Meillä on ilo ilmoittaa, että TED-portaalin uusi versio otetaan käyttöön 29. tammikuuta 2024 (alustava päivä, vahvistetaan myöhemmin!). Haluatko tietää enemmän uusista toiminnoista ja tehdyistä parannuksista? Tutustu artikkeliimme, josta saat lisätietoa tärkeimmistä muutoksista ja uusista toiminnoista.

Järjestelmässä on tällä hetkellä vika, joka vaikuttaa eForms-ilmoituksiin. Vika pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Lisätietoja ja ohjeita on asiaa käsittelevällä sivulla.

Uusi koulutustilaisuus TED-datan uudelleenkäyttäjille 14.12.2023 – ilmoittaudu mukaan!

Palvelut - 337412-2021

05/07/2021    S127

Suomi-Espoo: Mainonta- ja markkinointipalvelut

2021/S 127-337412

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Geologian tutkimuskeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0244680-7
Postiosoite: Vuorimiehentie 5
Postitoimipaikka: Espoo
NUTS-koodi: FI1 Manner-Suomi
Postinumero: FI-02151
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kilpailut@gtk.fi
Puhelin: +358 295030000
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.gtk.fi/
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: Tutkimus

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Geologian tutkimuskeskus — Viestintä- ja markkinointipalvelut 2020—2026 (DPS) Luokka 1: Kokonaispalvelu

Viitenumero: GTK/151/02.03.01/2021
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79340000 Mainonta- ja markkinointipalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Geologian tutkimuskeskus pyysi tarjouksia viestintä- ja markkinointipalveluista tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Tarjouspyyntö perustui Hansel Oy:n Viestintä- ja markkinointipalvelut 2020—2026 (DPS) dynaamiseen hankintajärjestelmään (jäljempänä DPS). DPS:n sisäinen kilpailutus tehtiin luokassa 1 Kokonaispalvelu. Asiakas valitsi dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen perusteella toimittajan ja teki voittaneen tarjoajan kanssa hankintasopimuksen.

Hankittavien palveluiden vähimmäisvaatimukset on kuvattu liitteessä DPS:n kohde ja ehdot sekä liitteessä Asiakkaan hankinnan kohteen kuvaus. Asiantuntijoille asetetut vähimmäisvaatimukset on kuvattu liitteessä Asiantuntijat.

Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on 400 000 EUR. Arvio ei ole hankintayksikköä sitova.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 400 000.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79413000 Markkinointijohdon konsulttipalvelut
79310000 Markkinatutkimuspalvelut
79342000 Markkinointi
79300000 Markkina- ja taloustutkimuspalvelut; mielipidetutkimukset ja tilastot
79341400 Mainoskampanjapalvelut
79430000 Kriisinhallintapalvelut
79800000 Painatus ja siihen liittyvät palvelut
79950000 Näyttelyjen, messujen ja kongressien järjestelypalvelut
92100000 Elokuva- ja videopalvelut
79632000 Henkilöstökoulutus
39294100 Viestintä- ja mainostuotteet
48500000 Viestintä- ja multimediaohjelmatuotteet
48000000 Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät
73110000 Tutkimuspalvelut
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1 Manner-Suomi
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Geologian tutkimuskeskus pyysi tarjouksia viestintä- ja markkinointipalveluista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Tarjouspyyntö perustui Hansel Oy:n Viestintä- ja markkinointipalvelut 2020—2026 (DPS) dynaamiseen hankintajärjestelmään (jäljempänä DPS). DPS:n sisäinen kilpailutus tehtiin luokassa 1 Kokonaispalvelu. Asiakas valitsi dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen perusteella toimittajan ja teki voittaneen tarjoajan kanssa hankintasopimuksen.

Hankittavien palveluiden vähimmäisvaatimukset on kuvattu liitteessä DPS:n kohde ja ehdot sekä liitteessä Asiakkaan hankinnan kohteen kuvaus. Asiantuntijoille asetetut vähimmäisvaatimukset on kuvattu liitteessä Asiantuntijat.

Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on 400 000 EUR. Arvio ei ole hankintayksikköä sitova.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Hinta / Painotus: 30
Laatuperuste - Nimi: Laadullinen vertailuperuste 1: Tarjottujen henkilöresurssien osaaminen, kokemus ja taidot / Painotus: 30
Laatuperuste - Nimi: Laadullinen vertailuperuste 2: Esitys hankkeen sisällöstä / Painotus: 40
Hinta - Painotus: 30
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Mahdolliset optiokaudet ovat:

Optiot 6/23—5/24 ja 6/24—5/25.

Optiokauden käyttöönotosta ilmoitetaan toimittajalle viimeistään kolme (3) kuukautta ennen optiokauden alkamista.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2020/S 197-476104
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: GTK/151/02.03.01/2021
Nimi:

Geologian tutkimuskeskus — Viestintä- ja markkinointipalvelut 2020—2026 (DPS) Luokka 1: Kokonaispalvelu

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18/05/2021
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 10
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 0
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 10
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Valve Branding Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: FI18842687
Postiosoite: Ludviginkatu 6
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
Postinumero: FI-00130
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 400 000.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 400 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta
Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa
Lyhyt kuvaus sopimuksen osasta, joka teetetään alihankintana:

— IPG Mediabrands Finland Oy Initiative: Mediasuunnittelu ja -varaukset, mediatutkimukset -tarvittaessa

— Interactive Digital Media Oy Indime: Videotuotannot, animoinnit - tarvittaessa

— Valve Media Oy, Motion: Videotuotannot, webinaarit - tarvittaessa

— Aatospaja Oy: WP-koodaus – tarvittaessa

— F-Framilla Finland Oy: Mediavalmennus, esiintymiskoulutus - tarvittaessa

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
30/06/2021