Covid-19-pandemia: Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden tarjouskilpailut

Euroopan tulevaisuuskonferenssi tarjoaa kaikille kansalaisille mahdollisuuden esittää ideoitaan ja antaa suuntaa yhteiselle tulevaisuudellemme. Kerro kantasi!

Palvelut - 320817-2019

10/07/2019    S131

Belgia-Bryssel: Tekninen tuki rakennusten teknisten järjestelmien parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi rakennusten energiatehokkuutta koskevan direktiivin mukaisesti

2019/S 131-320817

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komissio, Directorate-General for Energy
Postiosoite: Rue Demot 24
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postinumero: 1049
Maa: Belgia
Sähköpostiosoite: ENER-C3-TENDERS@ec.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://ec.europa.eu
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4955
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4955
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: energiatehokkuus

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tekninen tuki rakennusten teknisten järjestelmien parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi rakennusten energiatehokkuutta koskevan direktiivin mukaisesti

Viitenumero: ENER/C3/2019-468/02
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
73000000 Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämän palvelusopimuksen tavoitteena on toimittaa Euroopan komissiolle teknistä tukea sellaisten teknisten ohjeiden laatimista ja levittämistä varten, joilla pyritään tukemaan rakennusten teknisiä järjestelmiä koskevien vaatimusten tehokasta käyttöönottoa ja valvontaa, tukea järjestelmän toimintaa koskevaa tehokasta arviointia ja dokumentointia rakennusten energiatehokkuutta koskevan direktiivin 8 artiklan 1 kohdan ja 8 artiklan 9 kohdan mukaisesti sekä tukea tehokasta teknistä ymmärrystä rakennusten energiatehokkuutta koskevan direktiivin 14 artiklan 4 kohdan ja 15 artiklan 4 kohdan mukaisista rakennuksen automaatio- ja ohjausjärjestelmien erityisesti vertailuun liittyvistä ominaisuuksista.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 275 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tehtävä 1: rakennusten teknisten järjestelmien vaatimusten sekä muiden asiaankuuluvien toimien ja aloitteiden arviointi (määrittely ja valvonta), hyvien käytäntöjen määrittäminen.

Tehtävä 2: rakennusten teknisiä järjestelmiä koskevien mahdollisten vaatimusten tunnistaminen ja arviointi.

Tehtävä 3: mahdolliset lähestymistavat rakennusten teknisiä järjestelmiä koskevien vaatimusten täytäntöönpanoa varten sekä järjestelmän toimintatehon arviointia ja dokumentointia varten.

Tehtävä 4: tekniset ohjeet rakennusten teknisiä järjestelmiä koskevien vaatimusten laatimista ja valvomista sekä järjestelmän toimintatehon arviointia ja dokumentointia varten.

Tehtävä 5: tekniset ohjeet rakennusten energiatehokkuutta koskevan direktiivin mukaisten rakennuksen automaatio- ja ohjausjärjestelmien ominaisuuksien kunnollista ymmärtämistä varten.

Tehtävä 6: tiedottaminen sekä sidosryhmien kuuleminen.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 275 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 12
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

Horisontti 2020 -työohjelma vuosille 2018–2020

II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 02/09/2019
Paikallinen aika: 17:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 03/09/2019
Paikallinen aika: 11:00
Paikka:

Tarjousten avaustilaisuus pidetään klo 11.00 osoitteessa Rue de Mot 24, Directorate-General for Energy, unit C3, 1040 Brussels, BELGIA.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjoajat voivat osallistua kokoukseen, mutta niitä voi edustaa ainoastaan 1 henkilö. Avaustilaisuuden lopussa avauskomitean puheenjohtaja ilmoittaa tarjoajien nimet sekä kunkin vastaanotetun tarjouksen hyväksyttävyyttä koskevan päätöksen. Saaduissa tarjouksissa mainittuja hintoja ei ilmoiteta.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
03/07/2019