Teenused - 315225-2019

08/07/2019    S129    Ametid - Teenused - Hanketeade - Avatud menetlus 

Iirimaa-Co Dublin: Rajatiste haldamise ja insener-tehniliste teenuste osutamine

2019/S 129-315225

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Eurofound – Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond
Postiaadress: Wyattville Road, Loughlinstown
Linn: Co Dublin
NUTS kood: IE061
Sihtnumber: D18 KP65
Riik: Iirimaa
Kontaktisik: Lidia Jankowska
E-post: OSUTenders@eurofound.europa.eu
Telefon: +353 12043100
Faks: +353 12826456

Internetiaadress(id):

Üldaadress: http://www.eurofound.europa.eu

Hankijaprofiili aadress: http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/procurement/opportunities/open

I.2)Teave ühishanke kohta
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5122
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata elektrooniliselt aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5122
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Muu tegevusala: sotsiaalpoliitika.

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Rajatiste haldamise ja insener-tehniliste teenuste osutamine

Viitenumber: 171902/5068
II.1.2)CPV põhikood
79993100
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Käesoleva hanke eesmärk on palgata rajatiste haldamisega tegelev ettevõte, kes pakuks laias valikus ennetavaid ja nõudmisel osutatavaid hooldusteenuseid, sealhulgas (vajaduspõhiseid) täiendavaid hooldus- ja rajatiste haldamise teenuseid Eurofoundi ruumides.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 1 325 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:
II.2.2)CPV lisakood(id)
79993000
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: IE061
Põhiline teostamise koht:

Eurofoundi ruumid.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Käesolev hange on jagatud 2 ossa, kajastades erinevate teenuste osutamise viisi ja teenuste laadi. Osutatava teenuse kaheloomulisest tulenevalt sõlmitakse edukate pakkujatega 2 järgmist lepingut:

1. osa: graafikujärgsed teenused – ennetav hooldus (otseleping).

2. osa: täiendavad (vajaduspõhised) teenused ja nõudmisel osutatav hooldus (raamleping).

1. osa käsitleb ennetavale hooldusele keskenduvaid graafikujärgseid teenuseid. Nimetatud osa hõlmab korduvaid teenuseid, mida osutatakse graafikujärgselt kogu aasta vältel. Nende teenuste osutamiseks sõlmitakse otsene teenusleping. 2. osa käsitleb sihtotstarbelisi teenuseid. See hõlmab peamiselt teenuseid, mida osutatakse harvemini kui kord aastas ning mille täpne maht ei ole ette teada. Nende teenuste osutamiseks sõlmitakse teenuste raamleping. Seejärel võib Eurofound nõuda sihtotstarbeliste teenuste osutamist ja töövõtja peab neid osutama lisaks graafikujärgsetele teenustele.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 400 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 12
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

Mõlemat lepingut uuendatakse automaatselt 3 korda, iga kord 12 kuu kaupa.

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.12)Teave elektrooniliste kataloogide kohta
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

Võtke teadmiseks, et punktis II.1.5) nimetatud hinnanguline kogumaksumus 1 350 000 EUR hõlmab mõlema lepingu (st 1. ja 2. osa kohta) maksumust, mis käesoleva hankemenetluse tulemusel on kavandatud sõlmida.

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Eurofoundi pakkumiskutsetes võivad osaleda füüsilised ja juriidilised isikud Euroopa Liidu liikmesriikidest ning riikidest, kes on allkirjastanud Euroopa Liiduga erilepingu riigihangete valdkonnas. Üksikasjalikum teave on esitatud veebilehel http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/procurement

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.5)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.2)Lepingu tingimused
III.2.1)Teave teatava kutseala kohta
III.2.2)Lepingu täitmise tingimused:
III.2.3)Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta
Kohustus märkida lepingut täitma määratud töötajate nimed ja kutsekvalifikatsioonid

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine
Raamleping ühe pakkujaga
IV.1.4)Teave läbirääkimiste või võistleva dialoogi ajal lahenduste või pakkujate arvu piiramise kohta
IV.1.6)Teave elektroonilise oksjoni kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: ei
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 26/08/2019
Kohalik aeg: 23:59
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Bulgaaria keel, Tšehhi keel, Taani keel, Saksa keel, Kreeka keel, Inglise keel, Hispaania keel, Eesti keel, Soome keel, Prantsuse keel, Iiri keel, Horvaadi keel, Ungari keel, Itaalia keel, Leedu keel, Läti keel, Malta keel, Hollandi keel, Poola keel, Portugali keel, Rumeenia keel, Slovaki keel, Sloveenia keel, Rootsi keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 5 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 27/08/2019
Kohalik aeg: 11:00
Pakkumuste avamise koht:

Pakkumised avatakse Eurofoundi büroos ruumis number LH4.

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:

Avamisel võib osaleda pakkujat esindav 1 isik; osalemine on piiratud vaatleja rolliga. Palume anda pr Lidia Jankowskale ette teada, kui kavatsete pakkumuste avamisel osaleda.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave elektrooniliste töövoogude kohta
VI.3)Lisateave:
VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vahendusmenetluse eest vastutav organ
VI.4.3)Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

Lepingu sõlmimise otsuse tühistamise tegevuse võib pakkuja algatada 2 kuu jooksul alates menetluse tulemuse (lepingu sõlmimise otsuse) teatavaks tegemisest. Ükski pakkuja esitatud päring, ükski Eurofoundi vastus sellele ega ükski kaebus haldusomavoli kohta ei mõjuta kõnealuse otsuse tühistamise tegevuse algatamise tähtpäeva edasilükkamist või tühistamise tegevuse algatamiseks uue tähtaja määramist ega ole selle aluseks. Tühistamismenetluse käsitlemise eest vastutav asutus on nimetatud hanketeate punktis VI.4.1).

VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
01/07/2019