.pylvas@hel.fi
NUTS-koodi: FI1B1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.att.hel.fi/

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

LVIA-suunnittelu, Itäkeskus, asuntokortteli 45048/8 ja 9, purkava saneeraus

Viitenumero: 2825002037
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tarjouspyyntö Helsingin Itäkeskukseen rakennettavien kahden (2) asuinkerrostaloyhtiön ja autohallin tietomallinnetusta LVIA-suunnittelusta. Nykyiset rakennukset tontilla puretaan ja rakennetaan uusi umpikorttelimainen asuinkerrostalokokonaisuus. Suunnitteluun sisältyy LVIA-suunnittelu, tietomallintamalla tamän tarjouskyselyn mukaisesti. Suunnitteluun sisältyy purettavien rakennusten purkulupamenettelyyn, purkusuunnitteluun ja purkutyön urakkaan liittyvät tehtävät oman suunnittelualan osalta pääsuunnittelijan johdolla.

Suunnittelukokonaisuus sisältää seuraavat perustettavat erilliset yhtiöt:

- 45048/11, Haso Ystävyydenpuisto, ARA:n kustannusvalvoma asumisoikeuskohde

- 45048/10, Heka Itäkeskus Kauppakartanonkatu 16, ARA:n kustannusvalvoma vuokratalokohde. Hankinta kilpailutetaan yhtenä kokonaisuutena edullisen kustannustason saavuttamiseksi. Sopimus alkaa sopimuksen allekirjoituksella ja on voimassa, kunnes sopimusvelvoitteet on suoritettu rakennuttajan hyväksymällä tavalla.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 378 730.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Rakennussuunnitteluvaiheessa kohde tulee suunnitella siten, että rakennusosaarviolla arvioidut rakennuskustannukset alittavat luonnoksissa esitettyjen tilojen mukaisen tavoitehinnan. Kustannuslaskelmat tekee rakennuttaja.

Kilpailun kohde:

Korttelikokonaisuus, jossa rakennusoikeutta yhteensä 20 300 k-m2, jonka lisäksi liiketilaa tulee olla vähintään 400 k-m2.

Tontti 45048/11 Haso Ystävyydenpuisto:

- Rakennusoikeutta 9 950 k-m2

- Kerrosluku 6

- Keskipinta-alatavoite noin 55-60 m2

- Tavoite 135 asuntoa

- Autopaikat sijoittuvat pääosin tontille rakennettavaan pihakannen alaiseen pysäköintihalliin

- VSS-tilat 235 m2.

Tontti 45048/10, Heka Itäkeskus Kauppakartanonkatu 16:

- Rakennusoikeutta 10 350 k-m2 ja vähintään 400 k-m2 liiketilaa

- Kerrosluku 6-8

- Keskipinta-alatavoite noin 50-55 m2

- Tavoite 139 asuntoa

- Autopaikat sijoittuvat pääosin tontille rakennettavaan pihakannen alaiseen pysäköintihalliin

- VSS-tilat 248 m2.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 70
Hinta - Painotus: 30
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 164-374985
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

LVIA-suunnittelu, Itäkeskus, asuntokortteli 45048/8 ja 9, purkava saneeraus

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
16/01/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 6
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Hepacon Oy
0787141-5
Helsinki
Suomi
NUTS-koodi: FI1B1
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 378 730.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Tontin perustamisolosuhteet:

- Rakennettavuusselvitys on tämän tarjouspyynnön liitteenä

- Tonttien johtokartta on tämän tarjouspyynnön liitteenä.

Huoltokirja:

Suunnittelutehtäviin sisältyy huoltokirjan ja asuntotuotannon tarkastusasiakirjan täyttäminen sekä niiden edellyttämät toimenpiteet asianomaisen suunnittelijan suunnitelmien ja valvonnan osalta sekä tarvittavien paikantamispiirustusten laatiminen. Huoltokirjaohje löytyy sähköisenä asuntotuotannon Ohjeet ja mallit -nettisivulta.

Rakennustuotteiden kelpoisuus:

Suunnittelija vastaa rakennustuotteiden kelpoisuuden selvittämisestä suunnittelu- ja työmaa-aikana yhteistyössä muiden suunnittelijoiden ja urakoitsijan kanssa. Pääsuunnittelija vastaa kokonaisuudesta. Tarjouspyynnön liitteenä PKS-Rava kortti liittyen tuotteiden kelpoisuuden tarkistamiseen. Suunnitelmien yhteensovitus:

Pääsuunnittelija vastaa suunnitelmien yhteensovituksesta. 2D- ja muu tarkentava suunnittelu ja tasokuvat toimitetaan digitaalisessa muodossa, piirustukset CAD-muodossa (.dwg, tu-lostustiedostot: .pdf), työselostus ja muu A4-materiaali ATK-muotoon (.pdf, doc, .xls). Reikäsuunnittelu:

Reikäsuunnittelu ja palokatkodetaljit toteutetaan soveltaen asuntotuotannon tietomallintamisen reikäkierto-ohjetta. Ohje löytyy sähköisenä asuntotuotannon Ohjeet ja mallit -nettisivuilta.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
02/07/2019