Palvelut - 314097-2017

10/08/2017    S152    Euroopan komissio - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Belgia-Bryssel: Tutkimus tietoverkon kautta tapahtuvien liikesalaisuuksiin kohdistuvien varkauksien ja teollisuusvakoilun laajuudesta ja vaikutuksista

2017/S 152-314097

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komissio, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate F: Innovation and Advanced Manufacturing
Postiosoite: N105 9/023
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE
Postinumero: 1049
Maa: Belgia
Yhteyshenkilö: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2643
Sähköpostiosoite: grow-dir-f-financial-team@ec.europa.eu

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm

Hankkijaprofiilin osoite: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2643
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2643
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tutkimus tietoverkon kautta tapahtuvien liikesalaisuuksiin kohdistuvien varkauksien ja teollisuusvakoilun laajuudesta ja vaikutuksista

Viitenumero: 622/PP/GRO/IMA/17/1131/9942.
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
73000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tietojen keruu ja analysointi, jotta voidaan raportoida tietoverkossa tapahtuvien liikesalaisuuksiin kohdistuvien varkauksien arvioidusta määrästä ja vaikutuksista sekä siitä, pitävätkö asiaankuuluvat sidosryhmät kyseistä aihetta todellisena ongelmana. Tämän tarkoituksena on mahdollistaa se, että voidaan harkita asiaankuuluvia poliittisia reaktioita, kuten uhkaa sekä parhaita käytäntöjä sen käsittelemiseksi koskevia tiedotustoimia tai sellaisen järjestelmällisemmän tiedon keruun perustamista, joka perustuu vapaaehtoiseen raportointiin ja jossa käytetään luotettavia kanavia, joissa nimettömyys varmistetaan.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 200 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: 00
Pääasiallinen suorituspaikka:

tehtävät suoritetaan sopimusosapuolen toimitiloissa tai tarjouksessa ilmoitetussa missä tahansa muussa paikassa lukuun ottamatta komission toimitiloja.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tietojen keruu ja analysointi, jotta voidaan raportoida tietoverkossa tapahtuvien liikesalaisuuksiin kohdistuvien varkauksien arvioidusta määrästä ja vaikutuksista sekä siitä, pitävätkö asiaankuuluvat sidosryhmät kyseistä aihetta todellisena ongelmana. Tämän tarkoituksena on mahdollistaa se, että voidaan harkita asiaankuuluvia poliittisia reaktioita, kuten uhkaa sekä parhaita käytäntöjä sen käsittelemiseksi koskevia tiedotustoimia tai sellaisen järjestelmällisemmän tiedon keruun perustamista, joka perustuu vapaaehtoiseen raportointiin ja jossa käytetään luotettavia kanavia, joissa nimettömyys varmistetaan.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 200 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 10
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite: ”tavaroiden ja palveluiden sisämarkkinat” -toimen yhteydessä toteutettavien toimien rahoitusta koskevat vuoden 2017 työohjelmat.
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 04/10/2017
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 06/10/2017
Paikallinen aika: 10:00
Paikka:

avenue des Nerviens 105, 1040 Brussels, BELGIA.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuuteen voi osallistua 1 valtuutettu edustaja kultakin tarjoajalta. Yrityksiä, jotka haluavat osallistua avaustilaisuuteen, pyydetään ilmoittamaan aikomuksestaan vähintään 48 tuntia etukäteen sähköpostitse osoitteeseen grow-dir-f-financial-team@ec.europa.eu Kyseisessä ilmoituksessa on oltava tarjoajan valtuuttaman edustajan allekirjoitus, ja siihen on merkittävä sen henkilön nimi, joka osallistuu tarjousten avaustilaisuuteen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 43032100

Internetosoite: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
31/07/2017