Tjänster - 335374-2017

Visa förkortad version

26/08/2017    S163    Europeiska kommissionen - Tjänster - Ytterligare upplysningar - Öppet förfarande 

Belgien-Bryssel: Sjukdomsbördan som potentiellt kan förebyggas genom immunisering av mödrar i länder söder om Sahara

2017/S 163-335374

Rättelse

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 14.7.2017, 2017/S 133-271342)

Europeiska kommissionen, Directorate-General for Research and Innovation, Directorate E — Health, Unit E.5, 1049 Brussels, BELGIEN. E-post: RTD-FP7-Health-Therapies@ec.europa.eu

I stället för 

II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:

73000000 – FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster.

[...]

Skall det stå 

II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:

79000000 – Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet.

[...]