Europeiska unionens publikationsbyrå håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Byggentreprenader - 318458-2017

12/08/2017    S154    Europeiska kommissionen - Byggentreprenader - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Italien-Ispra: Måleriarbeten vid det gemensamma forskningscentrumets anläggning i Ispra (VA)

2017/S 154-318458

Meddelande om upphandling

Byggentreprenader

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Joint Research Centre (JRC), JRC.R — Resources (Brussels), JRC.R.I.4 — Maintenance and Utilities
Postadress: via Enrico Fermi 2749
Ort: Ispra VA
Nuts-kod: ITC41
Postnummer: 21027
Land: Italien
Kontaktperson: Bianchi Marina
E-post: jrc-r4nisp-procurement@ec.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: https://ec.europa.eu/jrc/

Upphandlarprofil: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2259
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Måleriarbeten vid det gemensamma forskningscentrumets anläggning i Ispra (VA)

Referensnummer: JRC IPR 2017 R.I.4 0045 OC.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45442100
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Måleri- och renoveringsarbeten samt färdigställande arbeten på traditionella väggytor, metallytor och ytor av andra material för byggnader, installationer och föremål, och som mer specifikt kan klassificeras i följande typer: målning och bearbetning av yttre och inre väggytor, ombyggnad och renovering av byggnadernas fasader och betongytor, montering och reparation av värmeisolering på fasader och tak (termisk beklädnad), montering av termisk akustisk isolering i inre utrymmen, läggning och reparation av hartsgolv, lackering och bearbetning av ytorna på installationsdelar och metallstrukturer, specialarbete (tätning av tankar, containrar etc.), vägmarkeringar.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 2 600 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45442100
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ITC41
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITALIEN.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Måleri- och renoveringsarbeten samt färdigställande arbeten på traditionella väggytor, metallytor och ytor av andra material för byggnader, installationer och föremål vid det gemensamma forskningscentrumets anläggning i Ispra.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 2 600 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2259

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 25/09/2017
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 02/10/2017
Lokal tid: 15:00
Plats:

via Enrico Fermi 2749, sala 7, 21027 Ispra VA, ITALIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk betalning tillämpas
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
03/08/2017