Covid-19-pandemia: Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden tarjouskilpailut

Euroopan tulevaisuuskonferenssi tarjoaa kaikille kansalaisille mahdollisuuden esittää ideoitaan ja antaa suuntaa yhteiselle tulevaisuudellemme. Kerro kantasi!

Palvelut - 312036-2016

09/09/2016    S174

Belgia-Bryssel: Yleiseen turvallisuuteen ja ulkoiseen valvontaan liittyvät palvelut (ala 1) ja paloturvallisuuteen ja ihmisten auttamiseen liittyvät palvelut (ala 2) toimielimen toimipaikassa Luxemburgissa

2016/S 174-312036

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan parlamentti, direction générale ”Sécurité et protection”
Postiosoite: rue Wiertz 60
Postitoimipaikka: Bruxelles
NUTS-koodi: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postinumero: 1047
Maa: Belgia
Yhteyshenkilö: unité ”Budget”
Sähköpostiosoite: SAFE.marches-tenders@ep.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.europarl.europa.eu
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1816
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
Sähköinen viestintä edellyttää sellaisten työkalujen ja välineiden käyttämistä, jotka eivät ole yleisesti saatavilla. Nämä työkalut ja välineet ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1816
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Yleiseen turvallisuuteen ja ulkoiseen valvontaan liittyvät palvelut (ala 1) ja paloturvallisuuteen ja ihmisten auttamiseen liittyvät palvelut (ala 2) toimielimen toimipaikassa Luxemburgissa

Viitenumero: EP/DGSAFE/SER/2016-015.
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79710000 Turvallisuuspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Toimielimen käytössä on Luxemburgissa tällä hetkellä kokonainen rakennuskokonaisuus, jonka pinta-ala on yhteensä 200 000 neliömetriä ja johon sisältyy 5 yleisölle avointa rakennusta sekä varasto. KAD-rakennuksen sisäänkäynnin luona olevilla vastaanottotiskeillä työskentelee sääntömääräinen henkilöstö. Kansalaisille suunnatun avoimuuden mukaisesti toimielimessä käy vuosittain noin 10 000 vierailijaa sen henkilöstön ja ulkoisten palveluntarjoajien lisäksi.

Euroopan parlamentti haluaa tehdä tämän menettelyn myötä palveluja koskevan puitesopimuksen, joka koskee seuraavia aloja.

Ala 1:

— yleinen turvallisuus, johon liittyy valvonta ja tarkkailu,

— pysyvä ja jatkuva ulkoinen valvonta (sekä paikallaan pysyvä että ennalta määritettyjen partioiden avulla toteutettava),

— yleiseen turvallisuuteen liittyvän valvontakeskuksen toiminta.

Ala 2:

— ihmisten ja omaisuuden paloturvallisuus, tulipalojen ja paniikkitilanteiden torjumista koskevien määräysten mukaisesti,

— ihmisten auttaminen,

— paloturvallisuuteen liittyvien valvontakeskusten toiminta.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
75251110 Palontorjunta
79713000 Vartiointipalvelut
79714000 Valvontapalvelut
79715000 Partiointipalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Luxemburg.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Katso teknisistä eritelmistä yksityiskohtainen kuvaus tarvittavista järjestelmistä/laitteista ja palveluista.

Jäljempänä annetut arvioidut tuntimäärät (vuosi- ja luokkakohtaiset) annetaan ainoastaan tiedoksi eikä niillä ole sopimusarvoa.

Ala 1:

yksikön päällikkö: 4 000 tuntia vuodessa,

ryhmänjohtajat: 20 500 tuntia vuodessa,

tietokoneiden käyttäjä: 19 500 tuntia vuodessa,

päivystävä henkilöstö – partiointihenkilöstö: 23 500 tuntia vuodessa,

turvallisuudesta vastaavat virkailijat – vartijat: 104 000 tuntia vuodessa.

Ala 2:

yksikön päälliköt: 2 000 tuntia vuodessa,

ryhmänjohtajat: 12 500 tuntia vuodessa,

palohenkilöstö: 64 500 tuntia vuodessa.

Pääasiassa palontorjunnan osalta suorittaviin toimiin sisältyy palojen havaitseminen, toimet vesivuotojen ja erilaisten hälytysten jälkeen jne. sekä tuen toimittaminen liikuntarajoitteisille henkilöille.

Edellä mainittuja aloja 1 ja 2 koskevia luokkia täydennetään 2 toiminnallisella koordinaattorilla (m/n) (1 alaa kohti). Koordinaattorien tehtäväksi annetaan erityisesti turvallisuusmääräysten sekä kyseessä olevan alan sihteeristön hallinnointi sekä muita asiaankuuluvia tehtäviä. Koordinaattorien on oltava paikalla maanantaista perjantaihin klo 7.45–17:00, lukuun ottamatta perjantaita, jotka eivät edellä parlamentin istuntoa Strasbourgissa (tällöin työaika on 7:45–13:00) (katso vuoden 2017 istuntoja koskeva kalenteri asiakirjan lopusta).

Valitun sopimusosapuolen on nimitettävä sopimuspäällikkö, joka vastaa sopimuksesta. Sopimuspäällikkö toimii yhteyshenkilönä Euroopan parlamentin edustajia varten. Sopimuspäällikön on oltava paikalla ainoastaan kerran kuukaudessa sopimusta koskevien seurantakokousten aikana sekä muina aikoina, mikäli hänen osallistumisensa katsotaan tarpeelliseksi.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Puitesopimuksen allekirjoittamista seuraavien 3 vuoden aikana parlamentti voi käyttää neuvottelumenettelyä sopimusosapuoleksi valitun tarjoajan kanssa ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennakkoon sellaisia uusia palveluja varten, jotka koostuvat vastaavien palvelujen toistamisesta, näiden eritelmien mukaisesti. Kyseiset palvelut eivät saa ylittää 30:tä prosenttia sopimuksen arvosta. Katso hallinnollisten eritelmien kohta 3.2.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajalla on oltava Luxemburgin suurherttuakunnan oikeusministerin myöntämä valtuutus vartiointi- ja valvontatoimien suorittamista varten (katso 12.11.2002 annettu laki). Valtuutuksella on todistettava, että tarjoaja pystyy toimittamaan tämän sopimuksen kohteena olevat palvelut maassa, jossa palvelut on tarkoitus toteuttaa. Mikäli kyseessä on talouden toimijoiden ryhmittymä, kunkin paikalla työskentelevän jäsenen on toimitettava todisteet oikeustoimikelpoisuudestaan ja sääntelyyn liittyvästä kelpoisuudestaan.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle
Asiaa koskevien lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten viitetiedot:

Tarjoajalla on oltava Luxemburgin suurherttuakunnan oikeusministerin myöntämä valtuutus vartiointi- ja valvontatoimien suorittamista varten (katso 12.11.2002 annettu laki). Valtuutuksella on todistettava, että tarjoaja pystyy toimittamaan tämän sopimuksen kohteena olevat palvelut maassa, jossa palvelut on tarkoitus toteuttaa. Mikäli kyseessä on talouden toimijoiden ryhmittymä, kunkin paikalla työskentelevän jäsenen on toimitettava todisteet oikeustoimikelpoisuudestaan ja sääntelyyn liittyvästä kelpoisuudestaan.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 20/10/2016
Paikallinen aika: 17:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 27/10/2016
Paikallinen aika: 11:00
Paikka:

rue Wiertz 50, 1047 Bruxelles, BELGIA.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

katso ehtoja koskevan asiakirjan (”Conditions”) kohta 6.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Euroopan unionin tuomioistuimeen kuuluva unionin yleinen tuomioistuin
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2525
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 433766
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
Virallinen nimi: Euroopan oikeusasiamies
Postiosoite: 1 avenue du Président Robert Schuman
Postitoimipaikka: Strasbourg
Postinumero: 67001
Maa: Ranska
Puhelin: +33 388172313
Faksi: +33 388179062
Internetosoite: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Katso kohta VI.4.1.
Postitoimipaikka: Luxembourg
Maa: Luxemburg
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
29/08/2016