Tjänster - 319634-2019

Submission deadline has been amended by:  437014-2019
09/07/2019    S130

Sverige-Stockholm: Teknisk besiktning och provning

2019/S 130-319634

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Stockholms stad, Fastighetskontoret
Nationellt registreringsnummer: 212000-0142
Postadress: Box 8312
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE11 Stockholm
Postnummer: 104 20
Land: Sverige
Kontaktperson: Jonas Maache
E-post: jonas.maache@stockholm.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.stockholm.se/fastighetskontoret
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://upphandling.stockholm.se/doc.aspx?UniqueId=afzzzrmpuc&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://upphandling.stockholm.se/doc.aspx?UniqueId=afzzzrmpuc&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal Myndighetsbesiktningar

Referensnummer: FSK 2019/158
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71630000 Teknisk besiktning och provning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandling avseende ramavtal för myndighetsbesiktningar inom områdena;

— OVK

— Brandskyddsanordningar och sprinkler

— Maskin- och hissdirektivet

— Kylmaskiner, tryckbärande anordningar, tankar/cisterner samt gasanläggningar

— Idrottsutrustning

— Lekplatser

Avropsberättigade för ramavtalet kommer att vara Fastighetskontoret, Idrottsförvaltningen och AB Familjebostäder.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71315410 Inspektion av ventilationssystem
71317100 Konsulttjänster för skydd och kontroll av eldsvåda och explosion
71321400 Konsulttjänster inom ventilation
71631000 Teknisk besiktning
71631100 Inspektion av maskiner
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE11 Stockholm
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandling avseende ramavtal för myndighetsbesiktningar inom områdena;

— OVK

— Brandskyddsanordningar och sprinkler

— Maskin- och hissdirektivet

— Kylmaskiner, tryckbärande anordningar, tankar/cisterner samt gasanläggningar

— Idrottsutrustning

— Lekplatser

Avropsberättigade för ramavtalet kommer att vara Fastighetskontoret, Idrottsförvaltningen och AB Familjebostäder.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 27/08/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 26/11/2019
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 28/08/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
08/07/2019