Tavarat - 313031-2019

05/07/2019    S128    - - Tavarat - Ilmoitus tehdystä sopimuksesta - Avoin menettely 

Suomi-Helsinki: Valvontaveneet

2019/S 128-313031

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Tavarahankinnat

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Rajavartiolaitos
FI02460035
Vilhonvuorenkatu 6
Helsinki
00500
Suomi
Yhteyshenkilö: Juha-Pekka Laitala
Puhelin: +358 29420000
Sähköpostiosoite: kilpailutukset@raja.fi
NUTS-koodi: FI1B1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.raja.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen, mukaan lukien sen alue- tai paikallisosastot
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen järjestys ja turvallisuus

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Keskeytysilmoitus: RV18-venesarjan hankinta

Viitenumero: RVLDno-2018-1478
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
34521100
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on seitsemän (7) RV18-rannikkovartioveneen hankinta sekä optiona neljä (4) rannikkovartiovenettä.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on seitsemän (7) RV18-rannikkovartiovenettä sekä optiona neljä (4) rannikkovartiovenettä. Tarjottavan veneen tulee perustua RV15E-evaluointiveneen ratkaisuihin. Tekninen erittely perustuu RV15-eevaluointiveneeseen ja sen käyttökokemuksiin sekä teknisiin selvityksiin ja Rajavartiolaitoksen aiemmin käytössä olleiden veneiden käyttökokemuksiin.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 65
Hinta - Painotus: 35
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Optio neljästä (4) rannikkovartioveneestä.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

ISF-rahasto

II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 209-476621
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Keskeytysilmoitus: RV18-venesarjan hankinta

Sopimus/osa tehdään: ei
V.1)Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä
Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Hankintalain 1397/2016 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Hankintayksikkö katsoo, että on mahdollista, etta tarjouspyyntö on ollut voimassaolevien oikeusohjeiden vastainen. Tästä syystä Rajavartiolaitos on päättänyt keskeytää hankinnan tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi sekä hankintamenettelyn lainmukaisuuden turvaamiseksi. Hankinnasta on valitettu Markkinaoikeuteen.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
04/07/2019