Услуги - 338212-2017

TIЗаглавиеБългария-София: Услуги, свързани с анализи
NDНомер на публикацията на обявлението338212-2017
PDДата на публикуване29/08/2017
OJНомер на броя на ОВ S164
TWГрад/населено място на купувачаСОФИЯ
AUОфициално наименование на купувачаИзпълнителна агенция по околна среда (831901762)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен25/08/2017
DTКраен срок за подаване03/10/2017
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)71620000 - Услуги, свързани с анализи
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG411
IAИнтернет адрес (URL)www.eea.government.bg
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС