Palvelut - 313693-2019

05/07/2019    S128    - - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Espoo: Saastuneen maaperän käsittely

2019/S 128-313693

Hankintailmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Espoon kaupunki / Kaupunkitekniikan keskus
0101263-6
PL 41, Espoon kaupunki
Espoo
02070
Suomi
Yhteyshenkilö: Katja Vidgren
Puhelin: +358 981621
Sähköpostiosoite: katja.vidgren@espoo.fi
NUTS-koodi: FI1B1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.espoo.fi/hankinnat

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/espoo
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/espoo
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Ympäristö

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Finnoon keskusalueen pilaantuneen maan vastaanotto- ja loppusijoituspalvelut

Viitenumero: 2877/02.08.00/2019
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
90522300
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat Finnoon keskusalueen pilaantuneiden maiden ja jätteiden vastaanotto ja loppusijoittaminen. Loppusijoitettavan pilaantuneen maan ja jätteiden määrä on noin 15 000 tonnia.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 750 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat Finnoon keskusalueen pilaantuneiden maiden ja jätteiden vastaanotto ja loppusijoittaminen. Loppusijoitettavan pilaantuneen maan ja jätteiden määrä on noin 15 000 tonnia. Hankinta koskee seuraavien massojen vastaanotto- ja loppusijoitustoimintaa:

- Tavanomaiseksi jätteeksi ja vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavat pilaantuneet maat

- Pilaantumattomat jätteelliset maat

- Seulaylitteet

- Sekajätteet.

Sopimus voidaan tehdään kaikkien soveltuvien ja ehdot täyttävien tarjoajien kesken. Tilaaja voi tilata jokaiselta vastaanottajalta yhden tai useampien jakeiden vastaanoton. Tilaaja käyttää kulloinkin kokonaistaloudellisesti edullisinta vastaanottopaikkaa. Kokonaistaloudellisuuden arvioinnissa huomioidaan vastaanottohinnan lisäksi mm. kuljetuskustannukset, vaaditut analyysit- ja analyysimäärät, työmaan aikataulu ja työmaakustannukset sekä vastaanottokapasiteetti. Espoon kaupunki ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 750 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/09/2019
päättymispäivä: 30/04/2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: kyllä
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Jos tarjoajalla, jonka kanssa sopimus on tehty, avautuu sopimuskauden aikana uusi vastaanottopaikka, joka ei ollut sopimushetkellä tiedossa, voidaan myös sinne toimittaa materiaalia. Toimitus on mahdollista maksimissaan samalla vastaanottohinnalla, jonka tarjoaja on tarjouksessaan antanut kyseessä olevalle materiaalille.

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vastaanottopaikalla on oltava viranomaisen myöntämä ympäristölupa tai muu hyväksytty suunnitelma massojen vastaanottamiseen ja loppusijoittamiseen.

III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 16/08/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 16/08/2019
Paikallinen aika: 13:00
Paikka:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:

Käytettävät vastaanottopaikat valitaan jätejaekohtaisen tarkastelun perusteella. Tarkastelussa otetaan huomioon tarjouksessa ilmoitetut yksikköhinnat ja vaakamaksu sekä tilaajan kuljetuskustannukset vastaanottopaikkaan. Kunkin jätejakeen osalta valitaan sopimusvastaanottopaikoista tilaajan kannalta kulloinkin vertailuhinnaltaan edullisin. Kohteesta voidaan eri jätejakeet toimittaa eri vastaanottajille kokonaistaloudellisuus huomioiden. Jos valittu edullisimman toiminnanharjoittajan kanssa ei kuvatussa prosessissa päästä aikataulullisesti ja käytettävissä olevan vastaanottokapasiteetin osalta sopivaan ratkaisuun, käynnistetään neuvottelut hankkeen kannalta seuraavaksi edullisimman toiminnanharjoittajan kanssa. Tarjoajan mahdollisesti tarjoamasta seulonnasta sovitaan tapauskohtaisesti. Tilaaja esittää vastaanottopaikkaan toimitettavista materiaaleista tehdyt analyysi- ja kaatopaikkakelpoisuustulokset ja vastaa niiden oikeellisuudesta. Kun materiaali on vastaanotettu vastaanottopaikalle ja todettu se sovitun mukaisesti, siirtyy vastuu materiaaleista palveluntarjoajalle. Sopimuspalveluntarjoajan on ilmoitettava välittömästi tilaajalle vastaanottopaikkoja koskevista lupamuutoksista. Tilaaja varaa itselleen mahdollisuuden toimittaa massat sopimuksen ulkopuolisiin vastaanotto- tai hyötykäyttökohteisiin.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
04/07/2019