Palvelut - 330042-2021

02/07/2021    S126

Espanja-Alicante: Kansallisten ja kansainvälisten postipalveluiden toimittaminen EUIPOa varten

2021/S 126-330042

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: V-03965324
Postiosoite: Avenida de Europa, 4
Postitoimipaikka: Alicante
NUTS-koodi: ES521 Alicante / Alacant
Postinumero: 03008
Maa: Espanja
Sähköpostiosoite: procurement@euipo.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/public-procurement
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8782
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8782
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Kansallisten ja kansainvälisten postipalveluiden toimittaminen EUIPOa varten

Viitenumero: AO/005/21
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
64110000 Postipalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämä tarjouspyyntö kattaa teknisten eritelmien liitteessä II kuvattujen kansallisten ja kansainvälisten postipalveluiden toimittamisen (mukaan luettuna kiireettömät paketit) EUIPOa varten.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 800 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
64113000 Paketteihin liittyvät postipalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: ES521 Alicante / Alacant
Pääasiallinen suorituspaikka:

Missä tahansa päin maailmaa.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tämä tarjouspyyntö kattaa kansallisten ja kansainvälisten postipalveluiden toimittamisen EUIPOa varten. Palveluihin sisältyy:

1.1) kaikkien lähetysten (tavalliset ja viralliset postilähetykset) nouto EUIPOn päätoimipaikasta (avenida de Europa 4, 03008 Alicante, ESPANJA) ja niiden toimittaminen mihin tahansa kansalliseen tai kansainväliseen kohteeseen,

1.2) EUIPOlle osoitettujen lähetysten (tavalliset ja viralliset postilähetykset) toimittaminen EUIPOn päätoimipaikkaan, mikäli lähettäjä käyttää sopimusosapuolen palveluja,

1.3) muiden kuin kiireellisten pakettien nouto EUIPOn päätoimipaikasta ja niiden toimittaminen mihin tahansa päin maailmaa vastaanottajan kuittausta vastaan,

1.4) tulliasiakirjojen hallinta tarvittaessa muiden kuin kiireellisten pakettien osalta,

1.5) kirjekuorien tai kuljetuslaatikoiden toimitus EUIPOn pyynnöstä. Palveluntarjoajan on aina taattava lähetysten turvallisuus ja eheys ilman lisäkustannuksia,

1.6) postin ja muiden kulutustarvikkeiden (kuten vastaanottokuitit ja leimat virallisia postilähetyksiä varten) lajitteluun tarkoitettujen laatikoiden toimitus,

1.7) asiakaspalvelu häiriöiden, valitusten ja korvausvaatimusten hallinnointia varten,

1.8) sellaisen palvelun saatavuus, joka mahdollistaa luottamuksellisten sähkeiden ja faksien lähettämisen EUIPOn päätteistä käyttämällä sopimusosapuolen määrittämää tiliä tai koodia.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 800 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan on oltava rekisteröity B-luokan postipalveluja tarjoavien yritysten yleiseen rekisteriin, ja sillä on oltava postialan kansallisen komission (National Commission of the Postal Sector) myöntämä hallinnollinen valtuutus postipalvelujen tarjoamista varten.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 2
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 09/08/2021
Paikallinen aika: 13:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti, Bulgaria, Tanska, Saksa, Kreikka, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Latvia, Liettua, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Espanja, Ruotsi, Tšekki
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 9 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 13/08/2021
Paikallinen aika: 11:00
Paikka:

EUIPO.

Osoitetiedot:

— katu: avenida Europa 4,

— postinumero: 03008,

— kaupunki: Alicante,

— maa: ESPANJA.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Enintään 2 edustajaa jokaiselta tarjoajalta voi osallistua avaustilaisuuteen. Tarjoajan on toimitettava tilaisuuden järjestämiseen ja turvallisuuteen liittyvistä syistä edustajiensa täydellinen nimi ja henkilötunnus tai passin numero ainakin 2 työpäivää ennen tilaisuutta EUIPOlle sähköpostitse osoitteeseen procurement@euipo.europa.eu.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat ladattavissa kohdassa I.3) annetusta osoitteesta. Verkkosivustoa päivitetään säännöllisin väliajoin, ja tarjoajien on itse huolehdittava päivitysten, muutosten tai kysymyksiin esitettyjen vastausten seuraamisesta tarjousmenettelyn aikana.

Mikäli kohdassa I.3) ilmoitetut sähköiset viestintävälineet eivät ole saatavilla tai niiden toiminnassa on häiriöitä kohdassa IV.2.2) ilmoitettua vastaanoton määräaikaa edeltävien viiden kalenteripäivän aikana, EUIPO varaa oikeuden pidentää määräaikaa ja julkaista uuden määräajan kohdassa I.3) ilmoitetussa internetosoitteessa ilman tätä hankintailmoitusta koskevan oikaisuilmoituksen julkaisemista etukäteen.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: C/ du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxemburgo
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
Virallinen nimi: Euroopan oikeusasiamies
Postiosoite: Avenida du Président Robert Schuman, 1, PO Box 403
Postitoimipaikka: Estrasburgo
Postinumero: 67001
Maa: Ranska
Sähköpostiosoite: eo@ombudsman.europa.eu
Internetosoite: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

muutosta on haettava 2 kuukauden kuluessa ilmoituksesta asianosaiselle tai, jos ilmoitusta ei ole tehty, siitä päivästä, jona asia tuli hänen tietoonsa.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
22/06/2021