En bugg påverkar just nu hur webbadresser visas i eForms-meddelanden. Vi jobbar med att lösa problemet. Under tiden föreslår vi att du tar bort kommatecknet (eller eventuella andra specialtecken) i slutet av webbadressen. Vi ber om ursäkt för det inträffade.

Varor - 334830-2022

22/06/2022    S119

Sverige-Göteborg: Trädgårdsväxter och plantskoleprodukter

2022/S 119-334830

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Got Event AB
Nationellt registreringsnummer: 556015-9823
Postadress: Box 349
Ort: Göteborg
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 40125
Land: Sverige
Kontaktperson: Fredrik Lindevall
E-post: fredrik.lindevall@gotevent.se
Telefon: +46 313684431
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.gotevent.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afleqxsjee&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afleqxsjee&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Fritidsverksamhet, kultur och religion

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Blomsterarrangemang Gothenburg Horse Show

Referensnummer: 0156/22
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
03120000 Trädgårdsväxter och plantskoleprodukter
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Got Event bjuder härmed in leverantörer till att ansöka om att delta i rubricerat dynamiskt

inköpssystem (DIS) i enlighet med detta upphandlingsdokument.

Got Event är Göteborgs Stads evenemangs- och arenabolag och driver några av Sveriges mest

älskade arenor.

Vi arrangerar - tillsammans med Svenska Ridsportförbundet - Gothenburg Horse Show som

är en av världens främsta inomhustävlingar för ridsport.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
03121000 Trädgårdsväxter
03121200 Snittblommor
03121210 Blomsteruppsättningar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Göteborg

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Om GHS

Gothenburg Horse Show är en av världens ledande inomhustävlingar i ridsport och är sedan starten

1977 ett årligen återkommande evenemang som haft totalt dryga 3 miljoner besökare.

Tävlingarna arrangeras av Got Event AB på uppdrag av FEI, det internationella ridsportförbundet,

samt Svenska Ridsportförbundet.

GHS vision är ”Tillsammans med publik, hästar och ryttare skapar vi oförglömliga sportupplevelser”.

Vi samarbetar även med hästsportmässan EuroHorse som arrangeras av Svenska Mässan samtidigt

som GHS.

Evenemanget är miljödiplomerat via Svensk Miljöbas. Läs mer på www.gothenburghorseshow.se;

www.gotevent.se

Objekt och omfattning

GHS är en del i ridsportens Världscup i dressyr och hoppning . Traditionellt äger evenemanget rum i

Scandinavium Arena i Göteborg under februari (v 8) utom de år då GHS står som värd för

Världscupfinaler då det flyttas till påskhelgen. Under GHS 44 år har Världscupfinaler arrangerats 15

av de åren.

Syftet med det dynamiska inköpssystemet är att tillgodose behovet av krukväxter och snittblommor

för dekoration under GHS. Växterna ska vara tåliga och brukas under en femdagarsperiod (onsdagsöndag). Leverans sker helgen innan evenemangsstart.

Lagringsutrymme finns i anslutning till tävlingsarenan med kylmöjligheter.

Krukväxterna består både av blommande och gröna växter i varierad höjd och färg, exempelvis

Thuja, Focus, Rhododendron, Nephrolepis, Guzmania, Chrysanthemum, Phalaenopsis.

Uppskattat antal krukväxter per evenemang: 2 300 st

Snittblommorna består av exempelvis Alstroemeria, Eucalyptus, Gerbera, Lilium, Ros, Iris av

varierad höjd och färg.

Uppskattat antal snittblommor per evenemang: 8 500 st

Anbudsinbjudan skickas ut under Q4.

DIS:et innebär inga volymförpliktelser. Verksamhet som berör området kan bedrivas i egen regi. I

sådana fall är DIS:et att betrakta som ett komplement till den egna verksamheten.

Observera att det kan finnas redan gällande avtal för verksamhet som berör området. Dessa avtal

upphör inte att gälla i anledning av detta DIS. Översiktlig information om objekten för uppdraget

anges vid beställning.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 16/06/2022
Slut: 15/06/2032
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 16/06/2032
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 16/06/2032

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Göteborg
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
17/06/2022