Palvelut - 312019-2016

09/09/2016    S174

Ruotsi-Solna: Salmonellan, STEC/VTEC:n ja listerian molekyylityypityksen ulkoinen laadunarviointi

2016/S 174-312019

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus
Postiosoite: Granits väg 8
Postitoimipaikka: Solna
NUTS-koodi: SE SVERIGE
Postinumero: 171 65
Maa: Ruotsi
Yhteyshenkilö: Procurement Back Office
Sähköpostiosoite: ECDC.procurement@ecdc.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.ecdc.europa.eu
Hankkijaprofiilin osoite: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1873
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Salmonellan, STEC/VTEC:n ja listerian molekyylityypityksen ulkoinen laadunarviointi

Viitenumero: OJ/2016/OCS/7908/01.
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
85100000 Terveyspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Puitesopimuksen kohteena on ulkoisen laadunarvioinnin (external quality assessment – EQA) järjestelmien toimittaminen. Tarkoituksena on salmonellan, STEC/VTEC:n ja Listeria monocytogenes -bakteerin molekyylityypityksen avulla tehostetun seurannan tukeminen valittujen patogeenien pulssikenttägeelielektoroforeesin (pulse field gel electrophoresis – PFGE), toistuvien DNA-jaksojen analyysin (multiple loci VNTR analysis – MLVA), ryhmittelyanalyysin, serotyypityksen ja virulenssin määrityksen suorittamista varten.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1 100 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea osien enimmäismäärä: 3
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Ulkoinen laadunarviointi salmonellan osalta

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85100000 Terveyspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: SE SVERIGE
Pääasiallinen suorituspaikka:

sopimusosapuolen toimitilat.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Erä 1 kattaa ulkoisen laadunarviointitoimenpiteen laatimisen salmonella spp:n PFGE:tä, MLVA:ta ja molekyylityypitykseen perustuvia ryhmittelyanalyyseja varten.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 360 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Ulkoinen laadunarviointi STEC/VTEC:n osalta

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85100000 Terveyspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: SE SVERIGE
Pääasiallinen suorituspaikka:

sopimusosapuolen toimitilat.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Erä 2 kattaa ulkoisen laadunarviointitoimenpiteen laatimisen STEC/VTEC:n PFGE:tä, serotyypitystä, virulenssigeenien havaitsemista ja molekyylityypitykseen perustuvia ryhmittelyanalyyseja varten.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 440 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Ulkoinen laadunarviointi Listeria monocytogenes -bakteerin osalta

Osa nro: 3
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85100000 Terveyspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: SE SVERIGE
Pääasiallinen suorituspaikka:

sopimusosapuolen toimitilat.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Erä 3 kattaa ulkoisen laadunarviointitoimenpiteen laatimisen Listeria monocytogenes -bakteerin PFGE:tä, serotyypitystä ja molekyylityypitykseen perustuvia ryhmittelyanalyyseja varten.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 300 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 14/10/2016
Paikallinen aika: 16:30
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 21/10/2016
Paikallinen aika: 10:00
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:

Katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 43031
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
30/08/2016