Pakalpojumi - 336355-2019

18/07/2019    S137

Portugāle-Lisabona: Jūrniecības datu un informācijas nodrošināšana un piekļuve nekomerciālai izmantošanai

2019/S 137-336355

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Regula (ES, Euratom) Nr. 2018/1046

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Jūras drošības aģentūra
Pasta adrese: Praça Europa 4
Pilsēta: Lisbon
NUTS kods: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Pasta indekss: 1249-206
Valsts: Portugāle
E-pasts: OPEN202019@emsa.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: www.emsa.europa.eu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5102
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Jūrniecības datu un informācijas nodrošināšana un piekļuve nekomerciālai izmantošanai

Atsauces numurs: EMSA/OP/20/2019
II.1.2)Galvenās CPV kods
72320000 Datu bāzu pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Līgumu mērķis ir nodrošināt vēsturisko un jaunāko jūrniecības informāciju un datus nekomerciālai izmantošanai, jo datu apstrāde, datu ieguve un datu analīze ir būtiska, lai Komisija un dalībvalstis varētu veikt nepieciešamos pasākumus savas rīcības uzlabošanai un izvērtēt esošo pasākumu efektivitāti un rentabilitāti.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 1 200 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: jā
Piedāvājumus var iesniegt par maksimālais daļu skaits: 3
Maksimālais daļu skaits, ko varētu piešķirt vienam pretendentam: 3
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Kuģu kustība, ostu identifikācija un ar to saistītā kuģu informācija

Daļas numurs: 1
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
72320000 Datu bāzu pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: 00 Not specified
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Šī daļa ietver datus saistībā ar kuģu kustību (iebraukšanu ostās, piestātņu un tranzīta kustību), ostu identifikāciju un kuģu informāciju to kustības laikā, lai iegūtu pamatojošu informāciju par to darbību. Precīzi datu elementi ir katrā modulī (no a) moduļa līdz b) modulim). Ikreiz, kad datu laukam (piem., uzņēmuma SJO, kuģa tipa kods) tiek sniegti tikai kodi, ir nepieciešamas dekodēšanas tabulas, lai saprastu šo datu nozīmi.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 220 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Kuģa dzīves cikls

Daļas numurs: 2
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
72320000 Datu bāzu pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: 00 Not specified
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Šī daļa ietver datus, kas saistīti ar ziņām par kuģi un vēsturiskajām ziņām par kuģi, kuģniecības uzņēmumu informāciju un kuģniecības uzņēmumu vēsturisko informāciju (saistībā ar kuģiem, kuģniecības aktivitātes nelaimes gadījumiem, ostas valsts kontroles apskatēm, degvielas iepildīšanu un remontdarbiem un/vai modernizāciju (ja pieejami), drošības pārbaudēm (ja pieejami), kuģu dzinēju informāciju, kuģu aprīkojumu, jaunbūvēm un nojaukšanu); tā ietver tiešsaistes abonementu lietotājiem Eiropas Jūras drošības aģentūrā (European Maritime Safety Agency – EMSA), sniedzot ātru piekļuvi jaunākajiem datiem un licenci, kas piešķir tiesības vizualizēt kuģu informāciju un kuģu dzinēju informāciju citās EMSA lietotnēs (no a) moduļa līdz g) modulim).

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 750 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Kuģu informācija

Daļas numurs: 3
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
72000000 IT pakalpojumi konsultēšana, programmatūras izstrāde, internets un atbalsts
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: 00 Not specified
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Šī daļa ietver pielāgotus produktus un piekļuvi ar jūrniecību saistītām lietotnēm, kas sniedz informāciju par kuģu degvielas iepildīšanas darbībām un preču pārvadāšanu pa jūras ceļiem, tostarp naftas kravu pārvadāšanu (no a) moduļa līdz b) modulim).

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 230 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi
Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vienu uzņēmēju
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 21/08/2019
Vietējais laiks: 16:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Bulgāru valoda, Čehu valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Angļu valoda, Spāņu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Lietuviešu valoda, Latviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Zviedru valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Piedāvājumam jābūt spēkā līdz: 31/01/2020
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 23/08/2019
Vietējais laiks: 11:00
Vieta:

elektroniski saņemtie piedāvājumi tiks atvērti plkst. 11:00 pēc Centrāleiropas / Centrāleiropas vasaras laika, proti, plkst. 10:00 pēc Lisabonas laika EMSA telpās Lisabonā, Portugālē.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

piedāvājumu atvēršanu var apmeklēt 1 katra pretendenta pārstāvis. Ja vēlaties piedalīties sanāksmē, lūdzu, nosūtiet pieprasījumu (vismaz 5 kalendārās dienas pirms atvēršanas datuma) uz šādu īpašo e-pasta adresi: OPEN202019@emsa.europa.eu (norādot apmeklētāja vārdu un pārstāvētā pretendenta nosaukumu).

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
Pieņems elektroniskos rēķinus
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: ECJ.Registry@curia.eu.int
Fakss: +352 433766
Interneta adrese: www.curia.europa.eu
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pilsēta: Luxembourg
Valsts: Luksemburga
Interneta adrese: www.curia.europa.eu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
11/07/2019