Pakalpojumi - 327975-2016

22/09/2016    S183

Beļģija-Brisele: Pamatnolīgums par informācijas un komunikācijas pasākumiem saistībā ar ES integrēto jūrlietu politiku (IJP) un kopējo zivsaimniecības politiku (KZP)

2016/S 183-327975

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Komisija, Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries, Directorate F – Resources
Pasta adrese: J-99
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE BELGIQUE-BELGIË
Pasta indekss: 1049
Valsts: Beļģija
Kontaktpersona: Ms Dora Correia – Acting Director
E-pasts: mare-tenders@ec.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/index_en.htm
I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (EASME)
Pasta adrese: Covent Garden 2, place Rogier 16
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE BELGIQUE-BELGIË
Pasta indekss: 1210
Valsts: Beļģija
E-pasts: easme-procurement@ec.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://ec.europa.eu/EASME
I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA)
Pasta adrese: Odriozola Building, Avenida García Barbón, 4
Pilsēta: Vigo (Pontevedra)
NUTS kods: ES ESPAÑA
Pasta indekss: 36201
Valsts: Spānija
E-pasts: cei201302@efca.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://www.efca.europa.eu
I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
Līgums ietver kopējo iepirkumu
Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu struktūra
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1883
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Pamatnolīgums par informācijas un komunikācijas pasākumiem saistībā ar ES integrēto jūrlietu politiku (IJP) un kopējo zivsaimniecības politiku (KZP).

Atsauces numurs: MARE/2016/11.
II.1.2)Galvenās CPV kods
77700000 Zvejniecībai raksturīgie pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Pamatnolīguma mērķis ir palīdzēt izskaidrot, reklamēt, īstenot un attīstīt IJP un KZP, kā arī palielināt sabiedrības informētību par mērķiem, jautājumiem un iniciatīvām šajās jomās. Šis pakalpojumu pamatnolīgums ietvers arī pakalpojumus Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūrai (EASME) un Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūrai (EFCA).

Uzaicinājums uz konkursu ietver šādus uzdevumus un pakalpojumus:

A) informācijas un komunikācijas kampaņu plānošana, īstenošana un uzraudzība;

B) rediģēšanas uzdevumi, komunikācijas materiālu satura izstrāde un to izveide un informācijas materiālu izplatīšanai un citiem mērķiem paredzētu datubāzu pārvaldība;

C) audiovizuālie pakalpojumi;

D) atbalsts digitālās komunikācijas un tiešsaistes pasākumiem;

E) dalības pasākumos un gadatirgos organizēšana;

F) atbalsts attiecībās ar plašsaziņas līdzekļiem.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 14 500 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: BE BELGIQUE-BELGIË
NUTS kods: ES ESPAÑA
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Eiropas Komisija, ko šā uzaicinājuma uz konkursu mērķiem pārstāv Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorāts, vēlas noslēgt vairākkārtēju kaskādes veida pakalpojumu pamatnolīgumu (framework contract – FWC) par informācijas un komunikācijas pasākumiem saistībā ar Eiropas Savienības integrēto jūrlietu politiku (IJP) un kopējo zivsaimniecības politiku (KZP). Vairākkārtējais kaskādes veida pamatnolīgums tiks piešķirts ne vairāk kā 2 visaugstāk ierindotajiem pretendentiem.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 14 500 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 12
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

līguma darbības laiks ir 12 mēneši, tas stāsies spēkā no dienas, kad to parakstīs pēdējā līgumslēdzēja puse, un tam iespējami ne vairāk kā 3 automātiski pārjaunojumi katrs uz 12 mēnešiem, t. i., kopējais darbības laiks ir ne vairāk kā 48 mēneši, ja vien kāda no līgumslēdzējām pusēm nav nosūtījusi pretēju rakstisku paziņojumu.

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce: kopējā zivsaimniecības politika (KZP), integrētā jūrlietu politika (IJP), Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF).
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi
Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vairākiem uzņēmējiem
Maksimālais plānotais pamatnolīguma dalībnieku skaits: 2
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 04/11/2016
Vietējais laiks: 23:59
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Angļu valoda, Bulgāru valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Latviešu valoda, Lietuviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Spāņu valoda, Zviedru valoda, Čehu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 9 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 15/11/2016
Vietējais laiks: 15:00
Vieta:

piedāvājumu publiskā atvēršana notiks šādā adresē: Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries, rue Joseph II 99, 1040 Brussels (metro station: Maelbeek/Maalbeek), BEĻĢIJA.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

iepriekš minētajā piedāvājumu atvēršanā var piedalīties ne vairāk kā 2 katra piedāvājuma pārstāvji. Organizatorisku un drošības apsvērumu dēļ pretendentam vismaz 3 darbdienas iepriekš jānosūta pārstāvju pilns vārds un personas apliecības vai pases numurs uz e-pastu: mare-tenders@ec.europa.eu Ja tas netiks izdarīts, līgumslēdzēja iestāde saglabā tiesības liegt piekļuvi savām telpām.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fakss: +352 4303-2100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
12/09/2016