Meillä on ilo ilmoittaa, että TED-portaalin uusi versio otetaan käyttöön 29. tammikuuta 2024 (alustava päivä, vahvistetaan myöhemmin!). Haluatko tietää enemmän uusista toiminnoista ja tehdyistä parannuksista? Tutustu artikkeliimme, josta saat lisätietoa tärkeimmistä muutoksista ja uusista toiminnoista.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Järjestelmässä on tällä hetkellä vika, joka vaikuttaa eForms-ilmoituksissa oleviin URL-osoitteisiin. Vika pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Pilkun (tai muun erikoismerkin) poistaminen URL-osoitteen lopusta voi myös auttaa. Pahoittelemme häiriötä.

Palvelut - 316995-2021

25/06/2021    S121

Luxemburg-Luxemburg: Neuvontapalvelujen toimittaminen Euroopan investointipankin pääsihteeristölle

2021/S 121-316995

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan investointipankki
Postiosoite: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg
Postinumero: L-2950
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: cs-procurement@eib.org
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.eib.org
Hankkijaprofiilin osoite: http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8209
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8209
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Talous- ja rahoitusasiat

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Neuvontapalvelujen toimittaminen Euroopan investointipankin pääsihteeristölle

Viitenumero: CFT-1639
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79410000 Yritysten ja johdon konsulttipalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämän tarjouspyynnön tavoitteena on pyytää palvelujen toimittamista sellaisten toimien tukemiseksi, joita toteutetaan pääsihteeristössä tai joita pääsihteeristö johtaa EIP-ryhmässä ja jotka koskevat sääntelymuutoksia (ja niiden vaikutuksia), strategian ja organisaation määrittelyä ja toteutusta sekä liiketoiminta-analyysiä ja hankejohtamista/muutoksenhallintaa.

Tämän tarjouspyynnön tavoitteena on valita viisi palveluntarjoajaa kutakin jäljempänä kuvattua kolmea erää varten sellaisen rinnakkaisen puitesopimuksen yhteydessä, johon liittyy kilpailun uudelleenkäynnistäminen:

• erä 1: sääntelymuutokset,

• erä 2: strategian ja organisaation määrittely ja toteutus,

• erä 3: liiketoiminta-analyysi ja hankejohtaminen/muutoksenhallinta pääsihteeristöön liittyvillä aloilla.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 5 000 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea osien enimmäismäärä: 3
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Sääntelymuutokset

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
72221000 Yritysanalyysejä koskevat konsulttipalvelut
79400000 Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut
79410000 Yritysten ja johdon konsulttipalvelut
79411000 Yleiset johdon konsulttipalvelut
79411100 Liiketoiminnan kehittämistä koskevat asiantuntijapalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU Luxembourg
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Palveluntarjoajan on toimitettava EIP:lle tukea ja asiantuntemusta parhaiden pankkikäytäntöjen tarkastelussa tietyillä vakavaraisuuteen ja muuhun kuin vakavaraisuuteen liittyvillä sääntelyn aloilla mahdollisten sääntelyn ja markkinakäytännön valossa löytyvien puutteiden ja EIP-ryhmältä vaadittavien nämä puutteet poistavien toimien tunnistamiseksi.

Asian monimutkaisuuden ja muuttuvan sääntely-ympäristön vuoksi tähän erään voi sisältyä seuraavaan ei-tyhjentävään luetteloon kuuluvia aloja:

• parhaisiin pankkikäytäntöihin liittyvien sääntelyvaatimusten (vakavaraisuus / muu kuin vakavaraisuus) arviointi: tavoitteena on ymmärtää, miten EIP tulkitsee sääntelyvaatimuksia ja mitä vaikutuksia kyseisillä vaatimuksilla on EIP:n organisaatiokehyksessä sekä EIP-ryhmän tasolla (sovellettavissa tapauksissa),

• EIP-ryhmän organisaatioon, prosesseihin ja menettelyihin liittyvien muutosten arviointi ja tuki parhaisiin pankkikäytäntöihin liittyvien vaatimusten noudattamista varten: suoraan ja/tai epäsuorasti sääntelyvaatimuksen arvioinnin seurauksena ja kyseisten vaatimusten täytäntöönpanon yhteydessä.

• hyvän hallintotavan ja yleisen hallintorakenteen vahvistaminen niin, että huomiota kiinnitetään EIP-ryhmän hallinnoinnin mekanismiin, optimointiin ja toimintaan (sekä yritystasolla että institutionaalisella tasolla) ja varmistetaan organisaation tehokas ja vakaa hallinta,

• tietoisuuden ja ymmärryksen lisääminen kehittyvistä sääntelymuutoksista, jotka voivat vaikuttaa EIP-ryhmään: neuvonnan tarjoaminen sääntelyvaatimusten tuntemuksen lisäämiseksi ja vahvistamiseksi sääntelyseurantapalvelun (ja kaiken siihen liittyvän infrastruktuurin) ja/tai minkä tahansa muun tyyppisen aloitteen avulla, jotta voidaan parantaa henkilöstön tietämystä sääntelyvaatimuksista,

• sisäisten tarkastusten (ja niihin liittyvien riskien) arviointi: tarkastukset ovat tarpeen pankin/ryhmän eri liiketoiminta-alojen asianmukaisen ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi pankin sisäisen valvonnan kehyksen mukaisesti.

Odotetut suoritteet määritetään kunkin erillisen toimeksiannon osalta.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Puitesopimukset tehdään valittujen sopimusosapuolten kanssa kahden vuoden ajaksi sopimuksen voimaanastumispäivästä alkaen. Sopimukset voidaan uusia ilman erillistä sopimusta kaksi kertaa yhdeksi vuodeksi siten, että kokonaiskestoaika on enintään neljä vuotta.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Strategian ja organisaation määrittely ja toteutus

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
72221000 Yritysanalyysejä koskevat konsulttipalvelut
79400000 Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut
79410000 Yritysten ja johdon konsulttipalvelut
79411000 Yleiset johdon konsulttipalvelut
79411100 Liiketoiminnan kehittämistä koskevat asiantuntijapalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU Luxembourg
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Palveluntarjoajien on tarjottava EIP-ryhmälle strategiaan ja organisaatioon liittyvää tukea ja asiantuntemusta pankissa tehtäviä ja pääsihteeristöön liittyviä laajoja muutoshankkeita varten.

Tämän erän palvelut voidaan jakaa seuraavan ei-kattavan toimiluettelon mukaisesti:

• strategian määrittely ja toteutus: pääsihteeristön neuvonta strategian määrittelyssä ja monialaisten toteutussuunnitelmien suunnittelussa sellaisia suuria aloitteita varten, joilla voi olla joko organisatorisia ja/tai institutionaalisia vaikutuksia,

• tavoitetoimintamalli: näkemyksien ja neuvonnan tarjoaminen laitoksen tiettyjen toimintojen tai palveluiden arviointia varten organisaation keskeisten periaatteiden (muun muassa kolme puolustuslinjaa, tiettyjen toimintojen ulkoistaminen) mukaisesti ja siten, että varmistetaan pankin toiminnan tehokkuus ja toimivuus,

• hallinnointia koskevat aiheet: näkemysten tarjoaminen hyvän hallintotavan arviointia varten (pankin hallinnon toiminnan parantamiseksi) ja kaikista muista hallintoon tai organisaatioon liittyvistä asioista (jotka liittyvät erityisesti arviointien suosituksiin, sisäisen tarkastuksen raportteihin jne.).

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Puitesopimukset tehdään valittujen sopimusosapuolten kanssa kahden vuoden ajaksi sopimuksen voimaanastumispäivästä alkaen. Sopimukset voidaan uusia ilman erillistä sopimusta kaksi kertaa yhdeksi vuodeksi siten, että kokonaiskestoaika on enintään neljä vuotta.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Liiketoiminta-analyysi ja hankejohtaminen/muutoksenhallinta pääsihteeristöön liittyvillä aloilla

Osa nro: 3
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
72221000 Yritysanalyysejä koskevat konsulttipalvelut
72224000 Projektinjohtoa koskevat konsulttipalvelut
79400000 Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut
79410000 Yritysten ja johdon konsulttipalvelut
79411000 Yleiset johdon konsulttipalvelut
79411100 Liiketoiminnan kehittämistä koskevat asiantuntijapalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU Luxembourg
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Palveluntarjoajien on tarjottava tukea ja asiantuntemusta liiketoiminnan analysointiin ja hankejohtamiseen/muutoksenhallintaan liittyvissä asioissa pääsihteeristön muodostaville eri ryhmille tai mitä tahansa pääsihteeristön johdolla toteutettavaa aloitetta varten.

Tämän erän palvelut voidaan jakaa seuraavan ei-kattavan toimiluettelon mukaisesti:

— hankkeen/ohjelmien hallintaan liittyvät valmiudet: tuki hankkeiden/ohjelmien suunnittelua, toteutusta ja seurantaa varten (esim. hankkeiden/ohjelmien hallinnan ja ohjauksen määrittely ja elävöittäminen, suunnittelun määrittely ja seuranta, hankkeiden/ohjelmien hallinnoinnista vastaava yksikkö, riskien/ongelmien hallinta),

— muutoksenhallintaan liittyvät valmiudet: kaikkien aloitteiden (hanke tai ohjelma) tukeminen muutoksenhallinnan kannalta (esim. muutoksenhallintasuunnitelman laatiminen, tukiviestintä, asiaankuuluvat koulutustoimia ja muut asiaan liittyvät aiheet),

— sihteeristön yleiset käytännöt, prosessit, menettelyt ja valvontatoimet: pääsihteeristön vastuulle kuuluvien tai pääsihteeristöön liittyvien käytäntöjen, politiikan, prosessien ja menettelyjen suunnittelun, arvioinnin ja toteuttamisen edistäminen. Tähän sisältyy myös pääsihteeristön sisäisen valvonnan kehyksen yhteydessä tunnistettujen valvontatoimien suunnittelu ja arviointi,

— liiketoiminta-analyysi: liiketoimintatarpeiden määrittelyn ja muotoilun tukeminen teknisiä ratkaisuja koskevan suunnitelman valmistelua ja ratkaisumallien seurantaa varten teknisten työryhmien kanssa,

— tietojen analysointi ja raportointi: tuki erityisesti pääsihteeristölle suurten tietokokonaisuuksien analysointia varten (tietojen analysointivalmiuksien avulla - ensisijaisesti taloudellista analyysiä varten) ja tietojen raportointia varten.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Puitesopimukset tehdään valittujen sopimusosapuolten kanssa kahden vuoden ajaksi sopimuksen voimaanastumispäivästä alkaen. Sopimukset voidaan uusia ilman erillistä sopimusta kaksi kertaa yhdeksi vuodeksi siten, että kokonaiskestoaika on enintään neljä vuotta.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 5
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 13/08/2021
Paikallinen aika: 15:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 16/08/2021
Paikallinen aika: 15:00
Paikka:

Tarjoukset avataan ei-julkisessa menettelyssä. Tarjousten avaustilaisuuden kirjallinen pöytäkirja toimitetaan tarjouksen jättäneille talouden toimijoille EIP:lle esitetyn kirjallisen pyynnön (katso kohta I.1)) perusteella.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjoukset avataan ei-julkisessa menettelyssä. Tarjousten avaustilaisuuden kirjallinen pöytäkirja toimitetaan tarjouksen jättäneille talouden toimijoille EIP:lle esitetyn kirjallisen pyynnön (katso kohta I.1)) perusteella.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:

4 vuotta

VI.3)Lisätiedot:

Mikäli kohdassa I.3) ilmoitetut sähköiset viestintävälineet eivät ole saatavilla tai niiden toiminnassa on häiriöitä kohdassa IV.2.2) ilmoitettua vastaanoton määräaikaa edeltävien viiden kalenteripäivän aikana, Euroopan investointipankki varaa oikeuden:

(i) jatkaa määräaikaa,

(ii) lykätä kohdassa IV.2.7) ilmoitettua tarjousten avaustilaisuuden päivämäärää ja kellonaikaa tilanteen mukaan ja julkaista kyseiset muutokset kohdassa I.3) ilmoitetussa internetosoitteessa ilman tätä ilmoitusta koskevan oikaisuilmoituksen julkaisemista etukäteen. Tästä hankinnasta kiinnostuneita talouden toimijoita kehotetaan tekemään tätä hankintamenettelyä koskevien tietojen tilauksen kohdassa I.3) saadakseen ilmoituksen, kun uusia tietoja tai asiakirjoja julkaistaan.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 43031
Faksi: +352 43032100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Tarjoajat voivat lähettää mahdollisia hankintamenettelyä koskevia huomautuksia EIP:lle käyttämällä hankintailmoituksen kohdassa I.1) annettuja yhteystietoja.

Jos tarjoajat tai muut asianomaiset osapuolet uskovat, että EIP on syyllistynyt hallinnolliseen epäkohtaan (esim. se ei ole toiminut vakiintuneiden toimintatapojensa, standardiensa ja menettelyjensä mukaisesti tai kunnioittanut hyvän hallintotavan periaatteita), he voivat tehdä valituksen EIP-ryhmän valitusjärjestelmässä (katso https://www.eib.org/en/about/accountability/complaints/index.htm) yhden (1) vuoden kuluessa päivästä, jolloin investointipankin väitetty toiminta, päätös tai laiminlyönti on voinut olla kohtuullisesti valituksen tekijän tiedossa. Jos tarjoajat ovat tyytymättömiä tulokseen, he voivat pyytää oikeusasiamiestä tutkimaan EIP-ryhmän vastauksen kanteluun (katso https://www.ombudsman.europa.eu).

Tarjoajan on saatettava sopimuksentekopäätöstä koskeva kumoamis-/vahingonkorvauskanne vireille kahden kuukauden kuluessa sopimuksentekoa koskevan päätöksen ilmoittamisesta. Mikään tarjoajan tekemä pyyntö, mikään EIP:n vastaus tai mikään hallinnollisia epäkohtia koskeva kantelu ei pidennä kumoamiskanteen vireillepanon määräaikaa, eikä sen vuoksi kumoamiskanteen vireillepanolle määrätä uutta määräaikaa. Kumoamiskanteiden kuulemisesta vastaava toimielin on ilmoitettu tämän hankintailmoituksen kohdassa VI.4.1).

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
14/06/2021