Помогнете ни да подобрим уебсайта TED, като попълните нашата кратка анкета!

Доставки - 331499-2018

TIЗаглавиеБългария-Бургас: Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса
NDНомер на документа331499-2018
PDДата на публикуване31/07/2018
OJНомер на броя145
TWМястоБУРГАС
AUНаименование на органаИзпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (000649519)
OLЕзик на произходBG
HDРубрикаДоставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура
CYДържаваBG
AAВид на органа1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган
HAEU Institution-
DSДокумент изпратен26/07/2018
NCПоръчка2 - Доставки
PRПроцедура1 - Открита процедура
TDВид на документа7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCКод CPV30190000 - Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса
RCКод NUTSBG
IAИнтернет адрес (URL)http://iara.government.bg/
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС