Piegādes - 326571-2017

19/08/2017    S158

Luksemburga-Luksemburga: 2 stiklotu telpu izbūve Erasmus ēkas un Tomasa Mora ēkas pagrabstāvos

2017/S 158-326571

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras rezultāti

Piegādes

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Tiesa
Pasta adrese: plateau de Kirchberg
Pilsēta: Luxembourg
NUTS kods: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
Kontaktpersona: Michel Folschweiller
E-pasts: michel.folschweiller@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 43031
Fakss: +352 43033637
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://curia.europa.eu/jcms
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

2 stiklotu telpu izbūve Erasmus ēkas un Tomasa Mora ēkas pagrabstāvos.

Atsauces numurs: COJ-PROC-17/004.
II.1.2)Galvenās CPV kods
45400000 Ēku celtniecības pabeigšanas darbi
II.1.3)Līguma veids
Piegādes
II.1.4)Īss apraksts:

2 stiklotu (BR6 klases stikls) telpu izbūve Erasmus ēkas un Tomasa Mora ēkas autostāvvietās.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)
Vērtība bez PVN: 552 465.00 EUR
II.2)Apraksts
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
NUTS kods: LU00 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

2 stiklotu (BR6 klases stikls) telpu izbūve Erasmus ēkas un Tomasa Mora ēkas autostāvvietās.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Nav.

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2017/S 073-138611
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Nosaukums:

2 stiklotu telpu izbūve Erasmus ēkas un Tomasa Mora ēkas pagrabstāvos

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
09/08/2017
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: Bouvy S.A.
Pilsēta: Soleuvre
NUTS kods: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Valsts: Luksemburga
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 450 000.00 EUR
Līguma/daļas kopējā vērtība: 552 465.00 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Vispārējā tiesa
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 43031
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš to uzzinājis.

Sūdzības iesniegšana Eiropas Ombudam nevar ne atlikt šo termiņu, ne arī noteikt jaunu termiņu pārsūdzību iesniegšanai.

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
09/08/2017