Tjänster - 336900-2022

24/06/2022    S120

Belgien-Bryssel: Ramavtal för erkännande av likvärdighet av försörjningskedjans due diligence-system enligt förordning (EU) 2017/821 (konfliktmineraler)

2022/S 120-336900

Förhandsmeddelande

Detta meddelande är endast för förhandsinformation

Tjänster

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för handel (TRADE), TRADE.C - Africa, Caribbean and Pacific, Asia (II), Trade and Sustainable Development, Green Deal
Postadress: Rue de la Loi 170
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-post: trade-contracts@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10798
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal för erkännande av likvärdighet av försörjningskedjans due diligence-system enligt förordning (EU) 2017/821 (konfliktmineraler)

Referensnummer: TRADE/2022/OP/0006-PIN
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79400000 Företags- och managementrådgivning samt tillhörande tjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Ramavtal för att täcka tjänster som stöder Europeiska kommissionen för att erkänna likvärdighet av försörjningskedjans due diligence-system enligt förordning (EU) 2017/821 och, i tillämpliga fall, när det gäller att kontrollera att erkända due diligence-system i försörjningskedjan fortsätter att uppfylla de kriterier som ledde till ett erkännande av likvärdighet.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79400000 Företags- och managementrådgivning samt tillhörande tjänster
79000000 Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Se upphandlingsdokumenten som finns tillgängliga på adressen som anges i avsnitt I.3).

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Ramavtal för erkännande av likvärdighet av försörjningskedjans due diligence-system enligt förordning (EU) 2017/821 (konfliktmineraler).

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
29/07/2022

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:

Detta förhandsmeddelande tillkännager den upphandlande myndighetens avsikt att offentliggöra en framtida anbudsinfordran. Inga andra uppgifter eller dokument finns tillgängliga i detta skede. Intresserade ekonomiska aktörer uppmanas att registrera sig på adressen i avsnitt I.3) för att få information när meddelandet om upphandling och alla upphandlingsdokument, inbegripet förfrågningsunderlaget, offentliggörs.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
17/06/2022