Från i dag den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna

Tjänster - 325759-2019

12/07/2019    S133

Italien-Ispra: CAP-kontroll (den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) – Common Agricultural Policy) av jordbruksstöd genom övervakning – tillgång till produkt eller tjänst i form av ”Time Stacks” från satelliter med ultrahög upplösning (High High Resolution - HHR) 2019

2019/S 133-325759

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, JRC — Joint Research Centre, JRC.D — Sustainable Resources (Ispra), JRC.D.5 — Food Security
Postadress: Via Enrico Fermi 2749
Ort: Ispra (VA)
Nuts-kod: ITC41 Varese
Postnummer: I-21027
Land: Italien
E-post: jrc-ispra-dir-d-procurement@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5143
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5143
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

CAP-kontroll (den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) – Common Agricultural Policy) av jordbruksstöd genom övervakning – tillgång till produkt eller tjänst i form av ”Time Stacks” från satelliter med ultrahög upplösning (High High Resolution - HHR) 2019

Referensnummer: JRC/IPR/2019/OP/2384
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72300000 Datatjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Målet med denna upphandling är att köpa in ”time stacks”, dvs. en signal som varierar över tid (tidsaxel), antingen som en produkt i sig själv eller genom tillgång till en portal, som gör det möjligt att extrahera informationen för vidare användning, under 2019 års kampanj.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 650 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72300000 Datatjänster
32530000 Satellitbunden kommunikationsutrustning
32534000 Satellitplattformar
72000000 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
32533000 Jordstationer
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ITC41 Varese
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ITALIEN.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Den gemensamma jordbrukspolitikens (CAP) kontroll genom övervakning, som ersätter den kontroll på plats som används för närvarande i syfte att säkerställa att det områdesbaserade direktstödet är korrekt beviljat till jordbrukare i EU, introduceras redan i samband med odlingskampanjerna 2018/2019. Flera regioner i medlemsstaterna inför ett kontrollsystem för jordbruksstöd baserat på övervakning, i enlighet med den nyligen antagna artikel 40 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 746/2018 av den 18 maj 2018. Kontrollerna vilar främst på automatiska metoder för observation, spårning och bedömning av CAPs behörighetskriterier, åtaganden och skyldigheter. Regelbundna och systematiska observationer genomförs med hjälp av bilder från Copernicus Sentinel eller motsvarande, som använder tekniker för automatisk maskininlärning. Om upplösningen på dessa bilder inte räcker för att fälla ett avgörande om stödet ska ansvarig myndighet vidta lämpliga uppföljningsåtgärder. En sådan åtgärd är att använda ”time stacks” från information som erhålls från satellitbilder med ultrahög upplösning (HHR), vilket kompletterar informationen från de automatiska processerna. Målet med denna upphandling är att köpa in ”time stacks”, dvs. en signal som varierar över tid (tidsaxel), antingen som en produkt i sig själv eller genom tillgång till en portal, som gör det möjligt att extrahera informationen för vidare användning, under 2019 års kampanj. Den högsta budgeten för detta kontrakt är 650 000 EUR.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 650 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 059-135526
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 12/08/2019
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 13/08/2019
Lokal tid: 11:00
Plats:

Mötesplatsen för öppnandet är receptionen som är belägen vid ingången till JRC:s anläggning i Ispra.

Address: via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITALIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
Planerad tidpunkt för offentliggörande av ytterligare meddelanden:

2020

VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
05/07/2019