TED-sivustolla otetaan tänään 2.11.2022 käyttöön sähköiset lomakkeet (eForms). Hakutoimintoon on tehty muutoksia. Muokkaa siis valmiiksi tallentamiasi erikoishakuja. Tutustu muutoksiin sivuston Ajankohtaista-osiossa ja uudistetuilla ohjesivuilla

Tavarat - 317517-2015

Näytä suppea näkymä

10/09/2015    S175

Luxemburg-Luxemburg: Kertakäyttöiset ateriapalvelutarvikkeet

2015/S 175-317517

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Direktiivi 2004/18/EY

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Virallinen nimi: Euroopan komissio
Postiosoite: Jean Monnet -rakennus, toimisto A1/029
Postitoimipaikka: Luxemburg
Postinumero: 2920
Maa: Luxemburg
Vastaanottaja: infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto – Luxemburg, yksikkö OIL.06, linja 002 – hankintamenettelyt ja sopimukset
Sähköpostiosoite: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Faksi: +352 4301-32109

Internet-osoite (-osoitteet):

Hankintaviranomaisen yleisosoite: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm

Sähköinen tiedonsaanti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1040

Osoite, josta saa lisätietoja:
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja):
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, johon tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä:
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.3)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto
I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta
Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden hankintaviranomaisten puolesta: ei

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1)Kuvaus
II.1.1)Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi:
Kertakäyttöiset ateriapalvelutarvikkeet
II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Tavarahankinnat
Pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka: — erä 1: Luxemburgin kaupunki ja sen lähiympäristö (Luxemburg),
— erä 2: Bryssel ja sen lähiympäristö (Belgia).
NUTS-koodi
II.1.3)Tietoa julkisesta hankintasopimuksesta, puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS)
Tähän ilmoitukseen liittyy puitejärjestelystä sopiminen
II.1.4)Tietoa puitejärjestelystä
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa

Puitejärjestelyn kesto

Kesto (vuosina): 4
II.1.5)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)
Sopimuksen kohteena on sellaisten kertakäyttöisten paperi-, pahvi- ja muovituotteiden sekä muista materiaaleista tehtyjen tuotteiden hankinta, joita tarvitaan Euroopan komission Luxemburgissa (erä 1) ja Brysselissä (erä 2) toimivia ateriapalveluja ja sosiaalista infrastruktuuria varten (mukaan luettuina päiväkodit ja lastenhoitopaikat).
II.1.6)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

39222100 Kertakäyttöiset ateriointi- ja tarjoiluvälineet

II.1.7)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Sopimukseen sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä
II.1.8)Osat
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea yhtä tai useampaa osaa
II.1.9)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2)Sopimuksen kattama määrä tai sopimuksen laajuus
II.2.1)Kokonaismäärä tai laajuus:
Katso sopimuksen laajuus liitteestä I.A (hinnasto).
II.2.2)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.3)Tietoa järjestelmien jatkamisesta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.3)Hankintasopimuksen kesto tai loppuun saattamisen määräaika
Kesto (kuukausina): 48 (sopimuksen tekemisestä)

Osia koskevat tiedot

Osa nro: 1 Nimi : Kertakäyttöiset ateriapalvelutarvikkeet
1)Lyhyt kuvaus
Erän kohteena on sellaisten kertakäyttöisten paperi-, pahvi- ja muovituotteiden sekä muista materiaaleista tehtyjen tuotteiden hankinta, joita tarvitaan Euroopan komission Luxemburgissa toimivia ateriapalveluja ja sosiaalista infrastruktuuria varten (mukaan luettuina päiväkodit ja lastenhoitopaikat).
2)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

39222100 Kertakäyttöiset ateriointi- ja tarjoiluvälineet

3)Määrä tai laajuus
4)Tiedot sopimuksen kestosta sekä alkamis- ja päättymispäivistä
Kesto (kuukausina): 48 (sopimuksen tekemisestä)
5)Osia koskevat lisätiedot
Toimitus Luxemburgiin ja sen lähiympäristöön.
Osa nro: 2 Nimi : Kertakäyttöiset ateriapalvelutarvikkeet
1)Lyhyt kuvaus
Erän kohteena on sellaisten kertakäyttöisten paperi-, pahvi- ja muovituotteiden sekä muista materiaaleista tehtyjen tuotteiden hankinta, joita tarvitaan Euroopan komission Brysselissä toimivia ateriapalveluja ja sosiaalista infrastruktuuria varten (mukaan luettuina päiväkodit ja lastenhoitopaikat).
2)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

39222100 Kertakäyttöiset ateriointi- ja tarjoiluvälineet

3)Määrä tai laajuus
4)Tiedot sopimuksen kestosta sekä alkamis- ja päättymispäivistä
Kesto (kuukausina): 48 (sopimuksen tekemisestä)
5)Osia koskevat lisätiedot
Toimitus Brysseliin ja sen lähiympäristöön.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Hankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.1.1)Vaaditut takuut ja vakuudet:
III.1.2)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:
Ehdot ilmoitetaan sopimusluonnoksessa.
III.1.3)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:
III.1.4)Muut erityisehdot
Hankintasopimuksen toteuttamiseen sovelletaan erityisehtoja: ei
III.2)Osallistumisehdot
III.2.1)Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: ehdot ilmoitetaan hallinnollisissa ehdoissa.
III.2.2)Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: ehdot ilmoitetaan hallinnollisissa ehdoissa.
III.2.3)Tekninen suorituskyky
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä:
ehdot ilmoitetaan hallinnollisissa ehdoissa.
III.2.4)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.3)Palveluhankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.3.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.3.2)Palvelun suorittamisesta vastaava henkilöstö

IV kohta: Menettely

IV.1)Menettelyn luonne
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.2)Tarjous- tai osallistumishakemuksen saavien toimijoiden lukumäärää koskevat rajoitukset
IV.1.3)Toimijoiden lukumäärän rajoittaminen neuvottelun aikana
IV.2)Ratkaisuperusteet
IV.2.1)Ratkaisuperusteet
Alhaisin hinta
IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
Sähköistä huutokauppaa käytetään: ei
IV.3)Hallinnolliset tiedot
IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero:
OIL06/PO/2015/057.
IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia on julkaistu aiemmin
ei
IV.3.3)Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen tai hankekuvauksen saantia koskevat ehdot
Asiakirjat ovat maksullisia: ei
IV.3.4)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
19.10.2015 - 16:00
IV.3.5)Päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.3.6)Kieli (kielet), jolla (joilla) tarjoukset tai osallistumispyynnöt voidaan laatia
Mikä tahansa EU:n virallinen kieli
IV.3.7)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.3.8)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 23.10.2015 - 15:00

Paikka:

Jean Monnet -rakennus, rue Albert Wehrer, Luxemburg, huone A1/040A.

Tarjousten avaustilaisuudessa saa olla läsnä ulkopuolisia henkilöitä: kyllä
Lisätietoa valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä: Yksi henkilö kultakin tarjoajalta. Yksityiskohdat annetaan hallinnollisten ehtojen kohdassa I.7.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankintasopimus liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
VI.3)Lisätiedot
Tarjouspyyntöasiakirjat ovat ladattavissa kohdassa I.1 annetusta osoitteesta. Kyseistä sivustoa päivitetään säännöllisesti, ja tarjoajien on itse huolehdittava päivitysten ja muutosten seuraamisesta tarjousmenettelyn aikana.
Kiinnostuneita taloudellisia toimijoita pyydetään rekisteröitymään sähköistä tarjoamista koskevalla ”e-tendering”-sivustolla. Toimijoille ilmoitetaan tällöin verkossa olevan julkisia hankintoja koskevan järjestelmän avulla kaikista tätä tarjouspyyntöä koskevista saatavilla olevista päivityksistä. Komissio ei ole vastuussa, jos tarjoajat eivät ota huomioon tarjouspyyntöön liittyviä lisätietoja, jotka julkaistaan kyseisellä internetsivustolla.
Painettua versiota ei toimiteta.
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi: Euroopan unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxemburg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100

VI.4.2)Muutoksenhaku

Muutoksenhaun määräaikoja koskevat tarkat tiedot: Sopimuksentekomenettelyä koskevia huomautuksia voidaan lähettää kohdassa I.1 ilmoitetulle hankintaviranomaiselle. Siinä tapauksessa, että tarjoaja kokee hallinnollisen epäkohdan aiheutuneen, asiasta voidaan tehdä valitus Euroopan oikeusasiamiehelle kahden vuoden kuluessa siitä päivämäärästä, jona valituksen perusteena olevat seikat havaittiin (katso http://www.ombudsman.europa.eu). Kyseinen valitus ei jatka tätä aikaa eikä käynnistä uutta jaksoa muutoksenhakupyyntöjen jättämiselle. Muutoksenhakupyynnöt voidaan jättää kohdassa VI.4.1 mainitulle elimelle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun sopimuksentekopäätöksestä on ilmoitettu.

VI.4.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta

Virallinen nimi: infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto – Luxemburg, vastaanottaja: Inez Jacquemyn
Postiosoite: Jean Monnet -rakennus, rue Alcide de Gasperi
Postitoimipaikka: Luxemburg
Postinumero: 2920
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: inez.jacquemyn@ec.europa.eu
Puhelin: +352 4301-36491
Faksi: +352 4301-33789

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
31.8.2015