Доставки - 32982-2022

TIЗаглавиеБългария-Плевен: Горива
NDНомер на публикацията на обявлението32982-2022
PDДата на публикуване21/01/2022
OJНомер на броя на ОВ S15
TWГрад/населено място на купувачаПЛЕВЕН
AUОфициално наименование на купувачаУНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД (114532352)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач6 - Орган на подчинение на публичното право
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен18/01/2022
NCВид поръчка2 - Доставки
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)09100000 - Горива
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG314
IAИнтернет адрес (URL)www.umbalpleven.com
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС