Tjänster - 311715-2019

Submission deadline has been amended by:  407677-2019
05/07/2019    S128

Spanien-Sevilla: Specifik energiförbrukning i EU:s energiintensiva industrier: Karakteriserings- och förbättringsmöjligheter

2019/S 128-311715

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, JRC — Joint Research Centre, JRC.C — Energy, Transport and Climate (Petten), JRC.C.6 — Economics of Climate Change, Energy and Transport
Postadress: Expo Building, Calle Inca Garcilaso, 3
Ort: Sevilla
Nuts-kod: ES618 Sevilla
Postnummer: E-41092
Land: Spanien
E-post: jrc-seville-offers@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4953
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4953
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Specifik energiförbrukning i EU:s energiintensiva industrier: Karakteriserings- och förbättringsmöjligheter

Referensnummer: JRC/SVQ/2019/OP/2271
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
73000000 FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med detta kontrakt är att tillhandahålla detaljerad information och data avseende energiförbrukningen i EU:s energiintensiva industrier och deras möjligheter att förbättra energieffektiviteten, för att ersätta vanliga processer med nya processer med ett mindre koldioxidavtryck och därmed minska utsläppen av koldioxid. Följande sektorer omfattas:

— järn och stål,

— icke-järnhaltiga metaller,

— kemiska industrier,

— icke-metalliska mineralprodukter,

— pappersmassa och papper,

— livsmedel, dryck och mjölk.

För var och en av dessa sektorer ska representativa produkter och produktgrupper identifieras för att fastställa de huvudsakliga produktionskedjorna, med tillhörande energibehov, energiförbrukande processer och utrustning.

Möjligheter för minskad energiförbrukning och minskade koldioxidutsläpp kommer därefter att fastställas, inom följande områden:

— förbättrad effektivitet för utrustning,

— rationalisering av användningen av utrustning,

— möjligheter för energiåtervinning från avfall,

— ersättning av insatsvaror, processer och produkter,

— avskiljning av koldioxid.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 325 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
73000000 FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster
72314000 Datainsamlings- och kollateringstjänster
72310000 Behandling av data
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ES618 Sevilla
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Uppdragstagarens lokaler.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Specifik energiförbrukning i EU:s energiintensiva industrier: karakteriserings- och förbättringsmöjligheter.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 325 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 21
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 09/09/2019
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 10/09/2019
Lokal tid: 10:00
Plats:

Expo Building, Calle Inca Garcilaso, 3, E-41092 Sevilla, SPANIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Baserat på artikel 134 (1) (e) i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/2462 kan kommissionen inleda förhandlade förfaranden med anbudsgivaren, som tilldelas kontrakt för föreliggande anbudsinfordran avseende tjänster, som liknar dem som avses i detta meddelande.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
28/06/2019