Palvelut - 324202-2019

11/07/2019    S132    - - Palvelut - Ennakkoilmoitus ilman tarjouskilpailukutsua - Ei sovelleta 

Suomi-Oulu: Konekirjoitus-, tekstinkäsittely- ja omataittopalvelut

2019/S 132-324202

Ennakkotietoilmoitus

Tämän ilmoituksen tarkoituksena on tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Monetra Oulu Oy hankintapalvelut
2454638-2
Nuottasaarentie 5
Oulu
90400
Suomi
Yhteyshenkilö: Suvi Mäkelä
Puhelin: +358 447031881
Sähköpostiosoite: hankintapalvelut@monetra.fi
NUTS-koodi: FI1D9

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.monetra.fi/oulu/palvelut/hankintapalvelut/

I.1)Nimi ja osoitteet
Limingan kunta
0186553-2
Liminka
Suomi
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@liminka.fi
NUTS-koodi: FI1D9

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.liminka.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Oulun kaupunki
0187690-1
Oulu
Suomi
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@ouka.fi
NUTS-koodi: FI1D9

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.ouka.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Kuusamon kaupunki
0186418-5
Kuusamo
Suomi
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@kuusamo.fi
NUTS-koodi: FI1D9

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.kuusamo.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Työterveys Virta Oy
2771501-4
Oulu
Suomi
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@tyoterveysvirta.fi
NUTS-koodi: FI1D9

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://tyoterveysvirta.fi/

I.1)Nimi ja osoitteet
Monetra Oulu Oy
2454638-2
Oulu
Suomi
Sähköpostiosoite: hankintapalvelut@monetra.fi
NUTS-koodi: FI1D9

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.monetra.fi/oulu/

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/ouka
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/ouka?id=243308&tpk=4c5f2f98-830b-46ad-af43-216f34362b92
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Sanelujen purkamispalvelun hankinta

Viitenumero: Monetra TP 33/2019
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79550000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Monetra Oulu Oy hankintapalvelut on valmistelmassa kilpailutusta päivystysaikaisten sanelujen, kiireelliseksi luokiteltujen sanelujen ja tekstinkäsittelyn jonojen purkuun asiakkailleen. Hankittavalla sanelunpurkupalvelulla tarkoitetaan lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön saneleman äänitallenteen purkamista kirjoitettuun muotoon. Tässä ennakkoilmoituksessa on ilmoitettu Monetra Oulu Oy hankintapalveluiden asiakkaat, jotka ovat ilmoittaneet kiinnostuksensa osallistua hankintaan. Halutessaan myös muut Monetra Oulu Oy:n asiakkaat voivat osallistua hankintaan. Osallistujaluettelo tullaan ilmoittamaan tarjouspyynnössä.

Monetra Oulu Oy hankintapalvelut toimii hankintalain mukaisena yhteishankintayksikkönä. Monetra Oulu Oy hankintapalvelut kilpailuttaa asiakkaidensa puolesta tavara- ja palveluhankintoja.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D9
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tämä ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö, vaan ennakkoilmoitus, jonka tarkoituksena on lyhentää tarjousten vastaanottamisen määräaikoja. Alustavasti on arvioitu, että hankintailmoitus julkaistaan syksyllä 2019. Tämä ilmoitus ei velvoita Monetra Oulu Oy hankintapalveluita toteuttamaan hankintaa ilmoituksessa kuvatulla tavalla.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/12/2019
päättymispäivä: 30/11/2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Optiokaudet ovat mahdollisia ajalle 1.12.2021– 30.11.2022 sekä 1.12.2022–30.11.2023.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.3)Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
01/10/2019

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjouspyynnön mukaisesti.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.5)Sopimuksentekomenettelyn suunniteltu alkamispäivä:

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10/07/2019