Услуги - 320232-2016

TIЗаглавиеБeлгия-Брюксел: Пилотен проект – насърчаване на екологична циркулярна икономика в Европа чрез създаване на възможности, работа в мрежа и обмен на иновативни решения – запълване на пропуските в областта на екологосъобразните иновации
NDНомер на публикацията на обявлението320232-2016
PDДата на публикуване16/09/2016
OJНомер на броя на ОВ S179
TWГрад/населено място на купувачаБРЮКСЕЛ
AUОфициално наименование на купувачаЕвропейска комисия, Directorate-General for the Environment, SRD.2 — Finance
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаBE
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСЕвропейска комисия
DSДокумент изпратен06/09/2016
DTКраен срок за подаване28/10/2016
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)90700000 - Услуги, свързани с околната среда
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)00
IAИнтернет адрес (URL)http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС