Palvelut - 321210-2017

16/08/2017    S155

Italia-Ispra: Tilapäisen henkilöstön toimittaminen

2017/S 155-321210

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komissio
Postiosoite: CSM 1 05/P001
Postitoimipaikka: Ispra VA
NUTS-koodi: IT ITALIA
Postinumero: 21027
Maa: Italia
Yhteyshenkilö: Office pour les infrastructures et la logistique – Bruxelles
Sähköpostiosoite: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Puhelin: +32 22986989
Faksi: +32 22960570

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://ec.europa.eu

Hankkijaprofiilin osoite: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2806
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tilapäisen henkilöstön toimittaminen

Viitenumero: OIB.02/PO/2017/032/769.
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79600000 Työhönottopalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämän sopimuksen kohteena on tilapäisen henkilöstön toimittaminen hallinnon, päiväkodin, päivähoidon ja ruokalan henkilöstöpulan helpottamiseksi Ispran-toimipaikassa. Tarkoituksena on käyttää tilapäistä henkilöstöä suorittamaan toimihenkilötason tehtäviä varhaislapsuuteen liittyvän tukipalvelun yhteydessä ja palveluja hallinnossa sekä käyttää tilapäisiä työntekijöitä suorittamaan työntekijätason tehtäviä ateriapalveluja varten.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 2 600 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79620000 Henkilöstön hankintapalvelut tilapäistyöntekijät mukaan luettuna
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: ITC41 Varese
Pääasiallinen suorituspaikka:

Ispra (Varese), Italia.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Katso kuvaus edellä kohdassa II.1.4.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 2 600 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite: Euroopan unionin hallinnolliset määrärahat.
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

— tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa kaikki asiakirjat ja tiedot, joita vaaditaan tämän ilmoituksen kohdassa III.1 (osallistumisvaatimukset) ja jotka on lueteltu eritelmien liitteessä I (tarkistusluettelo asiakirjoista, jotka on täytettävä ja toimitettava),

— tarjoajan on liitettävä mukaan asianmukaisesti allekirjoitettu ja päivätty virallinen vakuutus siitä, että tämä ei ole missään sellaisessa tilanteessa, joka johtaisi Euroopan unionin tarjouskilpailusta poissulkemiseen. Virallisen vakuutuksen on oltava kokonaisuudessaan seuraavalla verkkosivustolla julkaistun mallin mukainen: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

Huom. Valitun tarjoajan on poissulkemisen uhalla toimitettava todistusasiakirjat virallisen vakuutuksen vahvistamiseksi ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Huom. Ryhmittymän jokaisen yksittäisen jäsenen osalta on toimitettava virallinen vakuutus, todistusasiakirjat ja tiedot, mikäli sopimus tehdään ryhmittymän kanssa.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan on toimitettava

— jäljennös 3:n viime tilikauden tilinpäätöslaskelmista (taseet ja tuloslaskelmat), joista käy ilmi vuotuinen voitto ennen veroja. Jos tarjoaja ei voi perustellusta syystä toimittaa kyseisiä asiakirjoja, tarjoajan on liitettävä mukaan ilmoitus 3:n viime vuoden vuotuisesta voitosta ennen veroja. Jos tilinpäätöslaskelmista tai tarjoajan tekemästä ilmoituksesta käy ilmi, että tarjoajalla on 3:lta viime vuodelta keskimäärin tappiota, tarjoajan on toimitettava taloudellisen ja rahoituksellisen tilanteensa todistamiseksi jokin muu asiakirja, kuten kolmannen osapuolen (esimerkiksi emoyhtiön) antama asianmukainen takuu, tilintarkastajien tai auktorisoitujen tilintarkastajien lausunnot tai vastaavat,

— ilmoitus 3:n viime tilikauden vuotuisesta kokonaisliikevaihdosta,

— ilmoitus tähän sopimukseen liittyvästä vuotuisesta erityisliikevaihdosta 3:n viime tilikauden ajalta.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

voidakseen tulla valituksi tarjoajan on toimitettava todisteet 3:n viime tilikauden keskimääräisestä vuotuisesta erityisliikevaihdosta, jonka suuruus on vähintään 500 000 euroa.

III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimustenmukaisuuden arvioimiseksi tarvittavat tiedot ja muodollisuudet:

— todisteet kirjautumisesta ammatti- ja yritysrekisteriin (kauppa-, teollisuus-, käsityö- ja maatalouskamari (chambre de commerce, d’industrie, d’artisanat et d’agriculture – CCIAA)) tarjoajan sijoittautumisvaltion lainsäädännön mukaisesti,

— vähintään 3 vuoden todistettava kokemus tilapäisen henkilöstön toimittamisen alalla. Tätä tarkoitusta varten tarjoajan on toimitettava todisteet toimittamalla luettelo tämän sopimuksen kattamien toimien alalla toimitetuista keskeisistä palveluista,

— todisteet siitä, että tarjoajalla on eurooppalaisen ISO EN 9001:2008 -standardin tai vastaavan mukainen laadunhallintaa koskeva sertifikaatti.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

3 vuoden kokemusta koskevan perusteen osalta voidakseen tulla valituksi tarjoajan on todistettava, että se on toimittanut tilapäistä henkilöstöä keskimäärin vähintään 20 000 tuntia vuodessa 3:n viime vuoden aikana. Lisäksi tarjoajan on toimitettava 3 referenssiä vuotta kohden.

III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 10/10/2017
Paikallinen aika: 17:30
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 17/10/2017
Paikallinen aika: 10:00
Paikka:

Tarjoukset avataan seuraavassa osoitteessa: l’Office pour les infrastructures et la logistique – Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, cours Saint-Michel 23 (entrée côté rue Père de Deken 23), 1040 Bruxelles, BELGIA.

Avaustilaisuus välitetään videoneuvottelun avulla yhteisen tutkimuskeskuksen Ispran-toimipaikkaan seuraavaan osoitteeseen: via E. Fermi 2749 (bât. 66 – TP 660), 21027 Ispra VA, ITALIA.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

1 asianmukaisesti valtuutettu edustaja kultakin tarjoajalta voi osallistua avaustilaisuuteen joko Brysselissä tai Isprassa (passi tai henkilöllisyystodistus on esitettävä). Tarjoajien, jotka haluavat osallistua tarjousten avaustilaisuuteen, on ilmoitettava asiasta yksikölle OIB.02.002 kirjallisesti (osoitetiedot on ilmoitettu kohdassa I.1) viimeistään 2 työpäivää ennen tarjousten avaustilaisuutta.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:

1) Eritelmät ja täydentävät asiakirjat (mukaan luettuina kysymykset ja vastaukset) ovat saatavilla seuraavasta internetosoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2806

Kiinnostuneita tahoja pyydetään rekisteröitymään kyseisen sivuston kautta. Tahoille ilmoitetaan tällöin verkossa olevan julkisia hankintoja koskevan järjestelmän avulla kaikista tätä tarjouspyyntöä koskevista saatavilla olevista päivityksistä. Tahoja, jotka eivät rekisteröidy verkkosivustolle, kehotetaan seuraamaan sitä säännöllisesti. Komissio ei ole vastuussa, jos tarjoajat eivät ota huomioon tarjouspyyntöön liittyviä lisätietoja, jotka julkaistaan kyseisellä internetsivustolla.

Kyseistä verkkosivustoa päivitetään säännöllisesti, ja tarjoajien on itse huolehdittava päivitysten ja muutosten seuraamisesta tarjousmenettelyn aikana.

Edellä mainitulla verkkosivustolla saatavilla olevissa tarjouseritelmissä annetaan lisätietoa sopimuksen ehdoista, sopimuksen uusimisesta, osallistumisehdoista jne. Painettua versiota ei toimiteta. Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto Brysselissä (OIB) on sertifioitu EMAS-järjestelmän mukaisesti vuodesta 2005 lähtien, ja se noudattaa ympäristöystävällisiä toimintatapoja. EMAS on ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä, EU:n vapaaehtoinen väline, jota organisaatiot käyttävät ympäristönsuojelullisen tehokkuutensa parantamiseksi.

2) Hankintaviranomainen voi soveltaa neuvottelumenettelyä ilman hankintailmoituksen julkaisemista etukäteen alkuperäisen sopimuksen tekemistä seuraavien 3 vuoden aikana vastaavanlaisten palveluiden toistamiseen liittyvistä uusista palveluista hankintaviranomaisen valitseman sopimusosapuolen kanssa.

3) Lisätietoja tarjouspyyntömenettelyihin osallistumisesta ja julkisia hankintoja koskevien menettelyjen kulusta infrastruktuuri- ja logistiikkatoimistossa Brysselissä saa tarjoajien oppaasta (”Guide for tenderers”) ja Liiketoiminta Euroopan komission kanssa -esitteestä, jotka ovat saatavissa seuraavasta internetosoitteesta: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Euroopan unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 43031
Faksi: +352 43032100

Internetosoite: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutoksenhakupyynnöt on jätettävä 2 kuukauden kuluessa siitä, kun asianomistaja on saanut ilmoituksen asiasta tai, mikäli ilmoitusta ei ole tehty, 2 kuukauden kuluessa päivästä, jona tämä on saanut tiedon asiasta. Euroopan oikeusasiamiehelle esitetty valitus ei jatka tätä aikaa eikä käynnistä uutta jaksoa muutoksenhakupyyntöjen jättämiselle.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
04/08/2017