Palvelut - 316744-2019

08/07/2019    S129    - - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Espoo: Kuorma-autojen vuokraus kuljettajan kanssa

2019/S 129-316744

Hankintailmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Espoon kaupunki
0101263-6
PL 640, Espoon kaupunki
Espoo
02070
Suomi
Sähköpostiosoite: hankinta@espoo.fi
NUTS-koodi: FI1B1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.espoo.fi/hankinnat

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/espoo
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/espoo?id=230997&tpk=0dceb833-5559-4526-8e6f-4a0370f85d2c
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Yleisten alueiden kunnossapidon ajoneuvopalveluiden hankinta

Viitenumero: 978/2019
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
60181000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Espoon kaupunki (myöhemmin myös tilaaja) pyytää tarjousta yleisten alueiden kunnossapidon ajoneuvopalveluista. Hankittava palvelu sisältää palvelun toteuttamiseen tarvittavan ajoneuvokaluston, sen operoinnin sekä tarvittavan henkilöstön. Tarkempi kuvaus palvelusta on tarjouspyynnön liitteessä 1. Hankinnan kohteen kuvaus.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 9 000 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kunnossapitotyötä tehdään pääosin Espoon alueella.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Yleisten alueiden kunnossapito koostuu sekä talvi- että kesäkunnossapitokaudesta. Ajoneuvokaluston määrä ja niillä suoritettavat työt vaihtelevat kausittain. Työtehtävät määrittelee kunnossapidon työnjohto. Ajoneuvon kuljettajan tulee tarvittaessa tilaajan työnjohdon kehotuksesta osallistua myös työmaan kunnossapitoon liittyviin työtehtäviin. Palveluntuottajan tulee tarjota tilaajalle kaksi- ja kolmeakselisia kuorma-autoja. Tämän lisäksi tarjoaja voi tarjota kolmi- tai neliakselisia kuorma-autoja yötyökäyttöön.

Tilaaja hankkii hankinnan kohteena olevaa palvelua vuodessa arviolta seuraavat määrät:

– Kahdeksalle (8) kolmiakseliselle ajoneuvoille 42 viikkoa töitä vuodessa

– Seitsemälle (7) kaksiakseliselle ajoneuvoille 28–40 viikkoa töitä vuodessa.

Sopimuskauden on määrä alkaa 1.10.2019 edellyttäen, että sopimukset on siihen mennessä allekirjoitettu. Sopimus on toistaiseksi voimassa.

Espoon kaupunki valitsee kilpailutuksen perusteella yhden (1) palveluntuottajan.

Espoon kaupunki ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/10/2019
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 19/08/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 8 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 19/08/2019
Paikallinen aika: 13:00
Paikka:

Espoon kaupunki, Hankintakeskus

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
05/07/2019