Covid-19-pandemia: Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden tarjouskilpailut

Euroopan tulevaisuuskonferenssi tarjoaa kaikille kansalaisille mahdollisuuden esittää ideoitaan ja antaa suuntaa yhteiselle tulevaisuudellemme. Kerro kantasi!

Palvelut - 339984-2016

01/10/2016    S190

Irlanti-Dublin: Laadullisen tutkimuksen toimittaminen organisaation tasolla tehtävistä toimenpiteistä (rakenneuudistuksen aiheuttamien, suuryritysten toimipaikkojen työntekijöihin kohdistuvien kielteisten vaikutusten vähentäminen EU:ssa)

2016/S 190-339984

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Eurofound – Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö
Postiosoite: Wyattville Road
Postitoimipaikka: Dublin
NUTS-koodi: IE021 Dublin
Postinumero: D18 KP65
Maa: Irlanti
Yhteyshenkilö: Lidia Jankowska
Sähköpostiosoite: OSUTenders@eurofound.europa.eu
Puhelin: +353 12043100
Faksi: +353 12826456
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.eurofound.europa.eu/about/procurement
Hankkijaprofiilin osoite: http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1920
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: sosiaalipolitiikka.

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Laadullisen tutkimuksen toimittaminen organisaation tasolla tehtävistä toimenpiteistä (rakenneuudistuksen aiheuttamien, suuryritysten toimipaikkojen työntekijöihin kohdistuvien kielteisten vaikutusten vähentäminen EU:ssa)

Viitenumero: 130417/4130.
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
73210000 Tutkimustoiminnan konsulttipalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämän sopimuksen yhteydessä suoritettavat työt ovat osa laajempaa tutkimushanketta, ja kyseisten töiden avulla saatavia keskeisiä tuloksia hyödynnetään Eurofoundin laatiman Euroopan rakenneuudistuksen seurantavälineen (European Restructuring Monitor – ERM) vuoden 2017 vuosikertomuksen temaattisessa osassa.

Sopimuksella on 3 seuraavaa yleistavoitetta:

1) ymmärtää paremmin sellaisten organisaation tasolla tehtävien ja yritysten toimipaikoissa käyttöön otettujen toimenpiteiden toteutusta, joiden avulla tasapainotetaan rakenneuudistuksen aiheuttamia tehtävässään jatkavaan työvoimaan kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia,

2) tukea ammatinharjoittajia tehokkaiden organisatoristen toimenpiteiden toteuttamisessa rakenneuudistuksen aikana,

3) lisätä päätöksentekijöiden tietämystä sellaisten organisatoristen toimenpiteiden tärkeydestä, joiden avulla investoidaan jäljelle jäävään henkilöpääomaan terveempää rakenneuudistusta varten ja tiedotetaan menettelytapojen muutoksista kyseisellä alalla.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 80 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: IE021 Dublin
Pääasiallinen suorituspaikka:

Tehtävät suoritetaan sopimusosapuolen ilmoittamissa ja Eurofoundin hyväksymissä toimitiloissa. Eurofoundin kanssa pidettävä aloituskokous järjestetään Eurofoundin toimitiloissa Dublinissa (Irlanti).

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Työ koostuu pohjimmiltaan sellaisten hyviä käytäntöjä koskevien laatuperusteiden ja käytännön ohjeiden kehittämisestä, joiden avulla toteutetaan tehokkaita organisatorisia toimenpiteitä työpaikoilla, joissa on tehty rakenneuudistuksia. Kyseisten toimenpiteiden tarkoituksena on rakenneuudistuksen aiheuttamien tehtävissään jatkaviin työntekijöihin kohdistuvien kielteisten vaikutusten vähimmäistäminen sekä myönteisen ja tuottavan työympäristön edistäminen. Kyseisessä työssä hyödynnetään eri tietolähteitä, mukaan luettuina kirjallisuuskatsaus (tehtävä A), perusteelliset laadulliset asiantuntijahaastattelut (tehtävä B) ja yrityksiä koskeviin tapausesimerkkeihin liittyvät analyysit ja arviointi (tehtävä C). Sopimuksen viimeisessä vaiheessa sopimusosapuolen odotetaan suorittavan vertaileva katsaus laadituista tapausesimerkeistä ja tekevän keskeisiä päätelmiä sekä ammatinharjoittajista koostuvaa yleisöä että päätöksentekijöistä koostuvaa yleisöä varten (tehtävä D).

Odotetut tuotokset ovat seuraavanlaiset:

— lopullinen väliraportti (noin 10 sivua tai 4 000 sanaa),

— tapausesimerkkejä koskevat loppuraportit (5), joissa kussakin on noin 10–15 sivua tai 4 000–6 000 sanaa,

— lopullinen vertaileva katsaus, jossa on noin 25 sivua tai 10 000 sanaa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 80 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 9
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso tarjouseritelmien kohta 5.3.2 hankinta-asiakirjojen osasta B. Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla sähköistä tarjoamista koskevalta e-tendering-verkkosivustolta osoitteesta https://etendering.ted.europa.eu/general/page.html?name=home erityistä tarjouspyyntöä koskevasta kohdasta.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 02/11/2016
Paikallinen aika: 17:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 5 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 09/11/2016
Paikallinen aika: 11:00
Paikka:

tarjoukset avataan Eurofoundin toimistotiloissa, huoneessa numero LH5.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

1 edustaja tarjoajaa kohden voi osallistua tarjousten avaustilaisuuteen, ja tämä voi toimia ainoastaan tarkkailijana. Tarjousten avaustilaisuuteen osallistumisesta on ilmoitettava etukäteen Ms Lidia Jankowskalle.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:

Tarjouspyyntömenettelyihin voivat osallistua kaikki luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt, jotka ovat peräisin Euroopan unionin jäsenvaltioista ja Euroopan unionin kanssa julkisia hankintoja koskevan erityissopimuksen allekirjoittaneista maista.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Euroopan unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: cfi.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
21/09/2016