Доставки - 329151-2020

TIЗаглавиеБългария-София: Фармацевтични продукти
NDНомер на публикацията на обявлението329151-2020
PDДата на публикуване14/07/2020
OJНомер на броя на ОВ S134
TWГрад/населено място на купувачаСОФИЯ
AUОфициално наименование на купувача„Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия „Свети Наум“ ЕАД (831605813)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач8 - Друго
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен10/07/2020
NCВид поръчка2 - Доставки
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)33600000 - Фармацевтични продукти
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG411
IAИнтернет адрес (URL)https://www.svnaum.com/bg/
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС