Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Palvelut - 312204-2020

06/07/2020    S128

Belgia-Bryssel: Uudelleenkäynnistetyn kilpailun avulla tehtävä rinnakkainen puitesopimus konsultointipalvelujen toimittamisesta ajoneuvojen turvallisuuden alalla

2020/S 128-312204

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komissio, GROW – Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, GROW.DDG1.C.4 – Automotive and Mobility Industries
Postiosoite: Avenue d'Auderghem 45 — Office BREY 10/124
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postinumero: 1049
Maa: Belgia
Yhteyshenkilö: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6394
Sähköpostiosoite: GROW-C-FINANCIAL-TEAM@ec.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/
Hankkijaprofiilin osoite: https://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6394
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6394
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Uudelleenkäynnistetyn kilpailun avulla tehtävä rinnakkainen puitesopimus konsultointipalvelujen toimittamisesta ajoneuvojen turvallisuuden alalla

Viitenumero: GROW/2020/OP/0011
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79417000 Turvallisuusneuvonta
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämän uudelleenkäynnistetyn kilpailun avulla tehtävän rinnakkaisen puitesopimuksen tarkoituksena on, että sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan PO:lla on käytettävissään joukko ulkopuolisia asiantuntijoita, joiden palveluja voidaan käyttää aina tarvittaessa.

Puitesopimuksen yleistavoitteena on helpottaa kokonaisten tai osittaisten selvitysten ja muiden palvelujen hankintaa, jotta voidaan tukea ajoneuvojen turvallisuuden alaa koskevaa komission sääntelytyötä, johon kuuluu uutta lainsäädäntöä, täytäntöönpanolainsäädäntöä ja delegoitua lainsäädäntöä koskevat ehdotukset sekä voimassa olevan lainsäädännön tarkistaminen. Sopimukseen sisältyvät kaikki EU:n tyyppihyväksyntälainsäädännön soveltamisalaan kuuluvat ajoneuvoluokat (autot, kuorma-autot, moottoripyörät, traktorit jne.), ja sillä helpotetaan erityisesti asetuksen (EU) 2144/2019 täytäntöönpanoa.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 4 000 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79417000 Turvallisuusneuvonta
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Pääasiallinen suorituspaikka:

tehtävät suoritetaan sopimusosapuolen toimitiloissa tai tarjouksessa ilmoitetussa muussa paikassa lukuun ottamatta komission toimitiloja.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Kyseessä on uudelleenkäynnistetyn kilpailun avulla tehtävä rinnakkainen puitesopimus konsultointipalvelujen toimittamisesta ajoneuvojen turvallisuuden alalla.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 4 000 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Rinnakkainen puitesopimus uusitaan automaattisesti enintään kerran 24 kuukaudeksi samojen ehtojen mukaisesti, ellei jompikumpi sopimusosapuolista kirjallisesti irtisano sitä.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Kohdissa II.1.5) ja II.2.6) ilmoitettu hankinnan arvo koskee 48 kuukauden enimmäiskestoaikaa.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

ei sovelleta.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 3
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 11/09/2020
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 14/09/2020
Paikallinen aika: 10:00
Paikka:

Euroopan komissio, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate C; Avenue d'Auderghem 45, 1049 Brussels, BELGIA.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

katso tarjouspyynnön kohta 3.2.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:

48 kuukautta.

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GC.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
29/06/2020